Rumcajs #2 ok~51-57str

 0    98 flashcards    Michalelee
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Konto bankowe/ rachunek
start learning
Bank account
Obca waluta
start learning
Foreign currency
Książeczka czekowa
start learning
Cheque book
Karta bankomatowa
start learning
Cashpoint card
Kieszonkowe
start learning
Pocket money
Karta kredytowa
start learning
Credit card
Czeki podróżne
start learning
Traveler's cheques
Konto oszczędnościowe
start learning
Saving account
Bieżący rachunek/ konto bankowe
start learning
Current account
Zarabiaj odsetki
start learning
Earn interest
Zarabiaj dobre wynagrodzenie
start learning
Earn good salary
Wydawać pieniądze
start learning
Spend money
Oszczędzać pieniądze
start learning
Save money
Pożyczyć pieniądze(komuś)
start learning
Lend money
Pożyczać pieniądze(od kogoś)
start learning
Borrow money
Bądź w długach
start learning
Be in to debt
Wpaść w długi
start learning
Get in to debt
Wymyslił
start learning
Invented
Aparat słuchowy
start learning
Hearing aid
Szczegółowa informacja
start learning
Lowdown
Anulować
start learning
Cancel
Kampania
start learning
Campaign
Ulga
start learning
Relief
Handel
start learning
Trade
Byłem zaangażowany/ uwikłany
start learning
Been involved
Głodny
start learning
Hunger
Głód(taki fest)
start learning
Starvation
Klęska głodowa
start learning
Famine
Urodził się
start learning
Was born
Dziennikarz
start learning
Journalist
Opiekować się
start learning
Lookin' after
Pułapka
start learning
Trap
Genialny pomysł
start learning
Brilliant idea
Zdobywanie sławy
start learning
Getting famous
Żądło
start learning
Sting
Pomoc
start learning
Aid
Pierwsza pomoc
start learning
First Aid
Ofiara
start learning
Victim
Podniesiony?
start learning
Raised
Dobroczynność
start learning
Charity
Szczyt/ spotkanie
start learning
Summit
Rozdzielony/ rozwiedziony
start learning
Separated
Znaczki
start learning
Stamps
Karta telefoniczna
start learning
A phonecard
Pudełko na paczkę
start learning
A box for a parcel
Prawo jazdy
start learning
A driving licence
Kupon na loterię
start learning
A loterry ticket
Paszport
start learning
A passport
Urzędnik
start learning
Clerk
Waga
start learning
The scales
Formularz/ wniosek o paszport
start learning
Passport application form
Trójkąt
start learning
Triangle
Przybrani rodzice
start learning
Foster parents
Zdawać sobie sprawę
start learning
Realise
Dzielić się
start learning
Share
Poddać się/ rzucić (coś)
start learning
Give up
Dowód
start learning
Proof
Włamać się
start learning
Burgle
Niszczyć
start learning
Wreck
Oszukiwać/ zdradzać(kogoś)🖕
start learning
Cheat on
Wyłudzić pieniądze/ obskubać
start learning
Rip her off
Ufać
start learning
Trust
Zrealizowane/ uświadomić
start learning
Realised
krzyczeć
start learning
Screaming
Udział/ podzielić
start learning
Share
Jest żywym dowodem
start learning
Is living proof
Prawie
start learning
Almost
Nieszczęśliwy
start learning
Miserable
Surferzy/ cierpieć
start learning
Surffered from
Ciężka/ poważna depresja
start learning
Severe depression
Zdobyte/ zarabiała
start learning
Earned
Włamać się do
start learning
Break into
Włamać się
start learning
Burgled
Spowodowało/ zapowiadało
start learning
Has caused
Wynik
start learning
Result
Rozbity/ zniszczyć
start learning
Wrecked
Właściwość
start learning
Property
Każdy
start learning
Each
Ogólnie przyjęty/ otrzymywać
start learning
Received
Złośliwy
start learning
Malicious
Nalegć/ upierać się
start learning
Insists
Nie zmieni jej
start learning
Won't change her
Zamierzają
start learning
Intend
Przestać/ zatrzymać
start learning
Stop now
Nadzieja na/ mieć nadzieję
start learning
Hopes to
Byłem na zewnątrz
start learning
Been outside
Związek
start learning
Relationship
Nieszczęśliwy
start learning
Unhappy
Społeczność
start learning
Community
Mieszkanie
start learning
Flat
Pula/ hazard
start learning
Jackpot
Narodowy
start learning
National
Straszny
start learning
Terrible
Został liderem
start learning
Became the lead
Zyski
start learning
Profits
Ogromny
start learning
Huge
Nawet
start learning
Even
Wykształcenie
start learning
Education

You must sign in to write a comment