Rozmowa kwalifikacyjna

 0    83 flashcards    ksup
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w dziedzinie/ w obszarze
start learning
in the field of
Absolwent
start learning
graduate from
Współpracujemy z
start learning
cooperate with
jak dotąd
start learning
so far
rozwijać umiejętności
start learning
develope skills
dowieść
start learning
prove
zdobyć doświadczenie
start learning
gain experience
samorealizacja
start learning
self-actualization
podjąć się
start learning
take on
obowiazki
start learning
duties
poszerzyć swoje horyzonty
start learning
broaden my horizons
kompetencje
start learning
competencies
ostateczny termin
start learning
deadline
porażka
start learning
failure
w moim przypadku
start learning
in my case
uwielbiać
start learning
adore
trudny
start learning
tough
nagroda
start learning
reward
dobre relacje
start learning
rapport
mocne strony
start learning
strenghts
Słabości
start learning
weaknesses
cechy
start learning
qualities
dający się przystosować
start learning
adaptable
oddany
start learning
dedicated
rozwiązanie problemu
start learning
problem-solving
mieć dobre stosunki z
start learning
get on with
praca pod presją
start learning
work under pressure
jeśli chodzi o
start learning
when it comes to
wada
start learning
fault
polepszyć
start learning
improve
współpracownik
start learning
co-worker
uprzejmy
start learning
polite
osiągnięcie
start learning
accomplishment
osiągniecie
start learning
achievement
poprzedni
start learning
previous
osiągnąć sukces
start learning
succeed
przeszkoda
start learning
obstacle
wyznaczać cele
start learning
set goals
trzymać się
start learning
stick to
gwarancja stałego zatrudnienia
start learning
job security
zatrudnić
start learning
hire
korzyści
start learning
benefits
radzić sobie
start learning
deal with
szkolenie
start learning
training
istotne zadania
start learning
relevant tasks
Nie jestem tego przekonany
start learning
I`m not convienced that
wdrożenia
start learning
implement
dostać zapłatę
start learning
get paid
pensja
start learning
salary
w zakresie
start learning
in the range of
brutto
start learning
gross
netto
start learning
net
kariera
start learning
career
Samochód służbowy
start learning
company car
pracownik
start learning
a worker
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
elastyczny czas pracy
start learning
flexitime
w pełnym wymiarze czasu pracy
start learning
full time job
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
Praktyki
start learning
interships
urlop
start learning
leave
podanie o pracę
start learning
letter of application
nadgodziny
start learning
overtime
płatny urlop
start learning
paid leave
praca w niepełnym wymiarze czasu
start learning
part time job
rozliczenie pensji (za dany miesiąc)
start learning
payslip
podwyżka
start learning
payrise
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
start learning
perks
stała praca
start learning
permanent job
CV
start learning
resume
przejście na emeryturę
start learning
retirement
praca na zmiany
start learning
shift work
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
personel
start learning
staff
praca tymczasowa
start learning
temporary job
szkolenie
start learning
training
urlop bezpłatny
start learning
unpaid leave
bezrobocie
start learning
unemployment
wypłata np. tygodniowa
start learning
wage
Zezwolenie na pracę
start learning
work permit
warunki pracy
start learning
working conditions

You must sign in to write a comment