Rozdział I streszczenie

 0    29 flashcards    urbikon
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Art. 1
start learning
Rzeczpospolita jako dobro wspólne wszystkich obywateli
Art. 2
start learning
zasada demokratycznego państwa prawa
Art. 3
start learning
zasada jednolitości państwa
Art. 4
start learning
Naród jako suweren, 2 ustępy
Art. 5
start learning
zadania jakie stoją przed Rzeczpospolitą
Art. 6
start learning
dostęp do dóbr kultury, 2 ustępy
Art. 7
start learning
zasada naczelna działania organów państwa
Art. 8
start learning
miejsce Konstytucji w hierarchii systemu prawa w Polsce, 2 ustępy
Art. 9
start learning
przestrzeganie prawa międzynarodowego
Art. 10
start learning
trójpodział władzy. 2 ustępy
Art. 11
start learning
istnienie partii politycznych, 2 ustępy
Art. 12
start learning
istnienie związków zawodowych i innych organizacji społecznych
Art. 13
start learning
zakaz tworzenia organizacji totalitarnych
Art. 14
start learning
wolność prasy
Art. 15A
start learning
decentralizacja władzy. 2 ustępy
Art. 16
start learning
samorząd terytorialny, 2 ustępy
Art. 17
start learning
samorządy zawodowe
Art. 18
start learning
ochrona małżeństwa
Art. 19
start learning
opieka weteranów walk o niepodległość
Art. 20
start learning
społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego RP
Art. 21
start learning
ochrona własności i prawa dziedziczenia, wywłaszczenie, 2 ustępy
Art. 22
start learning
ograniczenie wolności działalności gospodarczej
Art. 23
start learning
ustrój rolny państwa
Art. 24
start learning
ochrona pracy
Art. 25
start learning
relacje Państwo-kościoły, 5 ustępów
Art. 26
start learning
Siły Zbrojne, 2 ustępy
Art. 27
start learning
język urzędowy
Art. 28
start learning
symbole narodowe, 5 ustępów
Art. 29
start learning
zasada stołeczności Warszawy

You must sign in to write a comment