rozdział 1

 0    112 flashcards    michalina.stepien223
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
równy
start learning
equal
afroamerykanin
start learning
African American
czarna społeczność
start learning
black community
rasa ludzka
start learning
the human race
wydział edukacji
start learning
board of education
stolica
start learning
capital city
obywatel
start learning
citizen
demokracja
start learning
democracy
głowa państwa
start learning
head of state
ruch na rzecz praw obywatelskich
start learning
civil rights movement
monarchia konstytucyjna
start learning
Constitutional monarchy
korupcja
start learning
corruption
oznajmić
start learning
declare
dyskryminować
start learning
discriminate
dyskryminacja
start learning
discrimination
walczyc o
start learning
fight for
wybory powszechne
start learning
general election
rasa ludzka
start learning
human race
poniżać
start learning
humiliate
poniżenie
start learning
humiliation
wyglosic mowę
start learning
make a speech
pokojowa nagroda Nobla
start learning
Nobel Peace Prize
system polityczny
start learning
political system
premier
start learning
prime minister
dyskryminacja vna tle rasowych
start learning
racial discrimination
rasizm
start learning
racism
segregacja rasowa
start learning
racial segregation
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
segregowac
start learning
segregate
segregacja
start learning
segregation
niewolnik
start learning
slave
seksizm
start learning
sexism
handel niewolnikami
start learning
slave trade
niewolnictwo
start learning
slavery
bezrobocie
start learning
unemployment
sąd najwyższy
start learning
the Supreme Court
terroryzm
start learning
terrorism
podatek
start learning
tax
głosować
start learning
to vote
podpalenie
start learning
arson
dokonac zamachu
start learning
assassinate
zamach
start learning
assassination
wlamac sie do
start learning
break into
zlamac prawo
start learning
to break the law
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
wlamac się i okraśc
start learning
burgle
popelnic przestępstwo
start learning
commit a crime
miejsce przestępstwa
start learning
crime scene
cyberprzemoc
start learning
cyberbullying
uszkodzic własności publiczną
start learning
damage public property
handlowac narkotykami
start learning
drug dealing
gang
start learning
gang
znaczący
start learning
significant
prowadzic
start learning
led
sędzia
start learning
judge
rozpoznać
start learning
recognize
portfel
start learning
wallet
sprawiedliwość
start learning
justice
wiek
start learning
century
ogromny, olbrzymi
start learning
huge
wobec
start learning
against
zamiast tego
start learning
applied
odmówić
start learning
refuse
popierać
start learning
support
do momentu
start learning
until
członkowie
start learning
members
ponad
start learning
over
nielegalne kopiowanie, piractwo
start learning
picate
obrabować
start learning
rob
rabunek
start learning
robbery
podpalic
start learning
set fire to
krasc w sklepie
start learning
shoplift
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
ukraść
start learning
steal
kradzież
start learning
theft
dewastowac
start learning
vandalise
waldalizm
start learning
waldalizm
wandalizm
start learning
vandalism
ofiara
start learning
a victim
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
pirat
start learning
pirate
złodziej
start learning
a thief
handlarz narkotykami
start learning
drug dealer
wandal
start learning
a vandal
włamanie
start learning
a burglary
morderca
start learning
murderer
zlodziej sklepowy
start learning
shoplifter
rabuś
start learning
a robber
ich
start learning
their
z eznawać w sądzie
start learning
appear in court
aresztowac
start learning
arrest
rozprawa sądowa
start learning
case
złapać
start learning
catch
gromadzić materiały dowodowe
start learning
collect evidence
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
a court
winny
start learning
guilty
tożsamość
start learning
identity
niewinny
start learning
innocent
przesłuchać ofiary
start learning
interview victims / witnesses
sędzia
start learning
a judge
policjant / policjantka
start learning
police oficer
więzienie
start learning
a prison
ukarać
start learning
punish
zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime
przeszukać
start learning
search
skazac
start learning
sentence
podejrzany
start learning
a suspect
świadek
start learning
a witness
obgryzać paznokcie
start learning
bite your nails
mrugać oczami
start learning
blink your eyes
fascynujący
start learning
fascinating

You must sign in to write a comment