Reported speech - grupa 4; add + that - clause

 0    19 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodać coś
Dodał, że nic o tym nie wiedział.
start learning
add that
He added that he didn't know any about that.
Przyznaję, że...
Policja przyznaje, że nie ma żadnych dowodów.
start learning
I admit that...
The police acknowledge they have no evidence.
zgodzić się
start learning
agree that
twierdzić
Twierdzisz, że uderzyłem w twój samochód, ale całkowicie się mylisz!
start learning
claim that
You claim that I crashed into your car, but you are totally wrong!
skarżyć się
start learning
complain that
potwierdzić
start learning
confirm that
przyznawać się
start learning
confess that
zdecydować
start learning
decide that
zaprzeczyć
start learning
deny that
wątpić
Jak możesz w to wątpić?
start learning
doubt whether/if
How can you doubt that?
szacować
start learning
estimate that
tłumaczyć
start learning
explain to sb how
informować
Poinformuj mnie, że otrzymałeś paczkę.
start learning
inform sb that
Please inform me that you receive the package.
wskazywać
start learning
point out that
obiecywać
Obiecujesz, że się ze mną ożenisz?
start learning
promise sb that
Do you promise me that you'll marry me?
odpowiadać
Odpowiedziałem, że nie mogę tu dłużej zostać.
start learning
reply that
I replied that I couldn't stay here anymore.
sugerować
Zasugerowałem, że jej pomogę.
start learning
suggest that sb should do sth
I suggest that I help her out.
powiedzieć
Powiedział mi, że nie może mi pomóc.
start learning
tell sb that
He told me that he couldn't help me.
ostrzegać
start learning
warn sb that

You must sign in to write a comment