repetytorium dział 7 i 8

 0    245 flashcards    repetytorium7i8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
centrum handlowe
start learning
shopping mall/ centre
centrum ogrodnicze
start learning
garden centre
dom towarowy
start learning
department store
sklep należący do sieci handlowej
start learning
chain store
sklep "wszystko za funta"
start learning
pound store
sklep z artykułami do majsterkowania
start learning
DIY store
sklep aukcyjny
start learning
auction shop
kwiaciarnia
start learning
flower shop
sklep papierniczy
start learning
stationery shop
pralnia samoobsługowa
start learning
launderette
butik
start learning
boutique
sklep sprzedaży detalicznej
start learning
retail outlet
giełda rzeczy używanych (sprzedawanych prosto z bagażnika samochodu)
start learning
car boot sale
internetowa strona charytatywna
start learning
online charity site
targ uliczny
start learning
street market
automat (z napojami lub przekąskami)
start learning
vending machine
rzecz, artykuł, towar
start learning
item
asortyment, wybór
start learning
range
zbyt duże
start learning
oversized
zbyt drogi
start learning
overpriced
używany
start learning
second-hand
wart swojej ceny
start learning
value for money
wart wizyty
start learning
worth a visit
najwyższej jakości / dobrej jakości
start learning
top quality / good quality
uczciwa cena
start learning
fair price
niska cena
start learning
low price
za pół ceny
start learning
half price
końcówka kolekcji
start learning
end of line
wystawa sklepowa, prezentować, wystawiać
start learning
display
kosztować
start learning
cost
kupić, nabyć
start learning
purchase
pobierać (opłatę), liczyć sobie (za coś)
start learning
charge
pozwolić sobie na coś
start learning
afford
przecenić z ... na...
start learning
reduce from... to...
kolejka, stać w kolejce
start learning
queue
znaleźć okazję
start learning
pick up a bargain
szukać okazji, porównywać ceny
start learning
shop around
zaopatrzyć się w, uzupełniać zapasy
start learning
stock up on
odkładać coś (w sklepie)
start learning
put something aside
kupować hurtowo
start learning
buy in bulk
kupować pod wpływem impulsu
start learning
buy on impulse
odliczać pieniądze
start learning
deduct money
wydawać pieniądze
start learning
spend money
mieć przy sobie pieniądze
start learning
have money on me
wypłacić pieniądze
start learning
get cash out
mieć pieniędzy...
start learning
get pounds on me
brak
start learning
shortage of
zrobić listę zakupów
start learning
make a shopping list
zwrócić towar
start learning
return an item
zachować paragon
start learning
keep the receipt
udzielić rabatu
start learning
give a discount
zwrócić pieniądze (za towar)
start learning
give a refund
zostać sprzedanym tanio
start learning
go cheap
rozmawiać z kierownikiem
start learning
speak to the manager
złożyć reklamację
start learning
make a complaint
spełnić oczekiwania
start learning
meet expectations
wystawić opinię
start learning
leave feedback
akwizycja przez telefon
start learning
cold calling
lokowanie produktu
start learning
product placement
kampania marketingowa
start learning
marketing campaign
udział znanej osoby w reklamie
start learning
celebrity endorsement
reklama wirusowa
start learning
viral advertising
sponsorowanie imprez sportowych
start learning
sports sponsorship
płacić gotówką
start learning
pay in cash
płacić czekiem
start learning
pay by cheque
książeczka czekowa
start learning
chequebook
płacić kartą debetową / kredytową
start learning
pay by debit / credit card
terminal do kart płatniczych z czipem
start learning
chip and pin device
włożyć kartę
start learning
insert a card
wpisać, wprowadzać numer PIN
start learning
key in a PIN number
przejść (o transakcji kartą)
start learning
go through
zgubić kartę
start learning
lose a card
otworzyć konto
start learning
open an account
sprawdzić stan konta
start learning
check the balance
przelać pieniądze
start learning
transfer money
przelew pieniędzy
start learning
money transfer
wpłacać /wypłacać pieniądze
start learning
put in/ take out money
złożyć pieniądze w banku
start learning
put money into an account
odkładać pieniądze
start learning
put money back
pożyczyć od kogoś / komuś
start learning
borrow / lend
zwracać dług, oddawać pieniądze
start learning
pay up
wypłacić (pieniądze z banku)
start learning
withdraw
wyciąg (z konta)
start learning
statement
bankowość internetowa
start learning
online banking
pożyczka bankowa
start learning
bank loan
numer konta
start learning
account number
konto oszczędnościowe
start learning
savings account = deposit account
konto bieżące, rachunek bieżący
start learning
current account
bankomat
start learning
cashpoint
drobne
start learning
small change
monety / banknoty
start learning
coins / notes
bezdotykowa płatność
start learning
contactless payment = touchless
(nie)wygodny, (nie)praktyczny, podręczny
start learning
(in)convenient
wygodne rozwiązanie
start learning
convenient solution
stałe zlecenie
start learning
standing order
wpłata, lokata
start learning
deposit
debet
start learning
overdraft
na minusie
start learning
in the red
nieoczekiwany przypływ gotówki
start learning
windfall
obligacja inwestycyjna
start learning
investment bond
stopa procentowa
start learning
interest rate
kurs wymiany walut
start learning
exchange rate
waluta
start learning
currency
bieżący, obecny
start learning
current = present
sprawy bieżące
start learning
current affairs
obecna sytuacja
start learning
current situation
rozsądny
start learning
reasonable
należyta opieka
start learning
reasonable care
za rozsądną cenę
start learning
at a reasonable price
czytać drobny druk
start learning
read the small print
zakład ubezpieczeń
start learning
insurance company
przedłóżyć ubezpieczenie
start learning
renew your insurance
składka ubezpieczeniowa
start learning
premium
wstąpić o odszkodowanie
start learning
make a claim (on the insurance)
fałszywe roszczenie
start learning
fraudulent claim
fałszywe zeznanie
start learning
fraudulent statement
oszustwo internetowe
start learning
internet fraud
oszustwo ubezpieczeniowe
start learning
insurance fraud
oszustwo podatkowe
start learning
tax fraud
oszukańczy, fałszywy
start learning
fraudulent
oszust
start learning
fraudster
kasa biletowa
start learning
ticket office
przystanek autobusowy
start learning
bus stop
postój taksówek
start learning
taxi rank
korek
start learning
traffic jam
godziny szczytu
start learning
rush hours
poczekalnia
start learning
waiting room
odprawa biletowo-bagażowa
start learning
check-in
hala odlotów
start learning
departure lounge
kontrola paszportowa
start learning
passport control
półka na bagaż
start learning
luggage rack
odwołać rezerwację
start learning
cancel a booking
mieć zapięty pas bezpieczeństwa
start learning
wear a seat belt
złapać gumę
start learning
have a puncture
zgubić się
start learning
get lost
spytać o drogę
start learning
ask for directions
przestrzegać ograniczenia prędkości
start learning
keep to the speed limit
dostać mandat za przekroczenie prędkości
start learning
get a speeding ticket
utknąć w
start learning
get stuck in
brać tabletki
start learning
take pills
zatankować do pełna
start learning
fill up
zepsuć się
start learning
break down
oferty
start learning
deals on
rezerwować z wyprzedzeniem
start learning
book in advance
dzielić pokój
start learning
share a room
pokój dwuosobowy / pokój jednoosobowy
start learning
double room / single room
łóżko piętrowe
start learning
bunk bed
z własnym wyżywieniem
start learning
self-catering
z łazienką
start learning
en suite
udogodnienia
start learning
facilities
ostatnia chwila
start learning
last-minute
zakwaterowanie
start learning
accomodation
pensjonat
start learning
guest house
miejscowośc wypoczynkowa
start learning
holiday resort
nadmorska miejscowość wypoczynkowa
start learning
seaside resort
całkowicie zarezerwowany
start learning
fully booked
przyjazny psom
start learning
dog-friendly
turysta
start learning
tourist
pasażer
start learning
passenger
przewodnik (wycieczek)
start learning
tour guide
wczasowicz
start learning
holidaymaker
rezydent biura podróży
start learning
holiday representative
kontroler biletów
start learning
ticket inspector
strażnik
start learning
guard = guardian
ratownik (na plaży, basenie)
start learning
lifeguard
osobisty ochroniarz
start learning
bodyguard
anioł stróż
start learning
guardian angel
kamizelka ratunkowa
start learning
lifejacket
służby ratownicze
start learning
rescue services
wezwać karetkę (pogotowie)
start learning
call an ambulance
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
start learning
safety instructions
doznać oparzenia słonecznego
start learning
get sunburned
zgubić się
start learning
get lost
wypadek,
start learning
crash
być chorym
start learning
be sick
bagaż
start learning
luggage
bez życia
start learning
lifeless
żywotność, czas życia
start learning
lifetime
wieloletni przyjaciel
start learning
lifelong friend
życiowa szansa
start learning
chance of the lifetime
pojemność
start learning
capacity
zdolność kredytowa
start learning
credit capacity
pojemność pamięci
start learning
storage capacity = memory capacity
na pełnych obrotach
start learning
at full capacity
podwójny / potrójny
start learning
doubled / trebled
trojaczki
start learning
triplets
potroić
start learning
triple
śmieci, odpadki
start learning
litter = trash
stos, sterta
start learning
pile
pozostałości, resztki
start learning
remnants
skrawek piasku
start learning
patch of sand
od pokoleń
start learning
for generations
ogromny
start learning
vast = huge, enormous
minus, wada
start learning
downside = disadvantage, drawback
sprawy codzienne
start learning
daily business
przemysł wakacyjny
start learning
holiday industry
przemysł krajowy
start learning
domestic industry
odetchnąć z ulgą
start learning
breathe a sigh of relief
być wdzięcznym za
start learning
be grateful for
czerpać korzyści z
start learning
benefit from
zacząć coś robić, zajmować się
start learning
go about
mieć czegoś dość
start learning
fed up with
bukiet
start learning
bouquet
niechętny
start learning
reluctant = unwilling
być niechętnym czemuś
start learning
be reluctant about sth
to wstyd
start learning
it’s a shame
publicznie kogośzawstydzić
start learning
name and shame
poczucie wstydu
start learning
sense of shame
przynieść komuś wstyd
start learning
bring shame on sb
źle traktować, znęcać się
start learning
mistreat
traktować
start learning
treat
nie doceniać
start learning
underestimate
oszacować, oceniać
start learning
estimate
szacunek, docenianie
start learning
estimation
niekorzystny
start learning
disadvantageous
błędnie obliczyć
start learning
miscalculate
błąd w obliczeniach
start learning
miscalculation
środki zapobiegawcze
start learning
preventative measures
zapobiegać
start learning
prevent
zapobieganie
start learning
prevention
nadpobudliwy
start learning
hyperactive
wyjaśniać
start learning
clarify = explain
twierdzenie, teza
start learning
claim
świadomie
start learning
consciously
świadomy
start learning
conscious
samoświadomy, zakłopotany, skrępowany
start learning
self-conscious
dbający o swój wizerunek
start learning
image-conscious
świadomy wybór
start learning
conscious choice
podświadomość
start learning
subconscious
pozornie
start learning
ostensibly
ukryta intencja
start learning
underlying intention = hidden
kuszony
start learning
tempted
kusić
start learning
tempt = entice
kusiciel
start learning
tempter = enticer
kuszenie, pokusa
start learning
temptation
podstawowy
start learning
staple = basic
ociągać się
start learning
linger
guzdrała
start learning
lingerer
ze szkodą dla
start learning
to the detriment of
miejscowość, okolica
start learning
locality
opuścić, porzucić
start learning
forsake = leave, abandon
na korzyść
start learning
in favour of
odrodzenie
start learning
revival
grodny(groźny) przeciwnik
start learning
formidable opponent
liczba odwiedzających dany sklep w określonym przedziale czasu
start learning
footfall

You must sign in to write a comment