Rekcja rzeczowników NIEMIECKI

 0    21 flashcards    robertmilka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zależność od
start learning
die Abhängigkeit von (Dativ)
odwrót od
start learning
die Abkehr von (Dativ)
podobieństwo do
start learning
die Ähnlichkeit mit (Dativ)
odstęp od / pomiędzy
start learning
der Abstand von / zwischen (Dativ)
odstępstwo od / odchylenie od
odstępstwo od reguły, odchylenie od jakiejś wartości oczekiwanej
Odchylenie od tego odczytu nie może być większe niż 0,25 kPa.
start learning
die Abweichung von (Dativ)
Die Abweichung von diesem Wert darf 0,25 kPa nicht überschreiten
alternatywa
w stosunku do / wobec czegoś
kapitał ludzki
start learning
die Alternative (die Alternativen)
die Alternative zu (Dativ)
oferta / podaż
Edukacja ma wpływ na gospodarkę: zwiększa kapitał ludzki oraz możliwości innowacyjne, a także umożliwia upowszechnianie się technologii.
start learning
Angebot an (Dativ)
Bildung hat Auswirkungen auf die Wirtschaft: Sie erhöht das Angebot an Humankapital und innovativen Kompetenzen und ermöglicht die Verbreitung von Technologie.
atak na
start learning
der Angriff auf (Akk.)
strach przed
start learning
die Angst vor (Datv)
powód do
start learning
der Anlass / der Grund zu (Dativ)
roszczenie / prawo do
Twój syn nie ma prawa do tronu.
start learning
der Anspruch / Recht an (Akk) osoba / auf (Akk.) rzecz
Dein Sohn hat keinen Anspruch auf den Thron.
wzrost o
np: wzrost cen, wskaźników itd
Początkowy wzrost obciążenia podatkowego o 1,6 punktu procentowego PKB w 2007 r. zostanie stopniowo zastąpiony przez środki po stronie wydatków.
start learning
der Anstieg um (Akk.)
Der anfängliche Anstieg der Steuerbelastung um 1,6 Prozentpunkte des BIP im Jahr 2007 wird schrittweise durch Maßnahmen auf der Ausgabenseite ersetzt
udział (proporcja) w
Udział finansowania w ramach programu różni się w zależności od celu i charakteru projektów.
start learning
der Anteil an (Dativ)
Der Anteil an der Finanzierung im Rahmen des Programms ist nach Zielsetzung und Charakter der Vorhaben unterschiedlich.
odpowiedź na
start learning
der Antwort auf
apel do
start learning
der Appell an (Akk)
praca nad
start learning
die Arbeit an (Dat.)
złość / gniew z powodu
start learning
Ärger wegen (Gen) / uber (Akk.)
wypracowanie / esej o
start learning
der Aufsatz / Essay über (Akk.)
spór / konflikt / sprzeczka z
Miałem małą sprzeczkę z moim współlokatorem.
start learning
die Auseinandersetzung mit (Dativ)
Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Mitbewohner. Miałem małą sprzeczkę z moim współlokatorem.
wyjątek od
start learning
die Ausnahme von (Dat.)
potrzeba
Pijany glina bez forsy potrzebujący narkotyków.
start learning
das Bedürfnis nach (Dat.)
Ein betrunkener Polizist ohne Geld und mit einem Bedürfnis nach Drogen.

You must sign in to write a comment