Rejestry segmentowe i rejestr znaczników-flag(informatyka)

 0    11 flashcards    searlas10
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
CS
start learning
segment kodu - zawiera adres segmentu, w którym znajdują się aktualnie wykonywane rozkazy
DS
start learning
segment danych - zawiera adres segmentu, w którym znajdują się dane (zmienne programu)
SS
start learning
Segment stosu - zawiera adres segmentu kodu
ES
start learning
segment dodatkowy - zawiera adres segmentu dodatkowego służącego najczęściej wymianie danych
IP
start learning
WSKAŹNIK ROZKAZÓW - zawiera offset aktualnie wykonywanej instrukcji
CF (carry flag)
start learning
znacznik przeniesienia - Przyjmuje wartość 1 gdy na skutek wykonanego działania nastąpiło przeniesienie bitu z najbardziej znaczącego na zewnątrz lub pożyczka z zewnątrz do bitu najbardziej znaczącego (np. przy odejmowaniu)
PF (parity flag)
start learning
znacznik parzystości - Przyjmuje wartość 1 gdy w wyniku wykonywanego działania liczba bitów o wartości 1 w mniej znaczącym bajcie wyniku jest parzysta
AF (auxiliary carry flag)
start learning
znacznik przeniesienia pomocniczego. Przyjmuje wartość 1 gdy nastąpiło przeniesienie z bitu 3 na 4 lub pożyczka z bitu 4 na 3. (uwaga - bity są numerowane od 0)
ZF (zero flag)
start learning
znacznik zera - przyjmuje wartość 1 gdy wynik ostatniej operacji arytmetycznej wynosi 0
paragraf
start learning
to kolejne 16 bajtów (komórek pamięci) poczynając od początku obszaru pamięci (adres 0h)
gdzie zaczyna sie segment
start learning
Na granicy każdego paragrafu

You must sign in to write a comment