Reakcja na news

 0    63 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reduce taxes on income
start learning
zmniejszyć podatki od dochodu
introduce a minimum wage
start learning
wprowadzić minimalną płacę
lower interest rates
start learning
obnizyć oprocentowanie
cut business tax rates
start learning
obniżyć stawki podatku od działalności gospodarczej
responses and impact
start learning
odpowiedzi i wpływ
adjusting
start learning
regulacji
forecast
start learning
prognoza
It might lead to companies adjusting their profit forecasts.
start learning
Może to prowadzić do korekty prognoz zysków przez firmy.
The executives may be forced to make a round of cuts to headcount.
start learning
Kierownictwo może zostać zmuszone do rundy cięć w zatrudnieniu.
They might have to put a cap on salary increases.
start learning
Być może będą musieli obniżyć podwyżki płac.
Companies sometimes freeze their project pipelines.
start learning
Firmy czasami zamrażają swoje projekty rurociągów.
quote
start learning
cytat
quote statistics
start learning
cytuj statystyki
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
start learning
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
demanding
My job is very demanding, I have to work 60-hour weeks to get everything done.
start learning
wymagający
Moja praca jest bardzo wymagająca. Muszę pracować 60 godzin w tygodniu, by ze wszystkim nadążyć.
demand for export
start learning
popyt na eksport
adjust
start learning
wyregulować
adjustment
start learning
regulacja
adjust to
start learning
dostosować się do
adjust their profit forecast
start learning
dostosuj prognozę zysku
supply of raw
start learning
dostawa surowca
supply of raw materials
start learning
dostawa surowców
despite
start learning
mimo
despite the fact that
start learning
Pomimo faktu, że
despite, in spite of
start learning
Mimo, pomimo
gauge
Look at the petrol gauge in the car and tell me if we need to fill up the tank.
start learning
zmierzyć
Spójrz na wskaźnik paliwa w samochodzie i powiedz mi, czy musimy napełnić bak.
gauge public opinion
start learning
pomiar, sondaż wśród opinii publicznej
gauging reaction
start learning
pomiar, ocena reakcji
gauging
start learning
pomiarowe
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
start learning
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
impact on
start learning
wpływ na
impact on the environment
start learning
wpływ na środowisko
evaluating impact
start learning
oceniający wpływ
They're taking it pretty well.
start learning
Biorą to całkiem dobrze.
She's surprisingly upbeat about it.
start learning
Jest zaskakująco optymistyczna.
He's not taking it too well.
start learning
On nie bierze tego zbyt dobrze.
It's not going down too well over there.
start learning
Tam nie idzie zbyt dobrze.
It has cut pretty deep.
start learning
Ciął bardzo głęboko.
It's hit the company pretty hard, to be honest.
start learning
Bardzo szczerze to trafia w firmę.
We've not been affected that much, funnily enough.
start learning
Nie mieliśmy na tyle dużego wpływu, zabawnie.
They got away with it, really.
start learning
Uciekli z tym, naprawdę.
upbit about it
start learning
krążą o tym
demand for
Demand for our products is growing.
start learning
Zapotrzebowanie na
Zapotrzebowanie na nasze produkty rośnie.
certain
It's certain.
start learning
pewny
To pewne.
certainly
He will certainly understand.
start learning
rzeczywiście
On z pewnością zrozumie.
certainly, of course
start learning
z pewnością, oczywiście
It's all a bit up in the air.
start learning
To wszystko jest nieco w górę, podnosi się w powietrze.
guess
start learning
odgadnąć
Do you guess what?
start learning
Zgadujesz co? Wiesz co?
At the moment, it's anybody's guess.
start learning
W tej chwili nikt się nie wie, nie domyśla się, nie zgaduje.
Your guess is as good as mine.
start learning
Twoje przypuszczenie jest równie dobre jak moje.
It's going to be a bit of a waiting game.
start learning
To będzie trochę czekająca gra.
It's too early to tell.
start learning
Jest zbyt wcześnie, by powiedzieć.
protected
start learning
chroniony
secured
start learning
zabezpieczone
It's clear we need to do something.
start learning
To jasne, że musimy coś zrobić.
I've got no doubt about it.
start learning
Nie mam co do tego wątpliwości.
It seems pretty locked in.
start learning
Wygląda na dość zamkniętego.
There's an air of inevitability.
start learning
Nieuchronność jest w powietrzu, wisi w powietrzu.
vitability
start learning
żywotność
inevibility
start learning
nieunikniona
acquaintance
The man was not a friend, just an acquaintance she had met once or twice before.
start learning
znajomy
Ten mężczyzna nie był jej przyjacielem, jedynie znajomym, którego wcześniej spotkała raz czy dwa.
acquaintances
start learning
znajomi

You must sign in to write a comment