Reading Vocab - B2

 0    62 flashcards    ksobczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
otyłość
Otyłość to na Zachodzie rosnący problem, ponieważ dzieci jedzą zbyt dużo tłustego jedzenia.
start learning
obesity
Obesity is a growing problem in the western world because children eat too much fatty food.
odpowiedni
start learning
adequate
zmiany
start learning
adjustments
jesteś pozbawiony snu
start learning
you are sleep deprived
starać się
start learning
strive
całe ziarna
start learning
whole grains
obfitość
start learning
abundance
groszek
Wieki nie jadłem surowego groszku.
start learning
pea
It's been ages since I ate raw peas.
portfel
start learning
pocketbook
bieżnia
start learning
treadmill
głodówka
start learning
starvation diet
składniki odżywcze
start learning
nutrients
szkodliwy
Spędzanie zbyt długiego czasu na zewnątrz może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie.
start learning
detrimental
Spending too much time outdoors can have a detrimental effect on your health.
rafinowane węglowodany
start learning
refined carbohydrates
mąka ziemniaczana
start learning
starch
sprawcy
start learning
culprits
konserwa
start learning
tinned food
przeciwnie
Przeciwnie, w dalszej perspektywie dostrzec można związek między tymi celami.
start learning
on the contrary
On the contrary, in the long term there is a link between these objectives.
praktycznie
Praktycznie wszystkie jabłka w sklepie miały brązowe ślady.
start learning
virtually
Virtually all the apples in the store had brown marks on them.
produkty bogate w skrobię
start learning
starchy foods
wspólne udogodnienia
start learning
shared amenities
mieszkaniec
start learning
occupant
zmienny dochód
start learning
fluctuating income
hipoteka
zaciągnąć kredyt hipoteczny
start learning
mortgage
to take out a mortgage
skazaniec
start learning
a convict
przywileje
start learning
privilages
surowy
Jestem na bardzo surowej diecie.
start learning
stringent
I'm on a very stringent diet.
ocenianie
start learning
assessment
środki ostrożności
Aby uniknąć hipotermii w przypadku wywrócenia, podejmij środki ostrożności.
start learning
precautions
Take precautions to avoid hypothermia in case you capsize.
uzyskać, zdobyć
Jak mogę zdobyć pozwolenie na użycie materiału chronionego prawem autorskim?
start learning
to obtain
How can I obtain permission to use copyrighted material?
niepokój
start learning
anxiety
przeszukać
start learning
pat somebody down
jedynie, tylko
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.
start learning
merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
chwalebny
start learning
laudable
monitoring kamer
start learning
camera surveillance
internista
start learning
physician
godność
start learning
dignity
przesadzać
Kupiłem luksusowy samochód, ale nie przesadziłem z ceną.
start learning
go overboard
I bought a luxurious car but I didn't go overboard with the price.
powierzać
start learning
entrust
znaleźć najlepsze miejsce
start learning
find the sweet spot
wyrzucać
Nie chcę już tych półek na książki, więc wyrzucę je przy drodze.
start learning
dump
I don't want these bookshelves anymore, so I'm going to dump them on the side of the road.
ponowne użycie
start learning
reuse
rumiany
start learning
ruddy
kopyto
Usłyszeliśmy tylko stukot kopyt.
start learning
a hoof
All we heard was a clatter of hooves.
przestawić / przesunąć
start learning
to shift
zbuntowany
start learning
rebbelious
Łatka
start learning
a patch
niepokój
start learning
anxiety
trąba powietrzna
Pamiętam tylko, że trąba powietrzna miała śmieszny, lejkowaty kształt.
start learning
a whirlwind
I only remember that the whirlwind had a funny, funnel shape.
kilka dni pod rząd
start learning
days on end
brzeg
start learning
bank (of a river)
nadzorować
Wróciłem ponieważ ktoś musi nadzorować firmę.
start learning
to oversee
I came back because someone has to oversee the company.
rodzaj
start learning
kind of
myśleć
On myślał, że zrobimy całą pracę za niego.
start learning
to figure
He figured that we would do the work for him.
odnotować coś
start learning
to log
być nieuwzględnionym
start learning
to be unaccounted for
podczerwień
start learning
infrared
niebezpieczny
Ten obszar jest bardzo niebezpieczny, ponieważ zostały tu wylane chemikalia.
start learning
hazardous
The area is very hazardous because chemicals were spilt there.
tropić
start learning
to track
niejasny, niewyraźny
Zapytałem Wendy o jej randkę, ale udzieliła mi tylko niejasnej odpowiedzi bez żadnych pikantnych szczegółów.
start learning
vague
I asked Wendy about her date, but she only gave me a vague answer with no juicy details!
być postrzeganym
start learning
to be perceived
żal
start learning
resentment

You must sign in to write a comment