Przysłówki A-J

 0    135 flashcards    mareklipinski5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tak więc, dlatego
start learning
thus
w ten sposób, tym samym
start learning
thus
boso
start learning
barefoot
do tej sprawy, w tej sprawie, do tego
start learning
hereto
w pewnym sensie
start learning
in a way/ in one way
daleko, odlegle
start learning
far away
potulnie, łagodnie
start learning
meekly
w roztargnieniu, przez roztargnienie
start learning
absent-mindedly
z werwą, z pewnością siebie
start learning
dashingly
błogo
start learning
blisfully
równolegle z czymś
start learning
in parallel with something
całkowicie, zupełnie
start learning
altogether/ thoroughly
razem, w sumie
start learning
altogether
ogólnie rzecz biorąc, ogółem
start learning
altogether
chłodno
start learning
chilly
naprawdę, rzeczywiście, faktycznie
start learning
actually
właściwie, prawdę mówiąc, tak się składa, że, akurat
start learning
actually
w rzeczywistości
start learning
actually/ in fact
niewiarygodnie
start learning
stupendously
pewnie, niezawodnie, z pewnością
start learning
assuredly
poza wszelką wątpliwością
start learning
beyond question
mianowicie
start learning
namely
póki co, przez jakiś czas, narazie
start learning
for some time to come
z zawodu
start learning
by trade
bezzwłocznie, natychmiast (po czymś)
start learning
thereupon
dosłownie
start learning
verbatim
stąd, więc, z tego powodu
start learning
hence/ accordingly
za (jakiś czas)
start learning
hence
gruntownie, dokładnie
start learning
thoroughly
nieźle (np. wstawiony)
start learning
about half
dla bezpieczeństwa
start learning
for safekeeping
gdzie (mniej więcej)
start learning
whereabouts
w sposób zdradzający lekkie zdziwienie
start learning
quizzically
z zapałem, gorliwie, z przejęciem, skwapliwie
start learning
eagerly
niecierpliwie, z niecierpliwością
start learning
eagerly
zamiast, w zamian, w miejsce
start learning
in lieu
zawsze
start learning
ever
mocno, pewnie, stanowczo
start learning
firmly
niemniej jednak, jednakże
start learning
nonetheless
minimalnie, nieznacznie
start learning
marginally
po cichu, ukradkiem (robić coś)
start learning
on the sly
w zasadzie, zasadniczo
start learning
basically
fundamentalnie, z gruntu
start learning
basically
wyłącznie, jedynie
start learning
exclusively
krzepiąco, uspokajająco
start learning
reassuringly
jakiś, pewien
start learning
an
najpierw, początkowo, pierwotnie
start learning
originally
od dawna, już dawno
start learning
long since
odtąd, na przyszłość
start learning
henceforth
okazyjnie, czasami
start learning
on occasion
przypadkiem
start learning
by any chance
przez lata
start learning
for years
dookoła, naokoło
start learning
all-around (WB)/ all-round (USA)
mniej więcej
start learning
more or less
od (kogoś)
start learning
off
z własnej woli, z własnej inicjatywy
start learning
of one's own accord
z czasem
start learning
over time
w trakcie
start learning
over time
gdzieś 🇺🇸
spoken
start learning
someplace
w trybie przyspieszonym, natychmiast
start learning
summarily
na widoku
start learning
on display
na wystawie (np. sklepowej, sportowej)
start learning
on display
w pobliżu (niedaleko), w zasięgu ręki
start learning
at hand
zgodnie
start learning
consensually
od tamtej pory, odkąd
start learning
ever since/ ever after
upiornie, niesamowicie
start learning
eerily
ostatecznie, w końcu
start learning
eventually
bezpośrednio, wprost, bez ogródek
start learning
point-blank/ outright
kategorycznie, stanowczo
np. odmawiać
start learning
point-blank
z łatwością
start learning
hands down
bez dwóch zdań
start learning
hands down
z kretesem
np. przegrać
start learning
hands down
tym samym, w ten sposób
start learning
thereby
wskutek czego, w wyniku tego
start learning
thereby
odpowiednio do okoliczności, stosownie
start learning
accordingly
konsekwentnie (względem czegoś), w wyniku (czegoś)
start learning
accordingly
natychmiast
start learning
right away/ right off/ right off the bat
wkrótce
start learning
at hand/ before long/ shortly
bez uprzedzenia
start learning
on short notice
w szczególności, zwłaszcza
start learning
in particular/ notably
pod rząd, z rzędu
start learning
in a row
bardzo
start learning
deadly
z kolei, po kolei
start learning
in turn
w rezultacie
start learning
in turn
niejasno, nieco, lekko
start learning
vaguely
z roztargnieniem (uśmiechnąć się), odruchowo (wykonać gest), bez celu (szwendać się)
start learning
vaguely
wymijająco, ogólnikowo, mętnie
np. odpowiedzieć
start learning
vaguely
rzadko
start learning
seldom
mimochodem
start learning
in passing
szybko
start learning
apace
zazwyczaj, jak zwykle
start learning
typically/ as usual
tymczasowo, doraźnie
start learning
pro tempore
ściśle, rygorystycznie
start learning
rigidly
sztywno, surowo
start learning
rigidly
karygodnie
start learning
criminally
pomimo że, chociaż, aczkolwiek
start learning
even though/ though
w miarę, dosyć, całkiem
start learning
reasonably
z góry
np. płatność
start learning
up front
potem, następnie, później
start learning
thereafter
wyniośle, z arogancją
start learning
haughtily
aktualnie, obecnie
start learning
currently
bardzo nieznacznie
start learning
ever so slightly
bardzo wysoko
start learning
way up 🇺🇸
bez przygotowania
start learning
cold
bez wahania, ochoczo
start learning
readily
bez trudu, z łatwością
start learning
readily
bez wyjątku
start learning
without exception
blisko, niedaleko
start learning
down
błędnie, mylnie
start learning
erroneously
całkiem, dosyć, raczej
start learning
pretty/ quite/ fairly
całkowicie
np. poprzeć kogoś
start learning
to the hilt/ wholly
chętnie, z ochotą, z przyjemnością
start learning
gladly
cholernie, bardzo
start learning
bloody 🇬🇧
co prawda, wprawdzie, bezspornie, bezsprzecznie
start learning
admittedly
cokolwiek, jakkolwiek
start learning
whatsoever
dalej do przodu
start learning
further on
dalszy, naprzód, do przodu, wprzód
start learning
onwards
demonstracyjnie, ostentacyjnie
start learning
conspicuously
diabelnie
start learning
devilishly
do dzisiaj, do teraz
start learning
to date
do maksimum
start learning
to the utmost
dokładnie, trafnie, wiernie
start learning
accurately
dziwacznie, budząco grozę
start learning
creepily
gładko, bez problemów
start learning
without mishap
głęboko zmartwiony
start learning
deeply upset
głęboko żywiony (np. wiara, przekonanie)
start learning
deeply held
gwałtownie, raptownie, nagle
start learning
abruptly
ledwo, ledwie
start learning
no sooner
jak tylko, kiedy, od momentu (kiedy coś się stanie)
start learning
once
jako całość
start learning
en bloc
daleko
start learning
long way ahead / long way off
chwilowo, przez moment, przez chwilę
start learning
momentarily
drwiąco, szyderczo
start learning
derisively
celowo, umyślnie, specjalnie
start learning
on purpose/ delibarately/ intentionally/ by design
zapisz do Przysłówkow A-J
bezwzględnie, bezlitośnie, bezdusznie
start learning
ruthlessly/ mercilessly/ callously

You must sign in to write a comment