Przyimki - przykłady

5  1    34 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
od / z
np. od kogoś / z jakiegoś miejsca
Dostałem tę książkę od mojego ojca.
start learning
von
celownik
Ich habe dieses Buch von meinem Vater bekommen.
przy / na
o lokalizacji lub kierunku
Obrazy i zdjęcia wiszą na ścianie.
start learning
an
celownik / biernik
Die Bilder und Fotos hängen an der Wand.
po / do
Idę do domu.
start learning
nach
celownik
Ich gehe nach Hause.
podczas
Podczas ferii zimowych przeczytaliśmy dużo książek.
start learning
während
dopełniacz
Während der Winterferien haben wir viele Bücher gelesen.
nad / ponad
o lokalizacji lub kierunku
Sportowiec przebiegł ponad tysiąc metrów.
start learning
über
celownik / biernik
Der Sportler rannte über 1000 Meter.
dla
To jest prezent dla Ciebie.
start learning
für
biernik
Das ist ein Geschenk für dich.
wokół / o
wokół - o lokalizacji / o - o godzinie
Spotykamy się o ósmej?
start learning
um
biernik
Treffen wir uns um 8 Uhr?
+27 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka niemiecka"
(total 1,828 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment