Liczba Mnoga - teoria

5  1    12 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jeśli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na -e...
imię
start learning
... dodajemy końcówkę -n.
der Name - die Namen
Liczbę mnogą od rzeczowników rodzaju nijakiego tworzymy poprzez. dodanie...
piosenka
start learning
... końcówki -er (i czasem przegłosu).
das Lied - die Lieder
W liczbie mnogiej niewielu rzeczowników rodzaju żeńskiego...
matka
start learning
... dodaje się przegłos.
die Mutter - die Mütter
Niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego przyjmują w liczbie mnogiej...
broda
start learning
... przegłos i końcówkę -er.
der Mann -> die Männer
Liczbę mnogą od większości rzeczowników rodzaju męskiego tworzymy dodając końcówkę...
dzień
start learning
... -e.
der Tag - die Tage
Nazwy własne, rzeczowniki abstrakcyjne, rzeczowniki odczasownikowe, rzeczowniki odprzymiotnikowe...
start learning
... nie mają liczby mnogiej.
+6 flashcards
The lesson is part of the course
"Podstawowa gramatyka niemiecka"
(total 1,828 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment