Przydatne słówka

 0    114 flashcards    Akaitori
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mimo
start learning
despite the
zachować
start learning
keep
Mimo (bardziej negatywne)
start learning
Althought
warto
start learning
worth it
robić
start learning
make
przyczynić się
start learning
contribute
zapalony amator
start learning
keen amateur
znaczenie
start learning
signification
móc
start learning
be able to
zbierać, kolekcjonować
start learning
collect
cel
start learning
aim
Społeczność naukowa
start learning
scientific community
wzrost / przyrost
start learning
increase
już
start learning
already
skorzystało
start learning
benefited
rozumienie
start learning
understanding of
okazja / możliwość
start learning
opportunity
rozpoczynać coś, tworzyć
start learning
set up
zawieść
start learning
disappoint
zapewniać, dostarczać
start learning
provide
zbierać
start learning
gather
poprzedni
start learning
previous
popierać
start learning
encourage
niektóre/pewne choroby
start learning
certain illnesses
Brak
start learning
a lack of
prowadzi do
start learning
leads to
zapierający dech
start learning
breathtaking
na szczęście
start learning
thankfully
rzadkość
start learning
rarity
stan
start learning
condition
wzrost / rozwój
start learning
growth
pogorszenie
start learning
deterioration
odległe miejsca
start learning
remote places
mieć miejsce (o zdarzeniu)
start learning
take place
w całym regionie
start learning
across the region
bardzo dużo
start learning
a number of
nabyć, zdobyć
start learning
acquire
uzyskać
start learning
gain
rzeczywisty
start learning
actual
wpłynąć (na coś)
start learning
affect
celować
start learning
aim
zatwierdzać, aprobować
start learning
approve
zdolny
start learning
able
zdolność, umiejętność
start learning
ability
odrzucać, odmówić
start learning
turn down/reject
czy, jeśli
start learning
whether/if
nawet jeśli, pomimo
start learning
even tough
chociaż
start learning
though
poprzez/dzięki
start learning
through
myśl
start learning
thought
dokładny
start learning
thorough
dzięki czemuś
start learning
thanks to
oskarżać
start learning
accuse
przeciw
start learning
against
domagać się
start learning
demand
zbyć, pozbywać się
start learning
dispose
winny
start learning
guilty
niewinny
start learning
innocent
nadzieja
start learning
hope
beznadziejny
start learning
hopeless
obniżka (ceny)
start learning
discount
kłaść nacisk, podkreślać
start learning
emphasize
grzywna/rzut karny w piłce nożnej
start learning
penalty
pertraktować, negocjować
start learning
negotiate
odpowiedź
start learning
response
odpowiadać
start learning
reply
niewielki
start learning
minor
mniejszość
start learning
miniority
znaczny
start learning
major
większość
start learning
majority
wspominać / pamiętam
start learning
recall/remember
wspominać
start learning
mention
apelować/przypodobać się
start learning
appeal
odrobinę, torchę
start learning
slighty/a bit/a little bit/ somewhat/some
chwalić się
start learning
boast about/brag about/talk big
bronić się
start learning
defend
zasłaniać
start learning
cover
pozwolić sobie
start learning
afford
zatrudnić
start learning
hire
zwolnić (ktoś)
start learning
fire (somebody)
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
porównać
start learning
compare
przez/z powodu
start learning
due to
oceniać/brać pod uwagę
start learning
consider
świadomy
start learning
aware
zawierać/uwzględniać
start learning
include
taki
start learning
such
w czasie / podczas
start learning
during
nieświadomy
start learning
unaware
świadomy
start learning
aware
świadomość
start learning
awareness
posiadacz
start learning
holder
nagły wypadek
start learning
emergency
powstanie (czegoś)
start learning
emergence
Występowanie, zdarzenie
start learning
occurence
powstanie, wywołujące
start learning
arising
w ciągu, w (jakimś czasie, czymś)
start learning
within
podczas / w trakcie
start learning
while
także
start learning
as well as
Kilka
start learning
A few
Niewiele
start learning
Few
osiągać, dotrzeć
start learning
reach
w wieku
start learning
at the age of
poświęcać
start learning
devote
pracuje jako policjant
start learning
working as policeman
chcę zrobić
start learning
want to do
musiał zrobić
start learning
has to do
czyn
start learning
act
ilość
start learning
amount
Okazuje się
start learning
turns out/appears that
zagranica
start learning
abroad
nieznany, obcokrajowy, cudzoziemski
start learning
foreign
natężenie, objętość
start learning
volume

You must sign in to write a comment