przestępstwa cz. II

 0    50 flashcards    gwang
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tyran, prześladowca
start learning
bully
tyranizować, prześladować
start learning
bullying
przezywać kogoś
Betty, natychmiast przestań przezywać Marka!
start learning
to call sb names
Betty stop calling Mark names at once!
kampania
start learning
campaign
niepełnosprawni
start learning
disabled people
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
dyskryminacja
start learning
discrimination
płeć
start learning
gender
nietolerancja
start learning
intolerance
wygląd zewnętrzny
start learning
physical appearance
wyznawać religię
start learning
practise a religion
poważna sprawa
start learning
serious issue
orientacja seksualna
start learning
sexual orientation
wbrew prawu
start learning
against the law
być w coś zaangażowany
start learning
be involved in sth
kamery przemysłowe
start learning
CCTV
powszechny
start learning
common
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
przygnębiony
Brian jest bardzo przygnębiony po tym, jak dowiedział się, że nie otrzyma awansu.
start learning
depressed
Brian is very dejected after hearing that he didn't get the job promotion.
przygnębiający
start learning
depressing
malować graffiti
start learning
do graffiti
badacz/badaczka
start learning
explorer
fałszywe pieniądze
start learning
fake money
uwolnić kogoś
start learning
free sb
przestraszony
start learning
frightened
gang
start learning
gang
bezdomny
start learning
homeless
rosnąć, zwiększać się
start learning
increase
dziennikarz, dziennikarka
start learning
journalist
tracić prace
start learning
lose jobs
cudem się udało
start learning
lucky escape
popsuć
start learning
mess sth up
bilet parkingowy
start learning
parking ticket
hasło
Proszę wpisać hasło tutaj.
start learning
a password
Type your password here, please.
rówieśnik/ rówieśniczka
start learning
peer
posterunek policji
start learning
police station
polityk
start learning
a politician
chronić kogoś
start learning
protect sb
łamigłówka / zagadka
start learning
puzzle
otrzymywać
start learning
receive
uwalniać
start learning
release
zgłaszać coś na policję
start learning
report sth to the police
uciec
start learning
run away
system zabezpieczeń
start learning
security system
jazda z nadmierną oprędkością
start learning
speeding
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
start learning
press
The press has to compete with other media for our attention.
obrażanie, ośmieszanie ludzi w internecie
start learning
trolling
wirus
Josie złapała w zeszłym tygodniu wirusa i od tego czasu jest chora.
start learning
a virus
Josie caught a virus last week and has been very sick ever since.
ostrzegać
start learning
warn
przednia szyba samochodu
start learning
windscreen

You must sign in to write a comment