Προγραμματισμός - Programming

 0    54 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
σύνταξη
start learning
syntax
γωνιώδης αγκύλη
Οι ετικέτες HTML περικλείονται σε γωνιώδεις αγκύλες.
start learning
angle bracket
HTML tags are enclosed in angle brackets.
εντολή
Η εντολή SQL για ένα ερώτημα βάσης δεδομένων εισάγεται σε αυτό το πεδίο.
start learning
statement
The SQL statement for a database query is entered into this field.
δυαδικό δέντρο
start learning
binary tree
περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης
Ένας συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να επιλέξει και να εγκαταστήσει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης.
start learning
runtime environment
A logged-on user can select and install a particular runtime environment.
αρχείο καταγραφής
Ελέγξαμε όλες τις καταχωρήσεις σε αυτό το αρχείο καταγραφής.
start learning
log
We checked all entries in this log.
πηγαίος κώδικας
Η κατανομή του πηγαίου κώδικα είναι παράνομη.
start learning
source code
Distribution of the source code is illegal.

You must sign in to write a comment