present, past and present perfect

 0    14 flashcards    edysz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I saw Lisa at the station when I was at work this morning, but she did not see me
start learning
Widziałam Lisę na stacji, kiedy jadłam dziś rano do pracy, ale ona nie widziała mnie
Can you drive?
start learning
Umiesz prowadzić?
No, I’ve never driven a car but I want to lern
start learning
Nie nigdy nie prowadziłem samochodu ale chcialbym się nauczyć.
What was Sue wearing when you saw her?
start learning
Co miała na sobie Sue, kiedy ją zobaczyłeś?
What time did Ann phone
start learning
O której godzinie zadzwoniła Anna?
About an hour ago
start learning
Około godziny temu
He has been there for three years
start learning
Mieszka tam przez 3 lata
How long have you been learning English. Six months.
start learning
Jak długo uczyłeś się angielskiego. Sześć miesięcy.
My friend was waiting for me when I arrived.
start learning
Mój przyjaciel czekał na mnie, kiedy przyjechałem.
She has lived there all her life
start learning
Mieszkała tam całe życie
Why were you angry with me yesterday?
start learning
Dlaczego wczoraj byłeś na mnie zły?
He’s having shower at the moment
start learning
Bierze prysznic teraz
when I was going to work this morning
start learning
kiedy rano jechałem do pracy
but she didn’t see me
start learning
ale one mnie nie widziała

You must sign in to write a comment