PRAWO KONSTYTUCYJNE I ADMINISTRACYJNE

 0    16 flashcards    emilianadamowicz
print play test yourself
 
Question Answer
ex officio
start learning
z urzędu
expressis verbis
start learning
wypowiedziane wyraźnie słowami; dobitnymi słowami, wyraźnie, dokładnie, dobitnie
in extenso
start learning
w całości, dokładnie, w pełnym brzmieniu
in fine
start learning
na końcu
incompatibilitas
start learning
niepołączalność, zakaz równoczesnego piastowania określonych stanowisk publicznych
ius sanguinis
start learning
prawo krwi (zasada nabycia obywatelstwa)
ius soli
start learning
prawo ziemi (zasada nabycia obywatelstwa)
persona non grata
start learning
osoba niepożądana
pro publico bono
start learning
dla dobra publicznego
quorum
start learning
liczba członków podmiotu zbiorowego, których obecność podczas głosowania jest konieczna, by decyzje w nim podjęte uznać za ważne; kworum
ratio legis
start learning
podstawa (przyczyna, motyw, cel, sens) uchwalenia danej ustawy
sensu largo
start learning
w szerokim znaczeniu
sensu stricto
start learning
w ścisłym znaczeniu
utilitas publica
start learning
interes publiczny
vacatio legis
start learning
okres pomiędzy ogłoszeniem aktu prawnego a jego wejściem w życie
verba legis
start learning
brzmienie ustawy

You must sign in to write a comment