Prawo i Przestępczość - Law and Crime

4.5  1    22 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
defraudować pieniądze
start learning
to embezzle funds
dobre sprawowanie
np. w więzieniu
start learning
good conduct
dowodzić
np. niewinności
start learning
to prove (innocent)
dowodzić
np. niewinności
start learning
to demonstrate
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
drobne przestępstwo
start learning
minor crime
kara pozbawienia praw publicznych
start learning
deprivation of civic rights
kara pozbawienia praw publicznych
start learning
deprivation of public rights
lekarz sądowy
start learning
forensic pathologist
obrady
sądu
start learning
obrady in English
deliberations of the court
oskarżyciel
start learning
prosecutor
oskarżyciel
start learning
counsel for the prosecution
prawo łaski
np. posiada je Prezydent RP
start learning
the prerogative of mercy
rozporządzenie
start learning
regulation
rozporządzenie
start learning
decree
wyrok nieprawomocny
start learning
non-final judgement / verdict
wyrok prawomocny
start learning
final judgement
wyrok prawomocny
start learning
binding court verdict
wyrok uniewinniający
start learning
verdict of not guilty
wyrok uniewinniający
start learning
judgement of acquittal
wyrok zaoczny
start learning
judgement / verdict by default
apelacja
start learning
appeal

You must sign in to write a comment