prawne 4.05.2019

 0    51 flashcards    robertdzitkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
scratch
start learning
zadrapanie
involved
involved part
start learning
zaangażowany
serious
Poverty is a serious problem. serious scratch
start learning
poważny
Ubóstwo jest poważnym problemem. poważne zadrapanie
dent
start learning
wygięcie
exceed
start learning
przekraczać
replacement
The full replacement will take 5 working days.
start learning
wymiana
Pełna wymiana zajmie 5 dni roboczych.
further
start learning
dalej
missing
I found the missing part.
start learning
zaginiony / zaginiona
Znalazłem brakującą część.
break
break down
start learning
rozbić, połamać, złamać
popsuć się, zepsuć się
demage
start learning
uszkodzenie, szkoda
consist in
start learning
polegać na
give me an account
he gave me an account of the mystery
start learning
zdaj mi relację
opowiedział mi pokrótce o sprawie
release
release them back into the water / from prison
start learning
uwolnienie
statement
We had to prepare the statement for the press.
start learning
oświadczenie
Musieliśmy przygotować oświadczenie dla prasy.
spare somebody's life
start learning
darować komuś życie
blackmail
That's blackmail!
start learning
szantaż
To szantaż!
threaten
start learning
grozić
reveal
reveal the whole truth
start learning
ujawnić
circumstances
in totally different circumstances
start learning
okoliczności
innocent
I'm innocent and I can prove it.
start learning
niewinny
Jestem niewinny i mogę to udowodnić.
deny
denied committing such a terrible crime
start learning
zaprzeczać
zaprzeczał że popełnił tak straszną zbrodnię
suspect
start learning
podejrzany
charge
but these charges are absurd
start learning
oskarżenie, zarzut
involved
start learning
zaangażowany, uwikłany
precious
precious stone
start learning
cenny
kamień szlachetny
treasure
hidden treasure,
start learning
skarb
treasure chest
start learning
skrzynia ze skarbami
accuse
He was accused of stealing two thousand dollars from the store
start learning
oskarżać
On został oskarżony o kradzież dwóch tysięcy dolarów ze sklepu
accusal
falsely accused, Hi has been accused of this theft
start learning
oskarżenie
niesłuszne oskarżony, został niesłusznie oskarżony o tę kradzież
charge
start learning
zarzut, oskarżenie, koszt, opłata
reward
prize, What is the first prize?
start learning
nagroda, rekompensata
wygrana,
innocent
I'm innocent and I can prove it.
start learning
niewinny
Jestem niewinny i mogę to udowodnić.
consist of something
The training consists of three phases.
start learning
składać się z czegoś
Szkolenie składa się z trzech etapów.
regret
I regret my decision. He said he regrets nothing.
start learning
żałować
cause an accident
start learning
spowodować wypadek
run somebody down
The drunk driver ran people standing at a bus stop down
start learning
najechać na kogoś, spowodować wypadek
Pijany kierowca najechał na ludzi stojących na przystanku
unfortunate accident
have an unfortunate accident
start learning
nieszczęśliwy wypadek
ulec nieszczęśliwemu wypadkowi
perpetrator of an accident
direct perpetrator
start learning
sprawca wypadku
sprawca bezpośredni
perpetrate
start learning
popełnić
accident victim
When did the accident happen? I had a car accident
start learning
ofiara wypadku
Kiedy zdarzył się wypadek?
crashed car
There was a serious car accident on the motorway
start learning
rozbity samochód
crash down
The plane crashed because of the pilot's error
start learning
rozbić, upuścić
Samolot rozbił się z powodu błędu pilota
calm
He is usually very calm: he never raises his voice, peaceful,
start learning
opanowany, spokojny
On jest zwykle bardzo spokojny: nigdy nie podnosi głosu
patient
just be patient!
start learning
cierpliwy
bądź cierpliwy!
pass out
Fiona felt very faint, and was worried that she might pass out. He passed out from the pain
start learning
mdleć
Fionie zrobiło się słabo i przestraszyła się, że może zemdleć. On zemdlał z bólu.
passed out/faint
Suddenly, she passed out. He passed out from the pain.
start learning
zemdlał / słaby
Ona nagle zemdlała. On zemdlał z bólu
pass away
She passed away in 2009
start learning
umierać
Ona odeszła w 2009 roku
chase
The cat chased the mouse. car chase
start learning
ścigać, gonić
Kot gonił mysz. pościg samochodowy
license plate
vehicle registration plate. vehicle registration number
start learning
tablica rejestracyjna
facial expression
start learning
wyraz twarzy
social credit system
will go into effect next year across China, where every citizen will be scored based on their behavior. Good actions, like volunteering, and bad, like littering, are tracked using algorithms,
start learning
system kredytów społecznych
System kredytów społecznych wejdzie w życie w przyszłym roku w całych Chinach, gdzie każdy obywatel będzie oceniany na podstawie ich zachowania. Dobre działania, takie jak wolontariat i złe, takie jak zaśmiecanie, są śledzone za pomocą algorytmów,

You must sign in to write a comment