"Poznać Przeszłość, Wiek XX"; II Rzeczpospolita

5  1    30 flashcards    UchihaFan97PL
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Powstają pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich. Cieszyn - Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, Kraków - Polska Komisja Likwidacyjna i Lublin - Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
start learning
Jesień 1918r.
Piłsudski przejmuje władzę wojskową.
start learning
11 listopada 1918r.
Piłsudski przejmuje władzę cywilną a wkrótce potem obejmuje funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa.
start learning
14 listopada 1918r.
Utworzono nowy rząd kierowany przez I.J. Paderewskiego
start learning
Styczeń 1919r.
Oficjalne powstanie odrodzonej Polski oraz podpisanie małego traktatu dotyczącego mniejszości narodowych.
start learning
28 czerwca 1919r.
Dwie koncepcje kształtu państwa:
start learning
Inkorporacyjna - Roman Dmowski Federacyjna - Józef Piłsudski
Ukraińcy zajmują Lwów i ogłaszają utworzenie ZURL (Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej)
start learning
31 października 1918r.
Polacy odzyskują Lwów i wypierają wojska Ukraińskie za rzekę Zbrucz
start learning
1919r.
Sojusz z Symonem Petlurą i ofensywa zakończona odzyskaniem Kijowa
start learning
Kwiecień 1920r.
Kontratak Bolszewików, Bitwa Warszawska
start learning
15 sierpnia 1920r.
Koniec wojny polsko - bolszewickiej, traktat pokojowy podpisany w Rydze
start learning
18 marca 1921r.
Przybycie I.J. Paderewskiego do Poznania. Antyniemieckie wystąpienia prowadzące do powstania.
start learning
26 grudnia 1918r.
Górny Śląsk
start learning
O losie tych ziem decydował plebiscyt. Doszło jednak do 3 powstań a Liga narodów przekazała Polsce 30% tych ziem.
Warmia, Mazury, Powiśle
start learning
Za polską opowiedziało się 3% ludności przyłączono więc tylko szczątkowe fragmenty tych terenów.
Śląsk Cieszyński
start learning
Zacięty spór z Czechosłowacją doprowadził do podziału tych ziem przez Radę Ambasadorów
Pierwsze wybory do sejmu, władzę przejmuje endecja.
start learning
Styczeń 1919r.
Mała Konstytucja
start learning
20 lutego 1919r.
Konstytucja Marcowa
start learning
17 marca 1921r.
Gabriel Narutowicz wybrany na pierwszego prezydenta II RP
start learning
9 grudnia 1922r.
Po śmierci prezydenta G. Narutowicza w zamachu jego następcą zostaje:
start learning
Stanisław Wojciechowski
Reforma Walutowa Władysława Grabskiego:
start learning
Zastąpiła markę, polskim złotym
Pogorszenie sytuacji polski wskutek podpisania traktatu w Locarno oraz wojny celnej z Niemcami
start learning
1925r.
Zamach Majowy
start learning
1926r.
Konstytucja Majowa, zwiększająca zakres władzy prezydenta.
start learning
1935r.
Reymont dostaje Nobla
start learning
1924r.
Sojusze zawarte z Francją i Rumunią
start learning
1921r.
Traktaty o nieagresji z ZSRR oraz o niestosowaniu przemocy z III Rzeszą
start learning
1932r. - ZSRR 1934r. - III Rzesza
Niechlubne zajęcie Śląska Cieszyńskiego korzystając z ataku Hitlera na Czechosłowację pogarsza mniemanie o Polsce.
start learning
1938r.
Prośba III Rzeszy o oddanie Gdańska
start learning
1938r.
Tajny układ Ribbentrop-Mołotow
start learning
23 sierpnia 1939r.

You must sign in to write a comment