powtórka 3.04

 0    44 flashcards    uhunder
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Lubię opiekować się dziećmi
start learning
I like taking care of children
Jak wygląda Twój przyjaciel? Jaki on jest?
start learning
What does your friend look like? How is he like?
Jak często bierzesz urlop?
start learning
How often do you take days off?
Ona opala się z łatwością
start learning
She gets tanned very easily
Przestań narzekać! Weź się do roboty!
start learning
Stop complaining! Get down to work!
Jedziemy nad morze w lipcu. Tak się cieszę z tego powodu.
start learning
We're going to the sea in July. I'm so happy about it!
Zastanawiam się nad kupnem nowego samochodu!
start learning
I'm thinking about buying a new car!
Lubię wyjeżdzać
start learning
I love going away.
stok narciarski
start learning
a ski slope
Zrobiłam to dzięki Tobie.
start learning
I did it thanks to you.
poparzenie słoneczne
start learning
sunburn
Łatwo się poparzam słońcem
start learning
I get sunburned easily.
Sprzeczamy się
start learning
We bicker
On mnie przeprasza
start learning
He apologizes to me
To zdjęcie nalezy do mnie
start learning
This picture belongs to me
podkreślić coś
start learning
underline sth
Chcę podkreślić wszystko czego nie pamiętam
start learning
I want to underline everything I don't remember
Ona mówiła niewyraźnie
start learning
She was speaking not clearly
Sprawdzać w słowniku
start learning
look word up in a dictionary
plakietka
start learning
badge
Potrzymaj!
start learning
Hold it!
Poczekaj!
start learning
Hold on!
Podążaj za swoimi marzeniami
start learning
Hold on to your dreams
nagle
start learning
suddenly
odkryć, odkrywać
start learning
discover, explore
odkrycie
start learning
a discovery
cicho trzymali się za ręcę
start learning
quietly holdings hands
Bądź cicho!
start learning
Be quiet!
zestresowany
start learning
tense
ogłosić
start learning
announce
Wyniki zostały ogłoszone
start learning
The results were announced
zwariować
start learning
go crazy/go mad
krzyczeć, krzyk
start learning
shout, scream
wygłosić mowę
start learning
make a speech
Wszyscy krzyczeli!
start learning
Everybody was shouting!
żałować
start learning
to regret
Pożałujesz tego!
start learning
You will regret it!
On żaluje tego!
start learning
He regrets this!
Jestem bardzo emocjonalna.
start learning
I'm very emotional.
powierzchnia
start learning
surface
zależeć od kogoś/czegoś
start learning
depend on somebody/something
Od czego to zależy?
start learning
What does it depend on?
Chciałabym zapytać Cię o coś.
start learning
I would like to ask you something.
być zakochanym
start learning
fall in love with

You must sign in to write a comment