POWSZECHNY XIX wiek- pojęcia

 0    38 flashcards    Libretanka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Tulon
start learning
Twierdza, w której skryli się zbuntowani jakobini, odzyskana przez Napoleona Bonaparte podczas jego kariery generalskiej.
Pokój w Campo Formio
start learning
Pokój francusko-austriacki; Franciszek II zrzeka się Belgii, Lombardii i lewego brzegu Renu.
Bitwa pod piramidami
start learning
Bitwa Napoleona przeciwko Anglii, zakończona zwycięstwem Francji, która zajęła Kair.
Przewrót 18 brumaire'a
start learning
Obalenie dyrektoriatu i utworzenie konsulatu z Napoleonem jako pierwszym konsulem.
Ciało Prawodawcze
start learning
Organ przyjmujący i odrzucający projekty ustaw, bez prawa dyskusji, podczas trwania konsulatu Napoleona.
Departament
start learning
Jednostka administracyjna, zawierająca w sobie powiaty, podzielone na gminy.
Prefekci
start learning
Urzędnicy, stojący na czele departamentów.
Pius VII
start learning
Papież. Zawiązał konkordat z Napoleonem, zezwalając na konfiskatę i sprzedaż majątku kościelnego, nowy podział diecezji, prawo konsula na wysuwania kandydatów na biskupów.
Kodeks Napoleona
start learning
Kodeks prawa cywilnego, stworzony przez Napoleona.
Pokój w Luneville
start learning
Pokój francusko-austriacki, zawarty po klęskach Austrii pod Marengo i Hochenlinden. Potwierdzał postanowienia z Campo Formio.
Bitwa pod Trafalgarem
start learning
Bitwa morska połączonych sił Austrii i Rosji podczas III kolacji antynapoleońskiej. Zakończona klęską Francji.
Horacy Nelson
start learning
Admirał angielski, dowodzący pod Trafalgarem, zginął w końcowej fazie bitwy.
Bitwa pod Austerlitz
start learning
Bitwa III koalicji antynapoleońskiej, zakończona klęską koalicjantów. Zwana "bitwą 3 cesarzy".
Traktat w Preszburgu
start learning
Traktat kończący bitwy III koalicji antynapoleońskiej, oderwał od Francji Istrię i Wenecję.
Traktat w Tylży
start learning
Traktat pokojowy Napoleona z Aleksandrem I, zawarty po bitwach IV koalicji antynapoleońskiej; pod Jeną i Auerstadt oraz Iławą Pruską i Frylandem. Z ziem zabranym Prusom utworzono Księstwo W-wskie, Królestwo Westfalii, Wolne Miasto Gdańsk. Rosja otrzymała okręg białostocki.
Związek Reński
start learning
Związek 16 południowych i zachodnich państewek niemieckich ze statutem protektoratu wobec Francji.
Blokada kontynentalna
start learning
Blokada Francuska, wymierzona przeciwko Anglii, osłabiająca gospodarkę brytyjską, odcinając ja od rynku zbytu.
Józef Bonaparte
start learning
Brat Napoleona, osadzony na tronie hiszpańskim. Jego polityka spowodowała powstanie ludności, stłumione przez Napoleona.
Bitwa pod Wangram
start learning
Bitwa francusko-austriacka V koalicji antynapoleońskiej. Zakończona klęską Austrii.
Pokój w Schonbrunn
start learning
Pokój kończący walki V koalicji antynapoleońskiej, zawarty po bitwie pod Wangram. Francja uzyskała terytoria nad Adriatykiem, a Rosja jako jej sojusznik- okręg tarnopolski.
Michał Kutuzow
start learning
Dowódca wojsk rosyjskich w czasie bitwy pod Borodino z okresu walk francusko-ros.
Bitwa pod Borodino
start learning
Bitwa francusko-rosyjska. Przegrana przez Rosję otworzyła Francuzom drogę do Moskwy.
Berezyna
start learning
Rzeka, przez którą przeprawiały się wojska francuskie, wycofując się z Rosji. Francuzów zaatakowali wtedy Rosjanie.
Szaserzy
start learning
Formacja lekkiej kawalerii w armii francuskiej.
Karabinierzy
start learning
Ciężka jazda francuska.
Bitwa narodów
start learning
Bitwa rozegrana pod Lipskiem, między Francją, a koalicją rosyjsko-prusko-austriacką.
Kongres wiedeński
start learning
Kongres pokojowy państw europejskich, porządkujący kształt terytorialny i stosunki polityczne po koalicjach antynapoleońskich.
Komisja Ogólna
start learning
Komisja o największym prawie głosu podczas kongresu wiedeńskiego, tworzony przez przedstawicieli 6 państw; Rosji, Austrii, Prus, Anglii, Francji i Hiszpanii.
Zasada legitymizmu
start learning
Zasada, przyjęta na kongresie wiedeńskim, opracowana przez Talleyranda; żaden władca nie mógł być usunięty przez poddanych.
Gebhard Blucher
start learning
Dowódca armii pruskiej pod Ligny. Rozgromił armie francuską.
Bitwa pod Waterloo
start learning
Decydujące starcie wojsk francuskich z koalicją angielsko-pruską, przegrane przez Napoleona, którego zesłano na wyspę św. Heleny.
Związek Niemiecki
start learning
Związek 34 państewek niemieckich i 4 wolnych miast, pod przewodnictwem Austrii.
Bundestag
start learning
Dwuizbowy parlament, obradujący we Frankfurcie nad Menem.
Święte Przymierze
start learning
Związek Austrii, Prus i Rosji, mający gwarantować bezpieczeństwo przywróconych na tron monarchów i zapobiegać rewolucjom.
Karta konstytucyjna
start learning
Dokument, podpisany przez Ludwika XVIII, gwarantujący równość obywateli wobec prawa, wolność sumienia i dwuizbowy parlament.
Karol X
start learning
Następca Ludwika XVIII. Usiłował przywrócić monarchie absolutną, doszło do rewolucji lipcowej i obalenia monarchy.
Ludwik Filip
start learning
Następca Karola X. Jego polityka wywołała rewolucję lutową i przywrócenie ustroju republikańskiego.
Ludwik Napoleon Bonaparte
start learning
Prezydent Francji, a potem cesarz.

You must sign in to write a comment