postulaty hej

 0    17 flashcards    definicjelogika
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Definicje przez postulaty.
start learning
Definicje przez postulaty stanowią odmianę definicji nierównościowych.
-
start learning
Definicje przez postulaty nazywa się również definicjami aksjomatycznymi.
-
start learning
Definicja przez postulaty składa się z dwóch lub więcej zdań zawierających wyrażenie definiowane.
-
start learning
Każde z tych zdań uznaje się za zdanie prawdziwe.
-
start learning
Oczywiście prawdziwość zdania zawierającego wyrażenie definiowane nakłada pewne restrykcje na pojmowanie tego wyrażenia.
-
start learning
Tylko bowiem przy pewnym rozumieniu wyrażenia definiowanego zawierające je zdanie jest prawdziwe.
-
start learning
Zdania tworzące definicje przez postulaty muszą być więc dobrane tak, aby ich łączna prawdziwość wyznaczała tylko jedno znaczenie zawartego w nich wyrażenia definiowanego.
Omów błędy przy definiowaniu bez błędu nieadekwatności
start learning
Jednym z błędów popełnianych przy definiowaniu jest błąd zwany nieznane przez nieznane, czyli po łacinie ignotum per ignotum.
-
start learning
W definicji tej objaśnia się bowiem nieznane przez nieznane, co właśnie stanowi błąd omawianego tu rodzaju
-
start learning
Zauważmy, że kwalifikacja owej definicji jako błędnej uzależniona jest od ustalenia, do kogo definicja ta jest skierowana.
-
start learning
Innym błędem popełnianym przy definiowaniu jest tak zwane błędne koło.
-
start learning
Błąd polega tu na tym, że wyrażenie definiowane występuje nie tylko w definiendum, gdzie jest jego miejsce, ale także w definiensie, gdzie nie powinno się pojawić.
-
start learning
Stanowi to szczególną odmianę błędnego koła zwaną błędnym kołem bezpośrednim, albo po łacinie idem per idem, czyli to przez to samo.
-
start learning
Inną, o wiele bardziej skomplikowaną odmianę błędu omawianego tu rodzaju stanowi błędne koło pośrednie.
-
start learning
Błąd obarczający tu nie tyle jedną definicję, ile ich zestaw, polega na tym, że wyrażenie pierwotnie definiowane zostaje użyte dla zdefiniowania wyrażenia je definiującego.
-
start learning
Pośrednio powstaje tu swoiste błędne koło, stąd i nazwa tego błędu. Jeszcze innym błędem przy definiowaniu jest błąd sprzeczności.
-
start learning
Jeszcze innym błędem przy definiowaniu jest błąd sprzeczności.

You must sign in to write a comment