Popular verbs

 0    521 flashcards    dakuzniar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kochać, uwielbiać
start learning
love
sądzę, uważać
start learning
think
posiadać, być właścicielem
start learning
own
zdawać sobie sprawę
start learning
realize
rozpoznawać
start learning
recognize
dodać otuchy, zachęcić
start learning
encourage
potrzebować
start learning
need
wspominać (o czymś)
start learning
mention
składać się z
start learning
consist of
wierzyć
start learning
believe
zawierać
start learning
contain
życzyć, chciałbym
start learning
wish
budzić objawy, wpędzać w zakłopotania
start learning
concern
uznawać
start learning
acknowledge
chcieć
start learning
want
istnieć, egzystować
start learning
exist
mieć znaczenie, być istotnym
start learning
matter
zaprzeczać, podważać
start learning
deny
woleć, preferować
start learning
prefer
zezwolić, pozwolić
start learning
allow
przypomnieć
start learning
remind
pamiętać
start learning
remember
zgadzać się
start learning
agree
musieć
start learning
have to
mówić, opowiadać
start learning
tell
opuszczać, zostawiać
start learning
leave
osiągać (cel)
start learning
achieve
odbijać się
start learning
reflect
łapać
start learning
catch
potrząsnąć, uścisnąć dłoń
start learning
shake
udawać, działać
start learning
act
powodować
start learning
cause
tworzyć, kreować
start learning
create
oczekiwać
start learning
expect
kierować się do
start learning
head to
pożyczać komuś/od kogoś
start learning
lend borrow
przykrywać, okrywać
start learning
cover
odmawiać
start learning
refuse
dzielić się
start learning
share
testować
start learning
test
dodawać
start learning
add
zmieniać
start learning
change
przekraczać
start learning
cross
doświadczać
start learning
experience
słyszeć
start learning
hear
pozwolić, zezwolić, udostępnić
start learning
let
mijać, zdawać, zaliczać
start learning
pass
pojawić, wystąpić
start learning
occur
strzelać
start learning
shoot
dziękować
start learning
thank
zamawiać, rozkazywać
start learning
order
ładować, pobierać
start learning
charge
płakać
start learning
cry
wyjaśniać, tłumaczyć
start learning
explain
pomagać
start learning
help
skłamać
start learning
lie
płacić za
start learning
pay for
powiązywać, kojarzyć
start learning
relate
rozbudowywać
start learning
develop
myśleć, zastanawiać się
start learning
think
logować się
start learning
log
sprawdzać
start learning
check
ciąć
start learning
cut
wyrażać
start learning
express
ukrywać się, chować
start learning
hide
dzwonić, wołać
start learning
call
wynająć
start learning
rent
uwolnić
start learning
release
powrócić (do zdrowia)
start learning
recover
rzucać
start learning
throw
odnosić się
start learning
refer
wybierać
start learning
choose
uszkadzać
start learning
damage
wydłużać
start learning
extend
uderzać
start learning
hit
ograniczać, limitować
start learning
limit
rozlewać
start learning
spill
pozostać
start learning
remain
pokazywać
start learning
show
dotykać
start learning
touch
przystosowywać
start learning
adapt
pobierać zasiłek
start learning
claim benefit
tańczyć
start learning
dance
stawiać czoła
start learning
face
trzymać w ręku
start learning
hold
łączyć
start learning
link
umieszczać, kłaść
start learning
place
kopiować
start learning
copy
jeść
start learning
eat
trenować
start learning
train
celować
start learning
aim
sprzątać, czyścić
start learning
clean
mieć styczność, zajęcie
start learning
deal with
oblać, nie powieść się
start learning
fail
mieć nadzieję
start learning
hope
słuchać
start learning
listen to
planować
start learning
plan
usuwać
start learning
remove
śpiewać
start learning
sing
podróżować
start learning
travel
rozdzielać
start learning
separate
czyścić, sprzątać
start learning
clear
decydować
start learning
decide
spadać, upadać
start learning
fall
ranić, krzywdzić
start learning
hurt
mieszkać, żyć
start learning
live
grać, bawić się
start learning
play
powtarzać
start learning
repeat
siedzieć
start learning
sit
traktować
start learning
treat
odpowiadać, odbierać tel.
start learning
answer
wspinać się
start learning
climb
dostarczyć
start learning
deliver
zapiąć pas
start learning
fasten seat belt
identyfikować
start learning
identify
patrzeć na
start learning
look at
wskazywać na
start learning
point at
zastąpić
start learning
replace
spać
start learning
sleep
próbować
start learning
try
pojawić się
start learning
appear
zamykać
start learning
close
żądać
start learning
demand
uderzyć
start learning
feed
wyobrażać
start learning
imagine
tracić, gubić, przegapić
start learning
lose
zwolnić z pracy
start learning
dismiss
odpowiadać pisemnie
start learning
reply
uśmiechać się
start learning
smile
skręcać, włączać
start learning
turn
aplikować, ubiegać się o pracę
start learning
apply
zbierać, kolekcjonować
start learning
collect
osiedlić się, zamieszkać
start learning
settle
czuć
start learning
feel
polepszać, udoskonalać
start learning
improve
przysięgać, przeklinać
start learning
swear
przygotowywać
start learning
prepare
zgłaszać
start learning
report
sortować
start learning
sort
wysyłać
start learning
send
kłócić się
start learning
argue
przybyć
start learning
come
prowadzić
start learning
lead
walczyć
start learning
fight
zawierać
start learning
include
robić, wytwarzać
start learning
make
przedstawiać
start learning
present
reprezentować
start learning
represent
redukować
start learning
reduce
używać
start learning
use
zaaranżować
start learning
arrange
popełnić
start learning
commit
opisywać, pisać
start learning
describe
wypełniać
start learning
fill
wzrastać
start learning
increase
namierzać
start learning
spot
zaznaczyć
start learning
mark
zapobiec
start learning
prevent
szukać
start learning
look for
uruchomić
start learning
launch
zeznawać
start learning
testify
oskarżyć, zaskarżyć
start learning
sue
spawać
start learning
weld
chwalić
start learning
praise
brakować
start learning
lack of
montować, składać
start learning
assemble
konwertować
start learning
convert
magazynować
start learning
store
brać nadgodziny
start learning
work overtime
orzekać; osądzać
start learning
judge
wyceniać
start learning
estimate
otwierać
start learning
open
dowiedzieć się
start learning
find out
dziać się, wydarzyć
start learning
happen
żartować
start learning
joke
krzyczeć na, wydzierać się
start learning
shout at
uważać
start learning
watch out
ogłosić
start learning
announce
urządzać zasadzkę
start learning
ambush
budzić się
start learning
wake up
polować
start learning
hunt
polerować
start learning
polish
zatwierdzać; przedkładać
start learning
submit
mordować
start learning
murder
wąchać, pachnieć, wydawać woń
start learning
smell
wiązać
start learning
tie
zbliżać się; nadchodzić
start learning
approach
śmierdzieć
start learning
stink
nabywać {pyrczais}
start learning
purchase
rozrywać; rozebrać na części
start learning
tear apart
zamykać; zlikwidować
start learning
shut down
martwić; trapić
start learning
distract
szeptać
start learning
whisper
wymagać; żądać
start learning
request
błagać; prosić
start learning
beg
karać
start learning
punish
znikać, wsiąkać
start learning
vanish
doceniać, cenić wysoko
start learning
cherish
przepraszać
start learning
apologize
świętować; uczcić
start learning
celebrate
zmieszać, wprowadzić w zakłopotanie
start learning
confuse
pozbyć się (czegoś, kogoś)
start learning
get rid of
kończyć się; brakować; tracić
start learning
run out of
wątpić
start learning
doubt
uszkadzać
start learning
harm
złączać
start learning
enclose
bukować; rezerwować
start learning
book
natknąć się; spotkać; znaleźć
start learning
come across
odrzucać
start learning
reject
anulować; cofnąć
start learning
cancel
zabraniać
start learning
forbit
uzdrawiać
start learning
heal
wydawać; spędzać
start learning
spend
sępić; naciągać
start learning
milk
opuszczać
start learning
quit
wybierać nr
start learning
dial
traktować; obchodzić się
start learning
handle
kończyć się
start learning
result
poślubić
start learning
marry
rozwiązywać
start learning
solve
obwiniać; potępiać
start learning
blame
oddychać
start learning
breathe
skazywać
start learning
sentence
rezygnować; ustępować
start learning
resign
groźba
start learning
threat
dzielić
start learning
split
przekupić
start learning
bribe
reagować
start learning
react
przesadzać (z reakcją)
start learning
overreact
leczyć
start learning
cure
pozwolić
start learning
let lets
koncentrować się
start learning
concentrate
zwracać uwagę na...
start learning
pay attention to
starzeć się
start learning
age
przechowywać
start learning
intercept
poświęcić; złożyć ofiarę
start learning
sacrifice
zalogować / wylogować
start learning
sign in/out
trawić, strawić
start learning
digest
niszczyć; psuć
start learning
spoil
gnić; psuć
start learning
rotten
chować; grzebać
start learning
bury
zatykać się; wyłączać
start learning
plug /unplug
ścisnąć; upłynąć
start learning
squeeze
odejście; wyjazd; wylot; odjazd
start learning
departure
wchodzić (do pojazdu)
start learning
board
załadować (pliki do serwera)
start learning
upload
pobierać; kopiować
start learning
download
dusić się
start learning
choke
dryfować; unosić się
start learning
float
okazały, wielki
start learning
grand
zmienić
start learning
swap
stać; wstawać; powstawać
start learning
stand
nie doceniać kogoś
start learning
take somebody for granted
zawijać
start learning
wrap
wprawiać w zakłopotanie; żenować;
start learning
embarrass
zastępować; poddawać się
start learning
surrender
giąć; wyginać
start learning
bend
oczekujący (np. na płatność, realizację)
start learning
pending
pominąć; opuścić
start learning
skip
rozwiązywać; kończyć się
start learning
terminate
równać się
start learning
equal
wycierać; ścierać
start learning
wipe
odkurzać
start learning
hoover
brzmieć
start learning
sound
zależy, polegać na
start learning
depend on
rozumieć
start learning
understand
wydaje się komuś
start learning
suppose (sb)
coś wydaje się (proste)
start learning
seem (sth)
należeć do
start learning
belong to
wiedzieć, znać
start learning
know
dotyczyć
start learning
involve
przebaczać
start learning
forgive
zważać, uważać, mieć coś przeciwko
start learning
mind
przegapić, tęsknić,
start learning
miss
obiecać
start learning
promise
znaczyć
start learning
mean
potwierdzać
start learning
confirm
wyglądać jak
start learning
look like
troszczyć się, obchodzić
start learning
care about
wyznawać, przyznawać się
start learning
confess
nienawidzić
start learning
hate
wpływać (na decyzję)
start learning
influence
mieć, posiadać
start learning
have
żałować
start learning
regret
przyznawać (rację) się
start learning
admit
lubić / nie lubić
start learning
like / dislike
przywyknąć
start learning
use to
nalegać
start learning
insist
biec, prowadzić
start learning
run
podawać
start learning
serve
kosztować (cena)
start learning
cost
leżeć
start learning
lay
oferować
start learning
offer
nagrywać
start learning
record
ustawiać
start learning
set
rozmawiać
start learning
talk
pisać
start learning
write
głosować
start learning
vote
kończyć
start learning
finish
zaczynać
start learning
start
atakować
start learning
attack
brać
start learning
take
kontynuować
start learning
continue
ubierać się
start learning
dress
znajdować
start learning
find
kopać (piłkę, psa itp.)
start learning
kick
przenosić się, ruszać
start learning
move
wychować
start learning
raise
widzieć
start learning
see
dopasowywać
start learning
suit
wygrać
start learning
win
łamać, tłuc, psuć
start learning
break
przeciwstawić się
start learning
withstand
pić
start learning
drink
sikać / szczać
start learning
pee/ piss
zabić
start learning
kill
uzupełniać, wypełniać
start learning
complete
sięgać
start learning
reach
śmiać się z
start learning
laugh at
zaopatrywać
start learning
supply
rosnąć
start learning
grow
budować
start learning
build
kontrolować
start learning
control
kierować
start learning
drive
dostać
start learning
get
pukać (do drzwi)
start learning
knock
umożliwiać
start learning
enable
czytać
start learning
read
sprzedawać
start learning
sell
wspierać
start learning
support
zastanawiać się (głęboko)
start learning
wonder
palić, oparzyć
start learning
burn
gotować, przygotowywać
start learning
cook
upuścić, zarzucić
start learning
drop
dawać
start learning
give
poprawiać
start learning
correct
zauważać
start learning
notice
dyskutować, omawiać
start learning
discuss
zmuszać (siła, moc)
start learning
force
martwić się
start learning
worry
trwać
start learning
last
publikować
start learning
publish
toczyć, wałkować
start learning
roll
studiować
start learning
study
prać, myć, zmywać
start learning
wash
stawać się, zostawać kimś
start learning
become
otrzymać
start learning
receive
podzielić na
start learning
divide into
zapominać
start learning
forget
dołączyć, przyłączyć się
start learning
join
pasować
start learning
fit
ciągnąć
start learning
pull
biegać, prowadzić firmę
start learning
run
udało się, powiodło się
start learning
succeed
oglądać
start learning
watch
rozpoczynać
start learning
begin
kontaktować
start learning
contact
robić
start learning
do
iść, jechać, przemieszczać
start learning
go
skakać
start learning
jump
przetrwać
start learning
survive
pchać, naciskać
start learning
push
zapisywać, ratować
start learning
save
cierpieć
start learning
suffer
nosić
start learning
wear
kupować
start learning
buy
uczyć się
start learning
learn
rysować
start learning
draw
formować
start learning
form
trzymać, zatrzymywać
start learning
keep
oskarżać
start learning
accuse
kłaść, położyć
start learning
put
mówić, powiedzieć
start learning
say
sugerować
start learning
suggest
informować
start learning
inform
liczyć
start learning
count
powrócić
start learning
return
zapinać rozpinać
start learning
zip unzip
czekać na
start learning
wait for
unikać
start learning
avoid
nieść
start learning
carry
umierać
start learning
die
latać, lecieć
start learning
fly
wnieść skargę, narzekać
start learning
complain
akceptować
start learning
accept
ochraniać
start learning
protect
ujawniać
start learning
reveal
zostać, zatrzymywać się
start learning
stay
chodzić, spacerować
start learning
walk
bazować
start learning
base
uczyć kogoś
start learning
teach
znikać
start learning
disappear
marnować odpad
start learning
waste
wprowadzić, przedstawić
start learning
introduce
mierzyć
start learning
measure
udowadniać
start learning
prove
dzwonić
start learning
ring
przymocować
start learning
stick
pracować
start learning
work
być
start learning
be
łączyć
start learning
connect
odkryć
start learning
discover
podążać, śledzić
start learning
follow
zapraszać
start learning
invite
spotkać
start learning
meet
zapewnić
start learning
provide
wschodzić
start learning
rise
zatrzymać się, kogoś
start learning
stop
ostrzegać
start learning
warn
przekonywać kogoś
start learning
beat
rozważyć
start learning
consider
przycisnąć, nacisnąć
start learning
press
projektować
start learning
design
szantażować
start learning
blackmail
porównywać
start learning
compare
zdołać, zarządzać
start learning
manage
odpoczywać
start learning
rest
wymagać
start learning
require
mówić, rozmawiać
start learning
speak
zniszczyć
start learning
destroy
przybyć
start learning
arrive
ofiarować
start learning
donate
połknąć
start learning
swallow
zginać; giąć; wyginać
start learning
flex
szukać
start learning
seek
uprowadzać; porwać
start learning
kidnapp
szczotkować; zamiatać
start learning
brush
przerywać; dezorganizować
start learning
disrupt
przedawkować
start learning
overdose
ładować
start learning
load
nadużywać
start learning
abuse
szpanować
start learning
show-off
wymiotować
start learning
vomit
tonąć
start learning
drown
podnosić
start learning
lift
podpisywać
start learning
sign
produkować; wytwarzać
start learning
produce
cieszyć się
start learning
enjoy
zmniejszać się
start learning
decrease
topnieć
start learning
melt
mrozić zamrażać, nie ruszać się
start learning
freeze
śnić, marzyć
start learning
dream
zasilić konto, doładować telefon
start learning
top up
siekać
start learning
chop
runąć, rozwalić się
start learning
collapse
upływać, mijać, przemijać
start learning
elapse
piedzieć
start learning
fart
przynosić
start learning
bring
mieć czelność
start learning
dare
smakować
start learning
taste
spędzać sen z powiek, nie fatyguj się
start learning
bother
prenumerata
start learning
subscribe
przeglądać
start learning
browse
porzucać
start learning
abandon
kaszleć
start learning
cough
oddać
start learning
give back
przejść na emeryturę
start learning
retire
oskarżać, podejrzewać
start learning
accuse
zgadywać {ges}
start learning
guess
tłumaczyć pisemnie
start learning
translate
zawrócić cofnąć się
start learning
go back
poddać się
start learning
give up
docenić
start learning
appreciate
przezwyciężać
start learning
overcome
strzelać
start learning
fire
wynajmować; zatrudiać
start learning
hire
kasować; usuwać
start learning
erase
wynosić; wydostać się
start learning
get out
postępować; zachowywać się
start learning
behave
zasługiwać
start learning
deserve
zarabiać
start learning
earn
zatrudniać
start learning
employ
ukończyć studia wyższe
start learning
graduate
zdobywać (np. punkt)
start learning
score
stawiać; zakładać się
start learning
bet
podejrzewać
start learning
suspect
wykonywać; występować
start learning
perform
badać
start learning
examine
rozczarować, zawieść (kogoś)
start learning
dissapoint
kończyć
start learning
end
pluć
start learning
spit
chcieć
start learning
will (ing)
dmuchać
start learning
blow
przekonywać
start learning
convince
zaskoczyć; zdziwić
start learning
surprise
przerwać
start learning
interrupt
obsługiwać
start learning
operate
zamiatać; wymiatać
start learning
sweep
żuć; przeżuwać
start learning
chew
współpracować
start learning
Co-operate
uczestniczyć
start learning
participate
klepać
start learning
tap
handlować
start learning
trade
odpowiadać; reagować
start learning
response
gotować; kipieć
start learning
boil
smażyć
start learning
fry
wyeksmitować
start learning
evict
konserwować; obsługiwać; utrzymywać
start learning
maintain
nazywać
start learning
name
uspokajać
start learning
calm down
piec; wypiekać
start learning
bake
skręcić w lewo/prawo
start learning
turn left /right
obracać się; odwrócić się
start learning
turn around
kwitnąć
start learning
flourish
kontynuować; procedować; postępować
start learning
proceed
wpaść (do kogoś)
start learning
pop in
wysłać SMS (wiadom tekstową)
start learning
text
obierać
start learning
peel
drażnić; irytować
start learning
annoy
przytulać
start learning
hug
szarpać; szamotać; rzucać się
start learning
struggle with
odwalić się; odczepić się
start learning
get off
lizać
start learning
lick
składać
start learning
fold
kichać
start learning
sneeze
przypuszczać; zakładać
start learning
assume
oskarżać; obwiniać; zarzucać
start learning
accuse
oszukiwać
start learning
scam
napinać; przeciągać się
start learning
stretch
mnożyć
start learning
multiply
gromadzić się
start learning
gather

You must sign in to write a comment