polityka vol.2

 0    99 flashcards    malwinaroztocka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
zamach
start learning
assassination
dokonać zamachu na kogoś
start learning
assassinate sb
wojna domowa
start learning
civil war
obrona
start learning
defense
ofiara
start learning
casulaty
cywil
start learning
civilian
wybuch (wojny)
start learning
outbreak (of war)
traktat pokojowy
start learning
(peace) treaty
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
próba zabójstwa/włamania
start learning
attempted murder/burglary
szantażować, szantaż
start learning
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace
prześladowanie
start learning
bullying
prześladować; prześladowca/prześladowczyni
start learning
bully
włamanie
start learning
burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
prześladowanie w Internecie
start learning
cyberbullying
zażądać okupu
start learning
demand ransom
sfałszować
start learning
falsify
wyważyć okno/drzwi
start learning
force a window/a door
fałszerstwo, falsyfikat
start learning
forgery
podrobić
start learning
forge
oszustwo; oszust, oszustka
start learning
fraud
porwanie (np. samolotu)
start learning
hijacking
porwać (np. samolot)
start learning
hijack
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
rozbój, napaść uliczna
start learning
mugging
przestępca/przestępczyni
start learning
offender
podpalić coś
start learning
set fire to sth
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
start learning
siphon (off) money
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
terrorysta, terrorystyczny
start learning
terrorist
terroryzm
start learning
terrorism
zdewastować
start learning
vandalise
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
alibi
start learning
alibi
odwoływać się od (wyroku skazującego)
start learning
appeal against (the conviction)
aresztować
start learning
arrest
oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
prace społeczne
start learning
community service
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazany
start learning
convict
skazać kogoś za coś
start learning
convict sb of sth
proces karny
start learning
criminal trial
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
dowody
start learning
evidence
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
start learning
find sb guilty/innocent of sth
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold sb in custody
okazanie
start learning
identity parade
uwięzić
start learning
imprison
uwięzienie
start learning
imprisonment
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
ława przysięgłych
start learning
jury
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przyznać/nie przyznać się do winy
start learning
plead guilty/not guilty/innocent
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release sb on bail
przeszukać (dom/mieszkanie/osobę)
start learning
search (a house/a flat/a person)
nakaz rewizji
start learning
search warrant
kamera monitoringu
start learning
security camera
skazać na (karę) za (przestępstwo)
start learning
sentence to... (penalty) for...(crime)
odsiedzieć karę
start learning
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
start learning
try
organizacja charytatywna
start learning
charity organisation
Unia Europejska
start learning
the European Union (EU)
fundacja
start learning
foundation
NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego)
start learning
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
organizacja pozarządowa
start learning
non-governmental organisation (NGO)
organizacja non-profit
start learning
non-profit organisation
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)
start learning
UN (the United Nations)
UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
start learning
UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci)
start learning
UNICEF (United Nations Children's Fund)
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
start learning
WHO (World Health Organisation)
zerwać (rozmowy, negocjacje)
start learning
break off (talks, negotiations)
spowodować
start learning
bring about
wyjść z kryzysu
start learning
come out of (recession, crisis)
poddać się, ustąpić
start learning
give in
inwestować w
start learning
invest in
spłacić (długi)
start learning
pay off (debts)
założyć (firmę)
start learning
set up (a firm)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
start learning
step down
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zbankrutować
start learning
go bust
zabrać głos
start learning
take the floor

You must sign in to write a comment