Polacy podczas II wojny światowej

 0    225 flashcards    julian2
print play test yourself
 
Question - Answer -
układ o granicach i przyjaźni data
start learning
28 września 1939
Czym był układ o granicach i przyjaźni?
start learning
korektą postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow
do czego zobowiązały sie oby dwie strony uogip
start learning
żadna ze stron nie utworzy Państwa Polskiego
Ile % terytorium do Rzeszy uogip?
start learning
24
Ile % terytorium do GG po uogip?
start learning
25
siedziba GG miejsce i szef
start learning
Wawel, Hans Frank
wymień 4 dystrykty GG
start learning
warszawski, krakowski, lubelski, radomski
tereny dla Słowacji i rok
start learning
Orawa i Spisz 1939
Ile % terytorium dla ZSRR?
start learning
51
Dla kogo Wileńszczyzna od ZSRR?
start learning
Litwy
2 republiki, ktore robi ZSRR po przyłączeniu skróty
start learning
BRR, URR
Co robią nielegalnie wybrane władze BRR i URR?
start learning
przyłączają republiki do ZSRR
Co za zadanie miało włączenie BRR i URR do ZSRR?
start learning
ochrona mniejszości narodowych przed Polakami
wspólna defilada IIIR i ZSRR miasto, data
start learning
Brześć nad Bugiem, 22 września 1939
5 dystrykt GG
start learning
Galicja
Jakie obszary włączono do Rzeszy po barbarossie?
start learning
Grodno i Białystok
Einsatzgruppen czyli
start learning
policja bezpieczeństwa
einsatzgruppen ile tys ofiar
start learning
80
Sonderaktion Krakau tłum
start learning
Akcja Specjalna Kraków
ASK mscrok
start learning
listopad 1939
do jakiego obozu profesorowie z ASK
start learning
Sachsenhausen
ile mln Polaków zesłano na roboty do Niemiec?
start learning
2,8
Ile Polaków wysiedlono z Rzeszy do GG?
start learning
900 tys.
Akcja AB msce rok
start learning
maj/czerwiec 1940
akcja AB ważne miejsce
start learning
Palmiry pod Warszawą
Volkslisty mscrok
start learning
marzec 1941
Volkslisty co to
start learning
listy z ludnością polską nadającą się do zniemczenia
Ile tys kolonistów miano osiedlić na terenach wcielonych do Rzeszy?
start learning
360
Ile % ludności polskiej miało zostać pracować?
start learning
15
czy polska waluta i język były dopuszczone w GG?
start learning
tak
do jakich rodzajów ograniczono szkolnictwo w GG?
start learning
podstawowe, zawodowe
granatowa policja cała nazwa
start learning
Polska Policja Generalnego Gubernatorstwa
włączenie Ukrainy i Białorusi do Rosji daty
start learning
1/2 listopada 1939
kolektywizacja wsi i paszportyzacja rok
start learning
1940
paszportyzacja
start learning
przymusowe nadawanie obywatelstwa
ile Polaków wcielonych do Armii Czerwonej?
start learning
50 tys.
głowa polskiej komuny
start learning
Wanda Wasilewska
Jaką walutą zastąpiono Złotego w ZSRR?
start learning
Rublem
Jaki kościół chciano włączyć do prawosławia? (atakZSRR)
start learning
greckokatolicki
(ZSRR) Ile osób zostało deportowanych?
start learning
330-370 tys.
(ZSRR) Główne kierunki deportacji
start learning
Syberia, Kazachstan
Ile % przesiedleńców zmarło w wyniku złych warunków? (ZSRR)
start learning
20
Ilu polskich oficerów 17 września 39 trafiło do niewoli?
start learning
15 tys.
Obozy w których próbowano nakłonić więźniów do współpracy z władzami radzieckimi
start learning
Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków
decyzja o zbrodni Katyńskiej data
start learning
5 marca 1940
mscerok egzekucje katyńskie
start learning
kwiecień/maj 1940
3 miejsca Katyń
start learning
Katyń, Charków, Twer
Łączna ilość ofiar Katynia
start learning
22 tys.
Kogo mordowano oporócz oficerów (Katyń)?
start learning
więźniów cywilnych
%i pierwsza litera podział ludności w kolejności od najm do najw
start learning
33%-G, 30%-R, 22%-U, 13%-B, 1,5%-L, 0,1%-S
podział terytorium RP % i 1lit
start learning
27%-U, 25%-G, 24%-R, 23%-B, 2%-L, 0,2%-S
nowy prezydent wrzesień39
start learning
Władysław Raczkiewicz
data Raczkiewicz wybrany
start learning
30 września 1939
premier nowego rządu na emig wrzesien39
start learning
Władysław Sikorski
prezydent zrezygnował z wielu praw na rzecz premiera mscrok
start learning
październik 1939
Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej mscrok
start learning
grudzień 1939
co robiła RNRP?
start learning
doradzała rządowi
Pierwszy przewodniczący RNRP?
start learning
Paderewski
Nowy Naczelny Wódz Sił Zbrojnych mscrok kto
start learning
grudzień 1939 Władysław Sikorski
Siedziba władz emigracyjnych do upadku Francji
start learning
Angers
kiedy polakie władze ma emig przenoszą się do Londynu?
start learning
w czerwcu 1940
ugrupowanie utworzone w momencie kapitulacji Warszawy nazwa
start learning
Służba Zwycięstwu Polski
przewodniczący SZP
start learning
gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
charakter SZP
start learning
koalicja obozu sanacyjnego i opozycji
Sikorski rozwiązuje SZP i powołuje ZWZ data
start learning
13 listopada 1939
komendant główny ZWZ
start learning
gen. Kazimierz Sosnkowski
nadzór nad terenami Rzeszy ZWZ
start learning
płk. Stefan Grot-Rowecki
nadzór nad terenami ZSRR ZWZ
start learning
gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
Sikorski na komenfanta ZWZ mianuje Grota-Roweckiego datamsc
start learning
czerwiec 1940
Przemianowanie ZWZ w AK data
start learning
14 lutego 1942
Ile osób należy do AK w 1944
start learning
400 tys.
AK główne działania
start learning
sabotaż, dywersja
BIP rozwiń
start learning
Biuro Informacji i Propagandy
głowne zadania BIPu
start learning
informowanie polskiego społeczeństwa o decyzjach rządu, sytuacji na fronatach i przebiegu walk
Związek Odwetu czym był i rok
start learning
trzon bojowy AK, 1940
Wachlarz kiedy powstała i co to
start learning
po ataku Niemiec na ZSRR, organizacja dywersyjna
ZO+WACHLARZ=? nazwa, skrót, rok
start learning
Kierownictwo Dywersji (Kedyw), 1943
Kedyw płk
start learning
August Emil Fieldorf pseud. Nil
Zastrzelenie Franza Kutschery 1944 jaka organizacja
start learning
Kedyw
3 główne typy akcji Kedyw
start learning
odbijanie więźniów, transporty wojskowe, akcje propagandowe
30 czerwca 1943
start learning
aresztowanie Komendanta Głównego AK gen. Grota-Roweckiego, funkcję przejął Tadeusz Bór-Komorowski
Ile tajnych szkół średnich i uczelni na terenie GG?
start learning
2 tys.
Ile studentów w tajnych liceach i uniwesytetach w GG?
start learning
10 tys.
Kto stworzył wszystkie instytucje cywilne pod okupacją?
start learning
Delegatura Rządu na Kraj
Kwadrat
start learning
Stronnictwo Narodowe
Trójkąt
start learning
Stronnictwo Ludowe
Koło1
start learning
PPS
Koło 2
start learning
Wolność, Równość, Niepodległość
Prostokąt
start learning
Stronnictwo Demokratyczne
Co tworzyły wszytskie partie po za Prostokątem?
start learning
Polityczny Komitet Porozumiewawczy
PKP skrót
start learning
Polityczny Komitet Porozumiewawczy
W którym roku AK scaliła organizacje paramilitarne partii i podporzadkowala je sobie?
start learning
1944
Jedyna organizacja wojskowa poza AK?
start learning
Narodowe Siły Zbrojne
Z kim walczyły NSZ?
start learning
Z lewicową partyzantką i oddziałami mniejszości narodowych
Rada Jedności Narodowej datamsc
start learning
styczeń 1944
Co ustaliła RJN?
start learning
granice i sprzymierzeńców
Kto wchodził w skład RJN?
start learning
Przedstawiciele głównych przedwojennych partii polskich
bojówka PPR
start learning
Gwardia Ludowa
rok przemianowania Gwardii Ludowej na AL
start learning
1944
30 lipca 1941
start learning
układ Sikorski-Majski
Kim był Majski
start learning
ambasador ZSRR w Londynie
Jacy ministrowie podali sie do dymisji po układzie Sikorski-Majski
start learning
Zaleski, Sosnkowski, Seyda
Kto chciał dymisji Sikorskiego po układzie S-M?
start learning
Raczkiewicz
Gdzie trafiło wielu więźniów uwolnionych w wyniku u S-M
start learning
do Armii Andersa
13 kwietnia 1943
start learning
Goebbels podał w niemieckim radiu info o odnalezieniu w Katyniu grobów
niemiecki obóz jeniecki dla oficerów
start learning
oflag
do jakiej org zwraca się Sikorski z prośbą o zbadanie Katynia
start learning
MCK
Stalin zrywa stosunki z Polską (MCK) data
start learning
25 kwietnia 1943
katastrofa samolotu Sikorskiego data
start learning
4 lipca 1943
Nowy Naczelny Wódz PSZ po śmierci Sikorskiego
start learning
gen. Kazimierz Sosnkowski
Nowy premier po śmierci Sikorskiego
start learning
Stanisław Mikołajczyk
Zadanie Grupy Inicjatywnej
start learning
organizowanie nowych struktur komunistycznych pod okupacją niemiecką
3 głównych działaczy Grupy Inicjatywnej
start learning
Marceli Nowotko, Paweł Finder, Bolesław Mołolec
początek PPR data
start learning
5 stycznia 1942
Oficjalnie od jakiej ideologii miała odcinać się PPR?
start learning
komunistycznej
Komórka podziemna do badania celów PPR nazwa i skrot
start learning
Społeczny Komitet Antykomunistyczny (Antyk)
ZPP rozwiń i datamsc
start learning
Związek Patriotów Polskich, marzec 1943
31grudnia/1stycznia 1943/44
start learning
Krajowa Rada Narodowa
przewodniczący KRN
start learning
Bierut
"ostoja polskiego szowinizmu"
start learning
Kościół Katolicki
Gestapo
start learning
tajna policja
Za co kara śmierci na terenie Rzeszy
start learning
pomoc Żydom, jeńcom wojennym, zbiegom z obozów, uczestnikom ruchu oporu
decyzja o przesiedleniu ludności z pasa przygranicznego (ZSRR) datamsc i ilosc ludzi
start learning
marzec 1940, 138 tys.
Ile tys dzieci ukradziono
start learning
200
4 najważniejsze miasta z gettami
start learning
Warszawa, Kraków, Lublin, Łódź
Warszawskie getto ile osób
start learning
500 tys.
Rozpoczęcie zagłady Żydów (wydarzenie i data)
start learning
wywiezienie mieszkańców getta w Lublinie do Bełżca, 17 marca 1942
likwidacja getta w WWA datamsc
start learning
lipiec 1942
lipiec-wrzesien 1942 ile Żydów wywieziono do Treblinki z getta WWA
start learning
250 tys.
Do końca 1942 zmiana liczby gett
start learning
650 do 60
Powstanie w gettcie Warszawskim data
start learning
19 kwietnia - 16 maja 1943
Konsekwencja powstania w gettcie
start learning
wyburzenie
Ostatni dowódca powstania w gettcie
start learning
Marek Edelman
Ile % Żydów przeżyło okupację?
start learning
10%
Wysiedlenie Zamojszczyzny datamsc
start learning
listopad 1942
W wyniku czego nie dokonano wysiedleń z Zamojszczyzny?
start learning
w wyniku oporu ludności cywilnej i działań partyzanckich
rok powstania UPA
start learning
1942
Czystki etniczne UPA od kiedy
start learning
Od początku 1943
lipiec 1943 ilość wiosek zaatakowanych przez UPA
start learning
100
Oddziały w kontrze do UPA
start learning
oddziały samoobrony AK
podobne dzialania co na Wołyniu na mniejszą skalę gdzie i rok
start learning
Galicja Wschodnia 1944
Ile tys Pol zginęło, a ile uciekło Wołyń
start learning
100, 300
Ile tys Ukraińców zginęło z rąk samoobrony
start learning
kilkanaście
rozpoczęcie planu Burza data ogolnie
start learning
początek 1944
4 tereny przy których wyzwalaniu walczyło AK w wyniku planu "Burza"
start learning
Lwów, Wilno, Bialostocczyzna, Lubelszczyzna
Co działo sie z oficerami wyzwalającymi wschód przy "Burzy"?
start learning
deportowano
rozkaz Stalina o rozbrajaniu oddziałów AK i ochronie polskich komunistów datamsc
start learning
lipiec 1943
org "nie" rozwiń nazwę
start learning
Organizacja konspiracyjna Niepodległość
kto na czele NIE nazw pseud
start learning
Fieldorf Nil
wybuch powstania data godz gen
start learning
1 sierpnia 1944 godz. 17, gen. Bór-Komorowski
30 lipca 1944
start learning
rosyjska radiostacja im. Tadeusza Kościuszki 4-krognie nawołuje do walk z Niemcami
ilość powstańców
start learning
30 tys.
dowódca powstania
start learning
płk. Antoni Chruściel pseud. Monter
ile % powstańców na początku broń
start learning
10
Dzielnice opanowane przez pierwsze 4 dni PW
start learning
większość Śródmieścia, Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz, Wola, część Mokotowa
dzięki czemu Niemcy mogli atakować powstańców z powietrza?
start learning
AC wycofała swoje lotnictwo
Co Hitler rozkazał po wybuchu powstania?
start learning
zniszczyć Warszawę i wymordować jej mieszkańców
Wojska niemieckie ilość i dowódca PW
start learning
50 tys., Erich von dem Bach-Zelewski
Dzielnica najdłużej się broniąca PW
start learning
Śródmieście
kiedy pierwszy raz dowódcy powstania zdecydowali o rozmowach kapitulacyjnych?
start learning
na początku września
co zrobiła AC w wyniku rozmów kapit we wrześniu PW
start learning
zajęła Pragę
co zrobił Komorowski w wyniku zajęcia Pragi przez AC?
start learning
zerwał rozmowy kapitulacyjne
Essesmani z ZSRR odpowiedzilani za rzeź Ochoty nazwa organizacji
start learning
Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Narodowa (RONA)
Przez co Niemcy musieli traktować powstańców wedlug konwencji genewskiej?
start learning
Przez to, że alianci uznali ich za swoich żołnierzy
kto odpowiedzialny za rzeź Woli
start learning
Bataliony SS złożone z kryminalistów
akt kapitulacji WWA data
start learning
2 października 1944
Ile cywilów zmarło w wyniku powstania?
start learning
180 tys.
Ile WWA wyburzono w wyniku powstania?
start learning
80%
straty powstańców zabici, ranni, niewola w tys
start learning
18, 25, 16
Straty niemieckie zabici, ranni w tys
start learning
17, 9
Ile tys ludności cywilnej z WWA wysiedlono do GG i ile wysłano na roboty do Niemiec
start learning
350, 165
umowy regulujące polskie wojska w FRA data
start learning
4 stycznia 1940
Ile liczyły oddziały PL w FRA w tys?
start learning
85
umowa regulująca wojska PL w WB datamsc
start learning
sierpień 1940
Ilość oddziałów PL w WB w tys
start learning
28
walki o Narwik jaka polska Bryg?
start learning
Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich
BRYT zezwalają na tworzenie polskich jednostek lotniczych datamsc
start learning
lipiec 1940
pełna nazwa 303
start learning
303. Dywizjon Myśliwski "Warszawski" im. Tadeusza Kościuszki
Ile łącznie stworzono polskich dywizjonów myśliwskich?
start learning
9
Gdzie stacjonowały polskie wojska w WB?
start learning
w Szkocji
pora roku rok Sikorski s misją werbunkowa w USAiKanadzie
start learning
wiosna 1942
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich datamsc kraj
start learning
kwiecień 1940, Syria
płk SBSK
start learning
Władysław Kopański
Gdzie z Syrii SBSK?
start learning
do Palestyny
Gdzie z Palestyny SBSK i data
start learning
do Tobruku, 18 sierpnia 1940
SBSK rozwiązana data
start learning
17 marca 1942
Co utworzono z SBSK?
start learning
3 Dywizję Strzelców Karpackich
1 Korpus Pancerno-Motorowy dowódca
start learning
gen. Stanisław Maczek
umowa dot powstania polskiej armii w ZSRR data
start learning
14 sierpnia 1941
Komu podlegały jednostki utworzone w ZSRR?
start learning
Władysławowi Sikorskiemu
Czego brakowało armii Andersa?
start learning
zaopatrzenia, uzbrojenia, oficerów
Czy AA dostała pomoc od zachodu?
start learning
nie
kto zaproponował przeniesienie AA do Iranu?
start learning
Churchill
jakie państwa uczestniczyły w rozmowach dot. przeniesienia wojsk polskich do Iranu?
start learning
WB, USA, ZSRR
Stalin rozkaz o wykorzystaniu AA na froncie datamsc
start learning
luty 1942
rok ewakuacji AA
start learning
1942
Ile osób ewakuowanych AA?
start learning
117 tys.
AA + inne jednostki PL na BW =
start learning
2 Korpus Polski
2KP dowódca
start learning
gen. Anders
maj 1944 czego dokonał 2KP?
start learning
przełamanie linii Gustawa
zdobycie Monte Cassino data
start learning
18 maja 1944
Zajęcie Bolonii data
start learning
21 kwietnia 1945
1 KP który front
start learning
Zachodni
bitwa pod Falaise jaka PL jednostka?
start learning
1 Dywizja Pancerna
Maczek przyjął kapitulację dowództwa bazy głównej Kriegsmarine w Wilhelmshaven data
start learning
5 maja 1945
gen. Sosabowski jaka jednostka
start learning
1. Samodzielna Brygada Spadochronowa
1. SBS wrzesień 1944 jaka operacja?
start learning
Market Garden
Ile żołnierzy łącznie walczyło w PSZ?
start learning
200 tys.
broń Polaków na Fronie W?
start learning
Karabin Mosin wz. 1891
Jakie niszczyciele odpływają do WB 30 sierpnia 1939?
start learning
Błyskawica, Grom, Burza
Jakie polskie okręty podwodne wypłynęły na zachód we wrześniu/październiku?
start learning
Orzeł, Wilk
Najbardziej znany polski okręt
start learning
ORP Błyskawica
W którym roku NKWD rozpoczęło szkolenie polskich oficerów którzy mieli szpiegować dla Sowietow w AA?
start learning
1940
Najważniejszy oficer związany w Sowietami w AA?
start learning
płk. Zygmunt Berling
oficerowie pracujący dla ZSRR w rozpoczęli organizację nowych struktur polskich wojskowych podporządkowanych ZPP datamsc
start learning
maj 1945
bitwa pod Lenino jaka polska jednostka
start learning
1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
Formowanie 1 Korpusu Polskiego datamsc
start learning
sierpień 1943
Decyzja o przekształceniu polskich oddziałów w 1. Armię Wojska Polskiego datamsc
start learning
Marzec 1944
Jaka armia włączona do Armii Berlinga?
start learning
Armia Ludowa
Z czego zostało stworzone Wojsko Polskie i gen?
start learning
Z Armii Berlinga, gen. Michał Rola-Żymierski
2 Armia Wojska Polskiego pora roku rok
start learning
lato 1944
Skąd ludzie do 2AWP?
start learning
przymusowo byli członkowie AK i mobilizacja na zachód od Bugu
Znaczna część dowództwa WP skąd?
start learning
Z Armii Czerwonej
1AWP walki miejsca
start learning
Dęblin, Praga, Gdynia, Kołobrzeg, Wał Pomorski, zdobywanie Berlina
2AWP ważniejsze ealki
start learning
Budziszyn, Drezno, Operacja Praska

You must sign in to write a comment