podstawy psychologii-myślenie

 0    26 flashcards    zgredek4000
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
pojęcie
start learning
kategoria psychiczna gupująca przedmioty, relacje, działania, abstrakcje lub właściwości o wspólnych cechach
sąd
start learning
jednostka znaczenia składająca się z pojęć i wyrażająca jednolitą ideę
schemat poznawczy
start learning
zintegrowana sieć wiedzy, przekonań i oczekiwań dotyczących określonego tematu lub aspektu rzeczywistości
procesy podświadome
start learning
procesy psychiczne zachodzące poza świadomością, jednak w razie potrzeby dla niej dostępne
procesy nieświadome
start learning
procesy umysłowe zachodzące poza świadomością i dla niej niedostępne
rozumowanie dedukcyjne
start learning
forma rozumowania, w której wniosek jest koniecznym rezultatem określonych założeń, jeżeli założenia są prawdziwe, wniosek musi być prawdziwy
rozumowanie indukcyjne
start learning
forma rozumowania, w której założenia są potwierdzeniem określonego wniosku, choć zawsze istnieje możliwość, że wniosek okaże się fałszywy
rozumowanie dialektyczne
start learning
proces, w którym rozważa się i porównuje przeciwstawne fakty lub idee, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie lub znaleźć różnice
myślenie dywrgencyjne
start learning
zastanawianie się nad niekonwencjonalnymi alternatywami w rozwiązywaniu problemów, zazwyczaj pobudza kreatywność
myślenie konwergencyjne
start learning
myślenie, którego celem jest znalezienie jednego prawidłowego rozwiązania
asymilacja
start learning
proces dopasowywania nowych informacji do istniejących struktur poznawczych, ich modyfikowanie, jeśli jest to niezbędne dla "dopasowania"
akomodacja
start learning
proces modyfikowania istniejących struktur poznawczych w odpowiedzi na doświadczenie i nowe informacje
trwanie przedmiotów
start learning
rozwijające się pod koniec pierwszego roku życia zrozumienie, że coś istnieje w dalszym ciągu, nawet gdy nie można tego zobaczyć ani dotknąć
operacje
start learning
wg teorii Piageta czynności psychiczne, które są poznawczo odwracalne; "bieg myśli" w przód lub w tył
myślenie egocentryczne
start learning
postrzeganie świata tylko z własnego punktu widzenia, niezdolność do przyjmowania perspektywy innych osób
stałość
start learning
rozumienie, że cechy przedmiotu-jak liczba elementów w zestawie albo ilość płynu w naczyniu-pozostają takie same, nawet gdy zmienia się ich kształt lub wygląd
algorytm
start learning
metoda gwarantująca uzyskanie rozwiązania nawet gdy nie rozumiemy jej funkcjonowania
heurystyka
start learning
praktyczna zasada wskazująca sposób postępowania lub rozwiązania problemu lecz nie gwarantująca rozwiązania optymalnego; heurystyki są często stosowane jako skróty w rozwiązywaniu złożonych problemów
heurystyka dostępności
start learning
tendencja do oceniania prawdopodobieństwa danego typu zdarzeń na podstawie łatwości znajdowania przykładów
tendencja do potwierdzania
start learning
skłonność do wyszukiwania lub uwzględniania jedynie tych informacji, które potwierdzają nasze dotychczasowe poglądy
błąd myślenia retrospektywnego
start learning
tendencja do przeceniania własnych możliwości przewidywania wydarzeń, kiedy znany jest ich wynik
dysonans poznawczy
start learning
stan napięcia w wyniku utrzymywania się równocześnie dwóch elementów poznania, które są psychologicznie niespójne, lub wskutek niezgodności poglądów z zachowaniem
podstawowy bład atrybucji
start learning
w wyjaśnianiu zachowań innych tendencja do przeceniania czynników osobowościowych i niedocenianiu wpływu sytuacji
tendencja do obrony ego
start learning
w wyjaśnianiu własnego zachowania tendencja do przypisywania sobie właściwego postępowania i racjonalizowania własnych błędów
nastawienie percepcyjne
start learning
tendencja do rozwiązywania problemów które były skuteczne przedtem w odniesieniu do podobnych problemów
zoopsychologia
start learning
badanie procesów poznawczych u istot innych niż człowiek

You must sign in to write a comment