Podstawy 1

3  1    101 flashcards    badyl35
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pomimo tego
start learning
in spite of it
móc, umieć, potrafić
start learning
can
dość, całkiem
start learning
fairly
inne, różny (od tych wspomnianych wcześniej)
start learning
other
trochę
start learning
a little
kilka
start learning
a few
rzeczywiście, naprawdę
start learning
indeed
najatrakcyjniejszy
start learning
the most attractive
prywatny
start learning
private
Ona ma...
start learning
She's got...
ja nie
start learning
I don't
Ty nie
start learning
You don't
on nie
start learning
he doesn't
ona nie
start learning
she doesn't
to nie
start learning
it doesn't
my nie
start learning
we don't
wy nie
start learning
you don't
oni nie
start learning
they don't
czy ja?
start learning
Do I?
Czy ty?
start learning
Do you?
Czy on?
start learning
Dose he?
Czy ona?
start learning
Dose she?
Czy to?
start learning
Does it?
Czy my?
start learning
Do we?
Czy wy?
start learning
Do you?
Czy oni?
start learning
Do they?
co jeszcze
start learning
what else
też, zarówno
start learning
either
leniwy
start learning
lazy
modna
start learning
fashionable
on musi
start learning
he has to
ona musi
start learning
she has to
pieszo
start learning
on foot
przede wszystkim
start learning
first of all
nie są
start learning
aren't
narzekać
start learning
to complain
o, około
start learning
about
zajęcie
start learning
an activity
nastolatek/nastolatka
start learning
a teenager
na zewnątrz, poza
start learning
outside
uprawiać sporty
start learning
to practise sports
zajęcia w budynku (w domu)
start learning
indoor activities
na wolnym powietrzu
start learning
outdoor
namiot
start learning
tent
wolny czas
start learning
leisure
zajęcia rekreacyjne
start learning
leisure activities
raz w miesiącu
start learning
once a month
pod, poniżej
start learning
under
będący, bycie
start learning
being
jako
start learning
as
czy są, jest
start learning
are there
gdzie one są
start learning
Where are they
jakieś, żadne
start learning
any
podwyżka
start learning
a rise
instrukcja
start learning
a manual
arcydzieło
start learning
a masterpiece
badania
start learning
research
w średnim wieku
start learning
middle-aged
za nami
start learning
behind us
za samochodem
start learning
behind the car
zdejmij to
start learning
take it off
przeszukiwać
start learning
to search
urząd celny, kontrola celna
start learning
customs
ze mną
start learning
with me
bez ciebie
start learning
without you
za nim
start learning
behind him
na tym
start learning
on it
przez nas
start learning
because of us
o nich
start learning
about them
nie chciałbym
start learning
wouldn't like
pilnuj ich
start learning
watch them
para
start learning
couple
poznawanie
start learning
meeting
pracowity
start learning
hard-working
Jakiego rodzaju?
start learning
What kind of?
podlewać ogród
start learning
to water the garden
operacja, chirurgia, gabinet lekarski
start learning
surgery
plac zabaw
start learning
playground
Centrum Badań, ośrodek badawczy.
start learning
research center
ochrona zdrowia
start learning
healthcare
budżet
start learning
budget
to się nazywa, jest nazywany
start learning
it's called...
To zależy od ciebie
start learning
It depends on you
leczenie
start learning
treatment
to jest oczywiste, wiadomo
start learning
it goes without saying
lekarz ogólny
start learning
general practitioner
czekać na autobus
start learning
to wait for a bus
zwiedzanie
start learning
sightseeing
wydać przyjęcie
start learning
to give a party
jak się tam dostać?
start learning
how to get there?
nie słuchaj ich
start learning
don't listen to them
ona nie musi
start learning
she doesn't have to
międzynarodowy
start learning
international
to nie jest
start learning
its not
rocznica
start learning
anniversary
żeby
start learning
to
zwiedzać
start learning
to visit
dni powszednie
start learning
weekdays
używając, za pomocą, z czym?
start learning
with
doskonale
start learning
perfectly
przyczyna, powód, spowodować
start learning
to cause

You must sign in to write a comment