Pilotage - Pilotaż

 0    40 flashcards    tursilka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przygotowac drabinkę pilotową
start learning
stand by pilot ladder
przemocować drabinkę pilotową z lewej burty ... metrów nad ziemią
start learning
Rig the pilot on starboard side ... meters above ground
drabinka pilotowa jest zamocowana z prawej burty
start learning
the pilot ladder is rigged on starbord side
musicie zamocować inną drabinkę pilotową
start learning
you must rig another pilot ladder
drabinka pilotowa nie jest bezpieczna
start learning
the pilot ladder is unsafe
co się dzieje z drabinką pilotową?
start learning
What is wrong with the pilot ladder?
drabinka pilotowa ma połamane/ luźne stopnie.
start learning
the pilot ladder has broken / loose steps.
drabinka pilotowa ma połamane rozpornice.
start learning
the pilot ladder has broken spreaders.
drabinka pilotowa ma zbyt krótkie rozpornice.
start learning
the pilot ladder has spreaders too short.
drabinka pilotowa jest zamocowana zbyt daleko na rufie.
start learning
the pilot ladder is too far aft
przesunąć drabinkę pilotową ... metrów do przodu.
start learning
move the pilot ladder ... meters forward.
przesunąć drabinkę pilotową w przestrzeń wolną od wyływu
start learning
move the pilot ladder clear of dischaege.
zamocowac trap burtowy w zestawieniu z drabinką pilotową
start learning
Rig the accomodation ladder in combination with the pilot ladder.
zamocować drabinkę pilotową wzdłuż podnośnika.
start learning
rig the pilot ladder alongside hoist.
zapalić światła przy drabince pilotowej
start learning
put lights on at the pilot ladder
przygotować rzutkę na drabince pilotowej.
start learning
have a heaving line ready at the pilot ladder
skorygowac przechył statku
start learning
Correct the list of the vessel
wykonac manewr osłaniający z lewej burty
start learning
make a lee on your port side.
liny zabezpieczające są potrzebne
start learning
man ropes are required
sterować ... stopni, aby wykonać manewr oslaniający
start learning
steer ... degrees to make a lee
trzymać fale z lewej burty z rufy
start learning
keep the sea on your port quarter.
stop maszyna aż pilówka odejdzie
start learning
stop engine until pilot boat is clear.
przełożyć ster na lewą burtę
start learning
put helm hard on port side
zmienic kurs na ... - pilotówka nie może odejsc od statku.
start learning
alter course to cardinal points - the pilot boat cannot clear the vessel
maszyna naprzód
start learning
put engine ahead
maszyna wstecz
start learning
put engine astern
wejście pilota na pokład jest niemożliwe
start learning
Embarkation is not possible
żądanie holownika
start learning
tug request
czy muszę brac holownik?
start learning
must i take tug?
tak, musisz brać holownik.
start learning
yes, you must take... tug.
przygotowanie do wejścia pilota na statek nie jest zgodnie z przepisami SOLAS
start learning
Boarding arrangements do not comply with SOLAS Regulations
ile holowników muszę wziąć?
start learning
How many tugs must I take?
musisz wziąć... holowników zgodnie z przepisami portowymi
start learning
you must take ... tugs in according to Port Regulations.
musisz wziąć... holownik z dziobu i holownik... z rufy
start learning
you must take ... tug flrward and tug aft
potrzebuję holownika
start learning
i require... tug
na jakiej pozycji holownik mnie spotka?
start learning
in what position will tug meet me?
czekaj na holownik na pozycji
start learning
wait for the tug in position...
nie, musisz korzystać z lin holowniczych holownika
start learning
no, you must use the towing lines of the tug
czy musze używać moich lin holowniczych
start learning
must I use the towing lines of my vessel?
tak, musisz używać swoich lin holowniczych.
start learning
Yes, you must use the towing lines.

You must sign in to write a comment