phrasal verbs 3/4

 0    25 flashcards    mareklaczynski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
agree with sb/sth
I agree with him up to a point.
start learning
zgadzać się z kimś/czymś
Zgadzam się z nim do pewnego stopnia.
be for sth
Are you for the death penalty?
start learning
być "za" czymś, zgadzać się na coś
Czy jesteś za karą śmierci?
go by
Time goes by so slowly. I'm really bored.
start learning
mijać, upływać
Czas mija tak wolno. Jestem naprawdę znudzony.
feel like
The waiter was so rude, I felt like spitting right in his face.
start learning
mieć ochotę
Kelner był tak niegrzeczny, że miałem ochotę napluć mu w twarz.
give up
Give up, you're got no chance.
start learning
poddawać się/rezygnować
Poddaj się, nie masz szans.
work on sth
We've been working on a new TV series.
start learning
pracować nad czymś
Pracujemy nad nowym serialem telewizyjnym.
plug sth in
If you want to use this device, you have to plug it in first.
start learning
podłączać coś
Jeśli chcesz użyć tego urządzenia, musisz je najpierw podłączyć do kontaktu.
turn sth off
Turn the telly off if you're not watching it.
start learning
wyłączać coś
Wyłącz telewizor, jeśli go nie oglądasz.
turn sth on
Turn on the TV, the game starts in a few minutes.
start learning
włączać, uruchamiać coś
Włącz telewizor, mecz zaczyna się za kilka minut!
clean sth up
Felix, please clean up your room!
start learning
sprzątać coś
Felix, proszę, posprzątaj swój pokój!
give sth back
I wouldn't lend the book to him if I were you, he'll never give it back.
start learning
oddawać, zwracać coś
Na twoim miejscu nie pożyczałbym mu tej książki, nigdy jej nie odda.
sort sth out
I have to sort out these papers before I leave.
start learning
robić z czymś porządek
Muszę zrobić porządek z tymi papierami zanim wyjdę.
throw sth away/out
I can't believe she threw my favourite bag away!
start learning
wyrzucać coś
Nie mogę uwierzyć, że wyrzuciła moją ulubioną torbę!
figure sth out
Have you already figured out how to make this book a bestseller?
start learning
wymyślać coś, wynajdować sposób na coś
Czy już wymyśliłeś sposób na to, aby ta książka stała się bestsellerem?
get over sth
We were experiencing some financial problems but luckily we've managed to get over them.
start learning
przezwyciężać, pokonywać coś
Doświadczyliśmy problemów finansowych, ale na szczęście udało nam się je przezwyciężyć.
look sth up
I don't know how to spell it properly, I'll look it up in the dictionary.
start learning
sprawdzać coś
Nie wiem jak to się pisze prawidłowo, sprawdzę w słowniku.
come up with sth
She came up with a brilliant plan for our summer holiday.
start learning
wpadać na coś, wymyślać coś
Ona wymyśliła świetny plan na nasze wakacje.
look back
Whenever I look back at those days, I smile to myself
start learning
spoglądać wstecz, wracać myślami
Zawsze gdy wracam myślami do tamtych dni, uśmiecham się do siebie.
make sth up
I don't believe a word of it. You made the whole story up!
start learning
zmyślać, wymyślać coś
Nie wierzę w ani jedno słowo. Wymyśliłeś całą tę historię!
think sth over
I'll think it over and give you my answer tomorrow.
start learning
rozważać, przemyśleć coś
Przemyślę to i dam Ci jutro odpowiedź.
go down (of the sun)
My granda likes sitting on the porch and watching the sun go down.
start learning
zachodzić (o słońcu)
Moja babcia lubi siedzieć na gabku i patrzeć, jak zachodzi słońce.
turn (sth) into sth
The heavy rains turned the area into a swamp.
start learning
zamieniać, przekształcać się (coś) w coś, stawać się czymś
Ulewne deszcze zamieniły okolicę w bagno.
come down with sth
She came down with chickenpox when she was eleven.
start learning
zachorować na coś
Zachorowała na ospę wietrzną, gdy miała jedenaście lat.
look out!
Look out, the ceiling is very low here.
start learning
uważaj!
Uważaj, sufit jest bardzo niski w tym miejscu.
pass out
The bride passed out during the ceremony and had to be CARRIED OUT of the church.
start learning
mdleć
Panna młoda zemdlała podczas ceremonii i musiano ją WYNIEŚĆ z kościoła.

You must sign in to write a comment