phrasal verbs 1.

 0    7 flashcards    englishforeveryone
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być nadawanym, wyświetlanym
Wiesz co leci w kinie wieczorem?
start learning
be on
Do you know what's on at the cinema tonight?
zerwać
Litewscy dyplomaci zerwali wszelkie stosunki z Polską.
start learning
break off
Lithuanian diplomats have broken off all relations with Poland.
przerwać komuś
Przerwał ich rozmowę, żeby o coś spytać.
start learning
break into
He broke into their conversation to ask something.
włamać się
Złodziej włamał się przez tylnie drzwi.
start learning
break into
The thieve broke into through the back door.
mieć właśnie coś zrobić
Miał właśnie wyjść kiedy zadzwonił telefon.
start learning
be about to do sth
He was about to leave when the phone rang.
przedzierać się przez
Żołnierze przebili się przez linię wroga.
start learning
break through
The soldiers broke through the enemy lines.
wybuchać
Po wybuchu dżumy w mieście zapanowala wszechogarniająca panika.
start learning
break out
There was mass panic when plague broke out in the city.

You must sign in to write a comment