Paweł dn. 08.04.2019- idiomy z "up"

 0    73 flashcards    ncokla
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
back up
start learning
cofnąć się, cofać się
Traffic is starting to back up on the M25.
start learning
Ruch zaczyna się cofać na M25.
make up
start learning
wymyślić, wymyslać (np. jakieś historie)
I'm not making it up. The character exists in real life
start learning
Nie wymyślam tego. Postać istnieje w prawdziwym życiu
come up with something
start learning
znaleźć, znajdować (coś)
She's come up with some amazing scheme to double her income.
start learning
Wymyśliła jakiś niesamowity plan, by podwoić swoje dochody.
hold up
start learning
unieść, podnieść
Hold it up so that we can see it.
start learning
Podnieś go, żebyśmy go widzieli.
hang up
start learning
odkładać słuchawkę
Mum hung up the phone
start learning
Mama odłożyła słuchawkę
cheer up
start learning
rozweselać się
She was sick so I sent her some flowers to cheer her up.
start learning
Była chora, więc wysłałem jej kwiaty, żeby ją rozweselić.
show up
start learning
pokazać się, pojawić się, pojawiać się
How many people showed up to the meeting?
start learning
Ile osób pojawiło się na spotkaniu?
crack up
start learning
wybuchnąć śmiechem
We all just cracked up laughing
start learning
Wszyscy po prostu się wybuchnęliśmy śmiechem
rip up/tear up
start learning
rozerwać, rozedrzeć
She took every photograph of me that was in our house and ripped it up
start learning
Zrobiła mi każde zdjęcie, które było w naszym domu i podarło je
brighten up
start learning
poweseleć, rozpogodzić się, rozpromienić się
when the weather improves, or when your mood improves.
start learning
kiedy pogoda się poprawia lub poprawia się nastrój.
let up
start learning
ustać, ustawać
When the rain lets up we'll go for a walk
start learning
Kiedy ustanie deszcz, pójdziemy na spacer
play up
start learning
nawalać
to stop working. Usually used for technology.
start learning
przestać działać. Zwykle używany w technologii.
own up
start learning
przyznać się, przyznawać się do czegoś
No one has owned up to stealing the money
start learning
Nikt nie był w posiadaniu kradzionych pieniędzy
hold up
start learning
powstrzymać, powstrzymywać, opóźniać
Why were you holding everyone up?
start learning
Dlaczego opóźniałeś wszystkich?
eat up
start learning
zjeść, zjadać wszystko
Eat up the dinner or else you won't get the dessert
start learning
Zjedz obiad, bo inaczej nie dostaniesz deseru
heat up
start learning
podgrzać, zagrzać
Let's heat up the vibrations of this party
start learning
Podgrzejmy atmosferę tej imprezy
add up
start learning
dodawać np. cyfry
clean up
start learning
posprzątać, uprzątnąć, robić porządek
We have to clean up the house before mom's arrival.
start learning
Musimy posprzątać dom przed przyjazdem mamy.
drink up
start learning
wypić do dna, wypić wszystko
Here, have a big beer. Come on, drink up.
start learning
Proszę, masz duże piwo. No dalej, pij do dna
pack up
start learning
spakować (manatki)
You can pack up your stuff and never come back
start learning
Możesz spakować swoje rzeczy i nigdy więcej nie wrócić
warm up
start learning
podgrzewać, ogrzewać
She warmed herself by the fire
start learning
Ona ogrzała się przy ogniu
dry up
start learning
wyschnąć, wysychać (np roślina, gleba)
You have to water the plant, otherwise it will dry up
start learning
Musisz podlać roślinę, w przeciwnym razie wyschnie
use up
start learning
zużyć coś, zużywać coś
He used my shampoo up
start learning
on zuzył mój szampon
heal up
start learning
goić się, zagoić się np rana
Your cut will heal up in no time
start learning
Twoja rana zagoi się w mgnieniu oka
finish up
start learning
skończyć coś, zjeść coś
Finish your dinner up and I will give you ice cream
start learning
Zjedz swój obiad i dam ci lody
blow up
start learning
wybuchać
He was so angry he blew up
start learning
Był tak zły, że wybuchł
break up/split up
start learning
zerwać, rozejść się
We broke up a month ago
start learning
Zerwaliśmy ze sobą miesiąc temu
chew something up
start learning
zmiażdżyć coś, przeżuć coś
The farther south they went, the more chewed up the ground became
start learning
Im dalej na południe poszli, tym bardziej przeżuwało ziemię
crack up
start learning
wybuchnąć śmiechem, głosno się roześmiać
They burst into laughter
start learning
Oni wybuchnęli śmiechem
cut up
start learning
pociąć
Can you cut up the vegetables?
start learning
Czy możesz pokroić warzywa?
rip something up/tear something up
start learning
podrzeć coś
I will tear all my notes up if I pass this exam
start learning
Podrę wszystkie moje notatki, jeśli zdam ten egzamin
do up
start learning
odnowic coś, odnawiac coś (np stary dom), udekorować coś, ozdobić
He will do up our cottage
start learning
Odnowi nasz domek
freshen up
start learning
odświeżać
o wash your face, brush your teeth and change your clothes, usually when you get back from work or school.
start learning
o umyć twarz, umyć zęby i zmienić ubranie, zazwyczaj po powrocie z pracy lub szkoły.
talk something up
start learning
rozgłaszać coś
to describe something in a very positive way, exaggerating the good qualities.
start learning
opisać coś w bardzo pozytywny sposób, wyolbrzymiając dobre cechy.
bring something up
start learning
podnosić coś, poruszać coś, napomykać o czymś (np. temat, problem)
Don't bring up that subject in his presence.
start learning
Nie poruszaj tego tematu w jego obecności.
hold up
start learning
opóźniać, odwlekać
She wants to hold up the ceremony.
start learning
Chce wstrzymać ceremonię.
turn up
start learning
pojawiać się
She didn't turn up to her own wedding
start learning
Nie pojawiła się na własnym ślubie

You must sign in to write a comment