państwo społeczeństwo

 0    120 flashcards    justyna1106interiaeu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
moneta
start learning
a coin
Handel
start learning
Commerce
kredyt
start learning
credit
karta kredytowa
start learning
a credit card
waluta
start learning
currency
Wspólna waluta
start learning
currency common
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free market economy
ekonomia
start learning
economics
finanse
start learning
finance
finansowy
start learning
financial
fundusz
start learning
fund
Produkt Krajowy Brutto (PKB)
start learning
Gross Domestic Product (GDP)
dochód
start learning
income
przemysł
start learning
industry
inflacja
start learning
inflation
stopa inflacji
start learning
rate of inflation
handel międzynarodowy
start learning
international trade
inwestycja
start learning
investment
Rynek
start learning
Market
czarny rynek
start learning
a black market
wolny rynek
start learning
free market
banknot
start learning
a note
drobne przedsiębiorstwa
start learning
small businesses
podatek
start learning
tax
związek zawodowy
start learning
a trade union
cywil
start learning
civilian
konflikt
start learning
conflict
konferencja pokojowa
start learning
peaces conference
gaz trujący
start learning
poison gas
wojsko
start learning
troops
broń
start learning
weapon
wstrząs psychiczny po przez ostrzał artyleryjski
start learning
shell shock
najeżdżać
start learning
invade
wybuchnąć o wojnie lub zamieszkach
start learning
Break out
by powiedzieć komuś wojnę
start learning
declare war on sb
pomoc
start learning
aid
organizacja charytatywna
start learning
charity
korupcja
start learning
corruption
aresztowanie
start learning
arrest
zakaz
start learning
ban
zakaz stadionowy
start learning
Baum Stadium
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
court of law
sąd
start learning
a court of law
kara śmierci
start learning
capital punishment
obrona
start learning
defence
oskarżony pozwany
start learning
defendant
sprawiedliwość
start learning
fairness
mandat grzywna
start learning
fine
winny
start learning
guilty
kara pozbawienia wolności
start learning
imprisonment
dożywocie
start learning
life imprisonment
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
a judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
sprawiedliwość
start learning
justice
prawo
start learning
law
prawnik
start learning
a lawyer
adwokat obrony
start learning
Defence lawyer
kara
start learning
penalty
więzienie
start learning
a prison
oskarżenie
start learning
prosecution
prokurator
start learning
prosecutor
kara
start learning
punishment
wyrok
start learning
sentence
kara pozbawienia wolności
start learning
prison sentence
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
surowa kara
start learning
severe punishment
podejrzany
start learning
a suspect
rozprawa proces
start learning
trial
werdykt
start learning
verdict
ofiara
start learning
victim
świadek
start learning
a witness
zaprzeczać
start learning
to deny
karać
start learning
punish
zeznawać
start learning
testify
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
ogłosić werdykt
start learning
to announce the verdict
być aresztowanym
start learning
be under arrested
wycofać oskarżenie
start learning
drop the charges
Stracić kogoś
start learning
execute sb
stanąć przed sądem
start learning
go on trial
mieć prawo zachować milczenie
start learning
have the right to remain silent
Z zimną krwią
start learning
In cold blood
zamknąć kogoś w areszcie
start learning
lock sb up
pod zarzutem morderstwa
start learning
on suspicion of murder
zwolnić z więzienia
start learning
release from prison
wskazać na
start learning
sentence to
odsiadywać wyrok
start learning
to serve a sentence
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
Wysoki sądzie
start learning
Your Honor
niepełnosprawność
start learning
disability
dyskryminacja
start learning
discrimination
narkomania
start learning
drug abuse
równy
start learning
equal
nierówny
start learning
uneven
równouprawnienie
start learning
equality
program Rządowy
start learning
Government program
bezdomność
start learning
homelessness
sierociniec
start learning
orphanage
rasizm
start learning
racism
bieda
start learning
poverty
religia
start learning
religion
kwestie społeczne
start learning
social issues
bezrobocie
start learning
unemployment
wolontariat
start learning
voluntary work
wolontariusz
start learning
volunteer
przyjmować łapówki
start learning
accept bribes
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
on the dole
bez pracy
start learning
out of work
zarabiać pieniądze
start learning
raise money
postawa społeczna
start learning
anti-social behavior
podpalenie
start learning
an arson
podpalacz
start learning
an arsonist
napaść
start learning
assault
szantażysta
start learning
a blackmailer
włamywacz
start learning
a burglar
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
wziąć kogoś za zakładnika
start learning
take sb hostage

You must sign in to write a comment