Państwo i społeczeństwo longman

 0    147 flashcards    katarzynagaura
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zerwać (rozmowy, negocjacje)
start learning
break off (talks, negotiations)
spowodować
start learning
bring about
wyjść z kryzysu
start learning
come out of crisis
poddać się
start learning
give in
inwestować w
start learning
invest in
spłacać (długi)
start learning
pay off (debts)
założyć (firmę)
start learning
set up (a firm)
założyć rezygnację (ze stanowiska)
start learning
step down
wyjść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zbankrutować
start learning
go bust
zabrać głos
start learning
take the floor
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release sb on bail
przeszukać (dom, mieszkanie, osobę)
start learning
search (a house, flat, person)
nakaz rewizji
start learning
search warrant
kamera monitoringu
start learning
security camera
skazać na (karę) za (przestępstwo)
start learning
sentence to (.) for (.)
odsiedziec karę
start learning
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
start learning
try
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
przyznać się do winy
start learning
plead guilty
nie przyznać się do winy
start learning
not quilty
niewinny
start learning
innocent
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
ława przysięgłych
start learning
jury
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
uwięzienie
start learning
imprisonment
uwięzić
start learning
imprison
okazanie
start learning
identity parade
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold sb in custody
uznać kogoś winnym
start learning
find sb quilty of sth
uznać kogoś niewinnym
start learning
find sb innocent of sth
dowody
start learning
evidence
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
Proces karny
start learning
criminal trial
skazać kogoś za coś
start learning
convict sb of sth
skazany
start learning
convict
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
prace społeczne
start learning
community service
oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
aresztować
start learning
arrest
odwoływać się od (wyroku skazującego)
start learning
appeal against (the conviction)
alibi
start learning
alibi
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
podpalenie
start learning
arson
wandalizm
start learning
vandalism
Vandal
start learning
Vandal
zdewastować
start learning
vandalise
terroryzm
start learning
terrorism
terrorysta
start learning
terrorist
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
nielegalnie wprowadzać pieniądze
start learning
siphon (off) money
podpalić coś
start learning
set fire to sth
przestępca
start learning
offender
rozbój, napaść uliczna
start learning
mugging
Występek
start learning
misdeed
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
porwać (np. samolot)
start learning
hijack (eg. aircraft)
porwanie (np. samolotu)
start learning
hijacking
oszustwo
start learning
fraud
podrobić
start learning
forge
fałszerstwo
start learning
forgery
wyważyć okno
start learning
force a window
sfałszować
start learning
falsify
zażądać okupu
start learning
demand ransom
prześladowanie w internecie
start learning
cyberbullying
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
włamanie
start learning
burglary
prześladować
start learning
bully
prześladowanie
start learning
bullying
zakłócanie porządku publicznego
start learning
breach of peace
szantażować, szantaż
start learning
blackmail
próba zabójstwa, włamania
start learning
attempted murder, burglary
napaść
start learning
assault
podpalenie
start learning
arson
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
traktat (pokojowy)
start learning
(peace) treaty
wybuch (wojny)
start learning
outbreak (of war)
obrona
start learning
defense
cywil
start learning
civilian
wojna domowa
start learning
civil war
ofiara
start learning
casualty
dokonać zamachu na kogoś
start learning
assassinate sb
zamach
start learning
assassination
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
pomoc humanitarna
start learning
aid
przekupić
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
korumpować, skorumpowany
start learning
corrupt
korupcja
start learning
corruption
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
nędza, ubóstwo
start learning
destitution
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
dyskryminacja
start learning
discrimination
równouprawnienie
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudices
wyeksmitować
start learning
evict
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarność
start learning
impunity
brak przejrzystości
start learning
lack of transparency
biedny
start learning
poor
bieda
start learning
poverty
rasa
start learning
race
rasizm
start learning
racism
schronisko
start learning
shelter
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
opieka społeczna
start learning
Social security
głód
start learning
starvation
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
Boom gospodarczy
start learning
boom
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
zadowolenie sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
spadek
start learning
decrease / fall
Popyt
start learning
Demand
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
oszczędzać
start learning
economise
ekonomista
start learning
economist
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
finansowanie
start learning
funding
zbankrutować
start learning
go bankrupt
import
start learning
import
dochód
start learning
income
strata
start learning
loss
zysk
start learning
profit
dług publiczny
start learning
public debt
wydatki publiczne
start learning
public spending
podaż i popyt
start learning
supply and demand
podatek
start learning
tax
wielki kryzys
start learning
Great Depression
związek zawodowy
start learning
trade union

You must sign in to write a comment