Państwo i społeczeństwo

 0    196 flashcards    robertczarnik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Szantażować kogoś
start learning
Blackmail
Szantażysta
start learning
Blackmailer
Włamywać się do domu
start learning
Break into a house
Lapówka
start learning
Bribe
brać łapówkę
start learning
take a bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
włamywać się
start learning
Burgle
Włamanie
start learning
Burglary
Włamywacz
start learning
Burglar
zbrodnia
start learning
crime
Popełnić przestępstwo
start learning
Commit a crime
zacząć popełniać przestępstwa
start learning
turn to crime
Przestępca
start learning
Criminal
Handel narkotykami
start learning
Drug dealing
Pijany kierowca
start learning
Drunk driver
fałszować
start learning
forge
fałszerstwo
start learning
forgery
fałszerz
start learning
forger
chuligan
start learning
hooligan
pseudokibic
start learning
football hooligan
porywać
start learning
kidnap
porwanie
start learning
kidnaping
porywacz
start learning
kidnapper
napadać na kogoś na ulicy
start learning
mug
napad uliczny
start learning
mugging
bandyta uliczny
start learning
mugger
morderstwo
start learning
murder
zabójca
start learning
murderer
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
gwałt
start learning
rape
gwałciciel
start learning
rapist
obrabować
start learning
rob
napad
start learning
robbery
złodziej
start learning
robber
okradać sklepy
start learning
shoplift
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
przemycać
start learning
smuggle
przemyt
start learning
smuggling
przemytnik
start learning
smuggler
ukraść
start learning
steal
terroryzm
start learning
terrorism
terrorysta
start learning
terrorist
kradzież
start learning
theft
złodziej
start learning
thief
ofiara
start learning
victim
przemoc
start learning
violence
aresztować kogoś
start learning
arrest somebody
bronić kogoś
start learning
defend somebody
dowód
start learning
evidence
uchodzić komuś na sucho
start learning
get away with something
winny
start learning
guilty
uznać kogoś winnym czegoś
start learning
find somebody guilty of something
mieć alibi
start learning
have an alibi
nielegalny
start learning
illegal
niewinny
start learning
innocent
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
dochodzenie
start learning
investigation
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
sprawiedliwość
start learning
justice
prawnik
start learning
lawyer
legalny
start learning
legal
przestępca
start learning
offender
ścigać kogoś sądownie za coś
start learning
prosecute somebody for something
odpowiedzialność
start learning
responsibility
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect somebody of something
oskarżony
start learning
the accusend
traktowanie
start learning
treatment
proces
start learning
trial
mieć proces
start learning
go on trial
świadek
start learning
witness
Za kratami
start learning
Behind bars
prace społeczne
start learning
community service
skazaniec
start learning
convict
skazywać kogoś za coś
start learning
convict somebody of something
kara śmierci
start learning
death penalty
kara śmierci
start learning
capital punishment
uciec od
start learning
escape from
grzywna
start learning
fine
zostać ukaranym
start learning
get punishment
współwięzień
start learning
inmate
Cieszący się złą sławą
start learning
Notorious
Więzienie
start learning
Prison
Kara pozbawienia wolności
start learning
Prison sentence
Więzień
start learning
Prisoner
więzień polityczny
start learning
Political prisoner
Kara
start learning
Punishment
Mandat za przekroczenie prędkości
start learning
speeding ticket
Oskarż kogoś o coś
start learning
Accuse somebody of something
Wbrew prawu
start learning
Against the law
być o coś oskarżonym
start learning
be chargedwith something
Popełnić przestępstwo
start learning
Commit a crime
Dostać
start learning
get
dostać dożywocie
start learning
get a life sentence
Dostać za coś wyrok w zawieszeniu
start learning
Get a suspended sentence for something
Zapłacić grzywnę
start learning
Pay a fine
Karać kogoś za coś
start learning
Punish somebody for something
Skazać kogoś na 3 lata więzienia
start learning
Sentence somebody to 3 years in prison
W granicach prawa
start learning
Within the law
Granica
start learning
Border/Frontier
Obywatel
start learning
Citizen
Waluta
start learning
Currency
Ojczyzna
start learning
Homeland
instytucja
start learning
institution
naród
start learning
nation
Narodowy
start learning
National
Hymn narodowy
start learning
National anthem
Flaga narodowa
start learning
National Flag
tożsamość narodowa
start learning
National identity
Narodowość
start learning
Nationality
Ludność
start learning
Population
Religia
start learning
Religion
społeczeństwo
start learning
society
państwo
start learning
State
Kampania
start learning
Campaign
Demokracja
start learning
Democracy
Demokratyczny
start learning
Democratic
Wybory
start learning
Election
Wybory powszednie
start learning
General Election
przeprowadzać wybory
start learning
Hold an election
Przegrać wybory
start learning
Lose an election
Wygrywać wybory
start learning
Win an election
Rząd
start learning
Government
tworzyć rząd
start learning
Form a government
Samorząd lokalny
start learning
Local government
Imigracja
start learning
Immigration
Królestwo
start learning
Kingdom
lewicowy
start learning
left-wing
Członkowie Parlamentu
start learning
Members of Parliament
Minister
start learning
Minister
Monarchia
start learning
Monarchy
opozycja
start learning
opposition
Parlament
start learning
Parliament
polityczny
start learning
political
Lider polityczny
start learning
political leader
partia polityczna
start learning
political party
Polityk
start learning
Politician
Polityka
start learning
Politics
Prezydent
start learning
President
Premier
start learning
Prime Minister
Reforma
start learning
Reform
prawicowy
start learning
right-wing
Rodzina królewska
start learning
Royal Family
Podatek
start learning
Tax
Płacić podatki
start learning
Pay Taxes
Kadencja
start learning
Term
Głosować na kogoś
start learning
Vote for somebody
Armia
start learning
Army
Zaatakować
start learning
Attack
Cywile
start learning
Civilians
Konflikt
start learning
Conflict
konflikt międzynarodowy
start learning
international conflict
Wystrzelić rakietę
start learning
Fire a rocket
Utrzymać pokój
start learning
Keep the peace
Żołnierz
start learning
Soldier
Napięcie
start learning
Tension
Siły pokojowe ONZ
start learning
United Nations Forces
Wojna
start learning
War
Unia Europejska
start learning
European Union
Traktat Północnoatlantycki NATO
start learning
North Atlantic Treaty NATO
ONZ
start learning
United Nations
Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
World Health Organisation
Pomoc
start learning
Aid
Wysyłać pomoc
start learning
Send aid
Organizacja charytatywna
start learning
Charity
Organizować zbiórkę pieniędzy
start learning
Do fundraising
Pracować jako wolontariusz
start learning
Do volountery work
Ofiarować pieniądze na cele charytatywne
start learning
Donate money to charity
Pomagać ubogim
start learning
Help people in poverty
Opiekować się chorymi
start learning
Look after the sick
Zebrać pieniądze na cele charytatywne
start learning
Raise money for charity
Pracownik organizacji humanitarnej
start learning
Relief worker
Wolontariusz
start learning
Volunteer
Ochotnik, aby coś zrobić
start learning
Volunteer to do something
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
start learning
The Great Orchestra of Christmas Charity
Międzynarodowa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska
start learning
Greenpeace
Polska Akcja Humanitarna
start learning
Polish Humanitarian Organisation
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
start learning
World Wide Fund For Nature
Głowa
start learning
Head
Mieć głowę do liczb
start learning
Have a good head for figures
Zawierać
start learning
Include
Pukać
start learning
Knock
burzyć
start learning
knock down
Zwalić kogoś z nóg
start learning
Knock somebody out
Światło
start learning
Light
Przedstawiać kogoś w dobrym świetle
start learning
Present somebody in a good light
Oryginalny
start learning
Original
Leczyć
start learning
Treat
Ja stawiam / Ja zapraszam
start learning
My treat
Zafundować, postawić
start learning
Treat somebody to something
Droga
start learning
Way
Ustąpić pierwszeństwa
start learning
Give way
wyjście
start learning
way out
praca (np. jedno zadanie, zajęcie)
start learning
work

You must sign in to write a comment