Państwo i społeczeństwo

 0    166 flashcards    magdalenanalepa5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przestępczość
start learning
crime
uprowadzić
start learning
abduct
uprowadzenie
start learning
abduction
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse someone of something
złamać prawo
start learning
to break the law
osoba która bierze kogoś w niewolę
start learning
captor
przestępczość elektroniczna / internetowa
start learning
cyber crime
stracić (skazańca), przeprowadzić egzekucję
start learning
execute
odcisk palca
start learning
fingerprint
uniknąć kary za coś
start learning
get away with sth
zaginąć
start learning
go missing
haker
start learning
hacker
piractwo internetowe
start learning
Internet piracy
sędzia
start learning
a judge
legalny, nielegalny
start learning
legal, illegal
ulotka na temat osoby zaginionej
start learning
missing persons flyer
zawiadomić policję
start learning
notify the police
prywatny detektyw
start learning
private investigator
karać
start learning
punish
ścigać
start learning
pursue
schwytać
start learning
recapture
przekręt
start learning
scam
alarm, system alarmowy
start learning
security alarm
ochrona / ochroniarz
start learning
security / security guard
skazać kogoś na więzienie / śmierć
start learning
sentence sb to jail / death
podejrzany
start learning
a suspect
podejrzewać
start learning
to suspect
podejrzenie
start learning
suspicion
przysiąc
start learning
swear under oath
pozwać kogoś do sądu (za coś)
start learning
take sb to court/sue sb (for sth)
kradzież
start learning
a theft
system weryfikacji
start learning
verification system
przemoc
start learning
violence
być świadkiem przestępstwa
start learning
witness a crime
oszustwo
start learning
fraud
przyjąć nową tożsamość
start learning
adopt a new identity
autentyczny / nieautentyczny
start learning
authentic / inauthentic
uwierzytelnić
start learning
authenticate
zostać nabranym (przez kogoś/coś)
start learning
be taken in/be deceived (by sb/sth)
oszukać
start learning
cheat
twierdzić że jest się kimś
start learning
Claim to be sb
zatuszować coś
start learning
cover sth up
stworzyć iluzję
start learning
create an illusion
oszust
start learning
crook
wprowadzić w błąd (opinię publiczną)
start learning
deceive (the public)
podstęp, oszustwo
start learning
deception
przebranie
start learning
disguise
fałszywy
start learning
fake
fałszywa tożsamość
start learning
false identity
fałszerstwo
start learning
forgery
prawdziwy
start learning
genuine
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
złodziej tożsamości
start learning
identity thief
oszust, osoba podająca się za kogoś innego
start learning
imposter
podać sie za kogoś
start learning
pass oneself off as sb
udawać (że się kimś jest)
start learning
pretend (to be sb)
przejrzeć coś na wylot
start learning
see through sth
sztuczka
start learning
trick
znieść
start learning
abolish
antykomunistyczny
start learning
anti-communist
władze
start learning
authorities
zakazać
start learning
ban
ktoś ma coś zakazane
start learning
be banned from doing sth
koronować
start learning
crown
obecny, aktualny
start learning
current
wybory
start learning
an election
finansować
start learning
fund
rząd
start learning
government
przyznać komuś paszport
start learning
grant sb a passport
ustawodawca
start learning
lawmaker
przywództwo
start learning
leadership
burmistrz
start learning
the Mayor
członek społeczeństwa, zwykły obywatel
start learning
member of the public
(wzorowy) obywatel
start learning
(model) citizen
nominować
start learning
nominate
osoba nominowana
start learning
nominee
polityk
start learning
a politician
prezydentura
start learning
presidency
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister
prodemokratyczny
start learning
pro-democracy
złożyć wniosek
start learning
propose a motion
podwyższyć podatki
start learning
raise taxes
reprezentant
start learning
representative
tajny agent
start learning
secret agent
odpowiedni/doskonały/chętny kandydat
start learning
suitable / excellent / willing candidate
ratusz
start learning
town hall
głosować
start learning
to vote
wojna
start learning
a war
antywojenny
start learning
anti-war
pokonać
start learning
defeat
dron
start learning
drone
najechać
start learning
invade
wydatki na wojskowość
start learning
military expenditure
operacja wojskowa
start learning
military operation
rozpoznanie sił przeciwnika
start learning
military reconnaissance
żołnierz
start learning
a soldier
komercyjny, handlowy
start learning
commercial
firma
start learning
a company
konsumować
start learning
to consume
konto firmowe
start learning
corporate account
korporacja
start learning
corporation
uprawy
start learning
crops
gospodarczy
start learning
economic
oszczędny
start learning
economical
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
fabryka
start learning
a factory
generować dochód
start learning
generate income
wzrost, rozwój
start learning
growth
importować
start learning
import
pracochłonne/nowoczesne/tradycyjne metody produkcji
start learning
labor-intensive / modern / traditional methods of production
producent / wytwórca
start learning
manufacturer
produkować
start learning
produce
producent
start learning
producer
cykl produkcyjny/techniki produkcyjne
start learning
production cycle / techniques
wolny od podatku
start learning
tax-free
zamożny
start learning
affluent / well-off
anonimowość
start learning
anonymity
anonimowy
start learning
anonymous
kampania zwiększająca świadomość jakiegoś problemu
start learning
awareness-raising campaign
przynosić korzyść społeczeństwu
start learning
benefit the society
korzyść dla społeczeństwa
start learning
benefit to society
kampania, prowadzić kampanię
start learning
campaign
bojownik, obrońca
start learning
campaigner
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
ofiarować coś na cele dobroczynne
start learning
donate sth to charity
równy
start learning
equal
równość
start learning
equality
ujawnić niedopuszczalne zachowanie
start learning
expose unacceptable behavior
sprawiedliwe traktowanie
start learning
fair treatment
sprawiedliwość, bezstronność
start learning
fairness
wolność słowa
start learning
freedom of speech
angażować osoby publiczne
start learning
get public figures involved
rozdawać ulotki
start learning
hand out leaflets
imigrant
start learning
immigrant
na oczach opinii publicznej
start learning
in the public eye
rdzenna kultura
start learning
indigenous culture
zaangażowanie osób publicznych
start learning
involvement of public figures
oczekiwana dalsza długość trwania życia
start learning
life expectancy
główny nurt w społeczeństwie
start learning
mainstream society
dziecko z rodziny mieszanej
start learning
mixed-race child
wielonarodowościowy
start learning
multinational
pokojowy protest
start learning
peaceful protest
petycja
start learning
petition
biedny
start learning
poor
ubóstwo
start learning
poverty
uprzywilejowany
start learning
privileged
za (anonimowością/sprawiedliwością)
start learning
pro- (anonymity / fairness)
szerzyć wiedzę
start learning
promote awarness
protestować
start learning
to protest
marsz protestacyjny
start learning
protest march
bezpieczeństwo publiczne
start learning
public safety
rasizm
start learning
racism
szanować
start learning
to respect
prawo do prywatności
start learning
right to privacy
zamieszki
start learning
riots
niewolnik
start learning
slave
niewolnictwo
start learning
slavery
slums
start learning
slum
powstrzymać jakąś praktykę
start learning
stop the practice of sth
bogaty
start learning
wealthy / rich
kościół
start learning
a church
msza
start learning
mass
zakonnica
start learning
a nun
ksiądz
start learning
a priest
świątynia
start learning
shrine

You must sign in to write a comment