panstwo i spoleczenstwo

 0    77 flashcards    bartekbozek9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hymn
start learning
anthem
władze
start learning
authorities
granica
start learning
border, frontier
rada miasta
start learning
the city council
dyskutowac o problemie
start learning
discuss the issue
uprawniony do głosowania
start learning
eligiable to vote
startować w wyborach
start learning
stand for election
głowa państwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland
tożsamość narodowa
start learning
national identity
większość
start learning
majority
burmistrz
start learning
mayor
poseł
start learning
MP (Member of Parliament)
mniejszość
start learning
a minority
czlonek partii
start learning
member of the party
uchwalić prawo
start learning
pass a law
lokal wyborczy
start learning
polling station
kadencja
start learning
term
izba gmin
start learning
House of Commons
wygrac wybory
start learning
win the election
miedzynarodowy fundusz walutowy
start learning
an international monetary fund
organizacja krajów eksportujących ropę naftową (OPEC)
start learning
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego)
start learning
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
siły zbrojne
start learning
armed forces
wojna domowa
start learning
civil war
konflikt wewnętrzny
start learning
domestic conflict
sprawy zagraniczne
start learning
foreign affairs
bunt
start learning
rebellion
zamieszki
start learning
riot
poddać się
start learning
surrender
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction
włamać się do
start learning
break into
porwanie
start learning
kidnapping
rozbój
start learning
mugging
drobne przestępstwo
start learning
petty crime
gwałt
start learning
a rape
kradzież
start learning
stealing
oskarżać
start learning
accuse
być niezgodnym z prawem
start learning
be against the law
postawić zarzuty czegoś, oficjalnie oskarżyć o
start learning
charge
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
a court
wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate
naoczny świadek
start learning
an eyewitness
uznać kogoś za winnego
start learning
find someone guilty
grzywna
start learning
fine
uwięzienie
start learning
imprisonment
przestepca
start learning
offender
prokurator
start learning
prosecutor
skazać
start learning
to sentence
podejrzany
start learning
suspect
proces sądowy
start learning
trial
równość
start learning
equality
prawa człowieka
start learning
human rights
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
problem społeczny
start learning
social issue
badanie
start learning
survey
nadrabiać stratę
start learning
catch up
nie nadążać z
start learning
fall behind with
wejść / spłacić dług
start learning
get into/ pay off debt
obyć się bez luksusów
start learning
do without luxuries
dochód
start learning
income
żyć skromnie
start learning
life on a budget
dług publiczny
start learning
national debt
spłacić
start learning
repay
gwałtownie wzrosnąć
start learning
increase rapidly
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
być nie do wytrzymania
start learning
be a real pain
bardzo chcieć coś zrobić
start learning
be eager to do sth
troska
start learning
concern
pomóc komuś
start learning
give someone a hand
chciwy
start learning
greedy
stos
start learning
pile
tolerować
start learning
put up with sth
pędzić
start learning
race
założyć
start learning
set up
drobny
start learning
tiny

You must sign in to write a comment