panstwo i spoleczenstwo

 0    85 flashcards    karolinaklimek7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
siedziba glowna
start learning
headquarters
nadac komus prawo
start learning
vest a right in sb
Poprawka do Konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
parlament
start learning
parliament
uchwalac nowe ustawy
start learning
pass new laws
stosować prawo
start learning
apply the law
wdrazac ustawy
start learning
implement laws
sąd
start learning
court of law
wladza sądownicza
start learning
judiciary power
karac przestepców
start learning
punish offenders
roztrzygac spory
start learning
resolve disputes
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
wlasciwa procedura prawna
start learning
due process of law
uczciwy proces
start learning
fair trial
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność stowarzyszenia
start learning
freedom of assiociation
wolność sumienia
start learning
freedom od conscience
zbierać sie
start learning
gather
Zakładam kogoś niewinnego
start learning
presume sb innocent
Prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszac czyjes prawa
start learning
violate sb's rights
nędza, ubóstwo
start learning
destitution
defraudacja,
start learning
embezzlement
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
asystentka
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
Spisek
start learning
conspiracy/plot
wysluchac zeznan
start learning
hear evidence
postawic w stan oskarzenia
start learning
impeach
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
Sektor korporacyjny
start learning
corporate sector
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
spadek koniunktury
start learning
downturn
wydatki
start learning
expenditure
dług publiczny
start learning
public debt
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
związek zawodowy
start learning
trade union
zamach
start learning
assassination
ofiara
start learning
casualty
traktat pokojowy
start learning
peace treaty
podpalenie
start learning
arson
napasc
start learning
assault
szantaż
start learning
blackmail
zaklocenie porzadku publicznego
start learning
breach of peace
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
wywazyc okno, drzwi
start learning
force a window/ a door
fałszerstwo
start learning
forgery
fałszować
start learning
forge
oszust
start learning
fraud
przetrzymywac kogos jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
Kradzież tozsamości
start learning
identity theft
nieumyslne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
wystepek
start learning
misdeed
rozboj, napasc uliczna
start learning
mugging
nielegalne wyprowadzanie pieniedzy
start learning
siphon (off) money
nastoletni przestępca
start learning
teenage delinquent
odwolywac sie od wyroku skazujacego
start learning
appeal against (the conviction)
oskarzyc kogos o cos
start learning
charge ab with sth
prace spoleczne
start learning
community service
skazany
start learning
convict
wycofac zarzuty
start learning
drop the charges
uprawniony do ubiegania sie o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
trzymać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold sb in custody
parada tożsamości
start learning
idenity parade
okazanie
start learning
identity parade
wplywac na swiadkow
start learning
interfere with witnesses
wszcząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release sb on bail
nakaz przeszukania
start learning
search warrant
skazac na za
start learning
sentence to... for...
rozpatrywac sprawe w sadzie
start learning
try
spowodowac
start learning
bring about
poddać się
start learning
give in
splacic dlug
start learning
pay off
zalozyc
start learning
set up
zlozyc rezygnacje
start learning
step down
wchodzić w życie
start learning
come into force
osiagnac punkt krytyczny
start learning
come to a head
wychodzić na jaw
start learning
come to light
zbankrutować
start learning
go bust
zabrac glos
start learning
take the floor

You must sign in to write a comment