Państwo i społeczeństwo

 0    186 flashcards    olaprasula
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
za kratkami
start learning
behind bars
prace społeczne
start learning
community service
skazaniec
start learning
convict
skazywać kogoś za coś
start learning
convict somebody of something
kara
start learning
punishment
kara śmierci
start learning
death penalty/ capital punishment
uciekac z
start learning
escape from
grzywna
start learning
fine
zostać ukaranym
start learning
get punished
współwięzien
start learning
inmate
cieszący się złą sławą
start learning
notorious
więzienie
start learning
prison
wyrok więzienia
start learning
prison sentence
wiezień
start learning
prisoner
wiezien polityczny
start learning
political prisoner
mandat za przekroczenie prędkości
start learning
speeding ticket
armia
start learning
the army
zaatakować
start learning
attack
ludność cywilna
start learning
civilians
konflikt
start learning
conflict
konflikt miedzynarodowy
start learning
international conflict
wystrzelić rakietę
start learning
fire a rocket
utrzymywać pokój
start learning
keep the peace
żołnierz
start learning
soldier
napięcia/ napięta sytuacja
start learning
tension
siły pokojowe ONZ
start learning
United Nations forces
wojna
start learning
war
pomoc, wsparcie
start learning
aid
wysyłać pomoc
start learning
send aid
organizacja charytatywna
start learning
charity
organizować zbiórkę pieniędzy
start learning
do fundraising
pracować jako wolontariusz
start learning
do voluntary work
ofiarować pieniądze na cele charytatywne
start learning
donate money to charity
pomagać ubogim
start learning
help people in poverty
opiekować się chorymi
start learning
look after the sick
zbierać pieniadze na cel charytatywny
start learning
raise money for charity
pracownik organizacji humanitarnej
start learning
relief worker
wolontariusz
start learning
volunteer
zgłosić się do czegoś jako wolontariusz
start learning
volunteer to do something
szantażować
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
blackmailer
włamać się do domu
start learning
break into a house
łapówka
start learning
bribe
przyjmować łapówkę
start learning
take a bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
włamywać się
start learning
burgle
włamanie
start learning
burglary
włamywacz
start learning
a burglar
porywacz
start learning
kidnapper
złodziej
start learning
a thief
kradzież
start learning
a theft
przemytnik
start learning
a smuggler
gwałt
start learning
a rape
przemyt
start learning
smuggling
złodziej sklepowy
start learning
a shoplifter
kieszonkowiec
start learning
a pickpocket
gwałciciel
start learning
a rapist
morderstwo
start learning
murder
terroryzm
start learning
terrorism
przemoc
start learning
violence
przemycać
start learning
to smuggle
kraść
start learning
to steal
szantaż
start learning
blackmail
porwanie
start learning
kidnapping
przestępca
start learning
criminal
morderca
start learning
a murderer
ofiara
start learning
a victim
złodzieje
start learning
thieves
terrorysta
start learning
a terrorist
kraść w sklepie
start learning
to shoplift
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
obrabować
start learning
to rob
napad
start learning
robbery
złodziej
start learning
robber
kradzież kieszonkowa
start learning
pickpocketing
napadać na kogoś
start learning
mug
napad uliczny
start learning
mugging
bandyta uliczny
start learning
mugger
porwać
start learning
kidnap
chuligan
start learning
hooligan
pseudokibic
start learning
football hooligan
fałszować
start learning
to forge
fałszerstwo
start learning
forgery
fałszerz
start learning
a forger
pijany kierowca
start learning
drunk driver
handel narkotykami
start learning
drug dealing
handlarz narkotyków
start learning
drug dealer
popełniać przestepstwo
start learning
commit a crime
zacząć popełniać przestępstwa
start learning
turn to crimes
aresztować kogoś
start learning
arrest somebody
bronić kogoś
start learning
defend sobody
dowód
start learning
evidence
uniknąć kary
start learning
get away with something
winny
start learning
guilty
niewinny
start learning
innocent
świadek
start learning
a witness
prawnik
start learning
a lawyer
sędzia
start learning
a judge
nielegalny
start learning
illegal
uznać kogoś za (nie)winnego
start learning
find somebody (not) guilty of something
mieć alibi
start learning
to have an alibi
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
ława przysięgłych
start learning
a jury
sprawiedliwość
start learning
justice
dochodzenie
start learning
investigation
legalny
start learning
legal
przestepca, winowajca
start learning
offender
ścigać kogoś sądownie za coś
start learning
prosecute sobody for something
odpowiedzialność
start learning
responsibility
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect somebody of something
oskarżony
start learning
accused
traktowanie
start learning
treatment
proces
start learning
trial
mieć proces
start learning
go on trial
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse somebody of something
niezgodne z prawem
start learning
against the law
być o coś oskarżonym
start learning
be charged with something
popełnić zbrodnię
start learning
commit a crime
dostać dożywocie
start learning
get a life sentence
dostać wyrok w zawieszeniu za coś
start learning
get a suspended sentence for something
zapłacić mandat
start learning
pay a fine
karać kogoś za coś
start learning
punish somebody for something
skazać kogoś na 3 lata więzienia
start learning
sentence somebody to 3 years in prison
w granicach prawa
start learning
within the law
granica
start learning
border, frontier
naród
start learning
a nation
obywatel
start learning
citizen
waluta
start learning
currency
ojczyzna
start learning
homeland
instytucja
start learning
institution
narodowy
start learning
national
hymn narodowy
start learning
national anthem
Flaga
start learning
national flag
tożsamość narodowa
start learning
national identity
narodowość
start learning
nationality
populacja
start learning
population
religia
start learning
religion
społeczeństwo
start learning
society
stan, państwo
start learning
state
kampania
start learning
campaign
polityka
start learning
politics
premier
start learning
prime minister
parlament
start learning
parliament
opozycja
start learning
opposition
monarchia
start learning
a monarchy
minister
start learning
minister, secretary
polityk
start learning
a politician
demokracja
start learning
democracy
reforma
start learning
a reform
prezydent
start learning
president
demokratyczny
start learning
democratic
wybory
start learning
election
wyborów powszechne
start learning
general election
przeprowadzić wybory
start learning
hold an election
przegrać wybory
start learning
lose an election
wygrać wybory
start learning
win an election
rząd
start learning
government
tworzyć rząd
start learning
from a government
samorząd lokalny
start learning
local government
imigracja
start learning
immigration
królestwo
start learning
kingdom
lewicowy
start learning
left-wing
prawicowy
start learning
right-wing
parlamentarzysta
start learning
Members of Parliament
podatek
start learning
tax
partia polityczna
start learning
political party
lider polityczny
start learning
political leader
rodzina królewska
start learning
royal family
kadencja
start learning
term
płacić podatki
start learning
pay taxes
głosować na kogoś
start learning
vote for somebody
Unia Europejska
start learning
European Union
Pakt Północnoatlantycki
start learning
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych
start learning
The United Nations
Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
World Health Organization
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
start learning
The Great Orchestra of Christmas Charity
międzynarodowa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska
start learning
Greenpeace
Polska Akcja Humanitarna
start learning
Polish Humanitarian Organisation
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
start learning
World Wide Fund for Nature
mieć dobrą głowę do liczb
start learning
have a good head for figures
zwalić kogoś z nóg
start learning
knock somebody out
przedstawić kogoś/ coś w dobrym świetle
start learning
prezent sb/sth in a good
ja stawiam, ja zapraszam
start learning
my treat
zafundować, postawić
start learning
treat sb to sth
ustąp pierwszeństwa przejazdu
start learning
give way

You must sign in to write a comment