os temporale- kość skroniowa

 0    34 flashcards    maciejtelega
print play test yourself
 
Question Answer
bruzda tętnicy skroniowej środkowej
start learning
sulcus arteriae temporalis mediae
wyrostek jarzmowy kości skroniowej
start learning
processus zygomaticus ossis temporalis
guzek stawowy
start learning
tuberculum articulare
dół żuchwowy
start learning
fossa mandibularis
kolec nadprzewodowy
start learning
spina suprameatica
szczelina skalisto-bębenkowa
start learning
fissura petrotympanica
wyrostek dolny pokrywy jamy bębenkowej
start learning
processus inferior tegminis tympani
szczelina skalisto-łuskowa
start learning
fissura petrosquamosa
wyrostek sutkowy
start learning
processus mastoideus
otwór sutkowy
start learning
foramen mastoideum
wcięcie sutkowe
start learning
incisura mastoidea
bruzda tętnicy potylicznej
start learning
sulcus arteriae occipitalis
bruzda zatoki esowatej
start learning
sulcus sinus sigmoidei
szczelina bębenkowo-sutkowa
start learning
fissura tympanomastoidea
pochwa wyrostka rylcowatego
start learning
vagina processus styloidei
otwór wewnętrzny kanału tętnicy szyjnej
start learning
foramen caroticum internum
wyniosłość łukowata
start learning
eminentia arcuata
rozwór kanału nerwu skalistego większego i mniejszego
start learning
hiatus canalis nervi petrosi majoris et minoris
wycisk nerwu trójdzielnego
start learning
impressio nervi trigemini
otwór słuchowy zewnętrzny i wewnętrzny
start learning
porus acusticus externus et internus
dół podłukowaty
start learning
fossa subarucata
otwór zewnętrzny wodociągu przedsionka
start learning
apertura exterma aquaeductus vestibuli
dół szyjny
start learning
fossa jugularis
kanalik sutkowy
start learning
canalicus mastoideus
otwór zewnętrzny kanalika ślimaka
start learning
apertura externa canaliculi cochlae
otwór zewnętrzny (wewnętrzny) kanału tętnicy szyjnej
start learning
foramen carotium externum (internum)
dołek skalisty
start learning
fossula petrosa
wyrostek rylcowaty
start learning
processus styloideus
otwór rylcowo-sutkowy
start learning
foramen stylomastoideum
kanał mięśniowo-trąbkowy
start learning
canalis musculotubarius
bruzda zatoki skalistej górnej
start learning
sulcus sinus petrosi superioris
kanał mięśniowo-trąbkowy
start learning
canalis musculotubarius
otwór zewnętrzny wodociągu przedsionka
start learning
apertura externa aqueductus vestibuli
kanał mieśniowo-trąbkowy
start learning
canalis musculotubarius

You must sign in to write a comment