os occipitale- kość potyliczna

 0    24 flashcards    maciejtelega
print play test yourself
 
Question Answer
otwór wielki
start learning
foramen magnum
bruzda zatoki skalistej dolnej
start learning
sulcus sinus petrosi inferioris
guzek gardłowy
start learning
tuberculum pharyngeum
stok
start learning
clivus
kłykieć potyliczny
start learning
condylus occipitalis
kanał nerwu podjęzykowego
start learning
canalis hypoglossi
kanał kłykciowy
start learning
canalis condylaris
guzek szyjny
start learning
tuberculum jugulare
wcięcie szyjne
start learning
incisura jugularis
bruzda zatoki esowatej
start learning
sulcus sinus sigmoidei
otwór szyjny
start learning
foramen jugulare
wyrostek śródszyjny
start learning
processus intrajugularis
guzowatość potyliczna zewnętrzna
start learning
protuberantia occipitalis externa
kresa karkowa górna
start learning
linea nuchae superior
kresa karkowa najwyższa
start learning
linea nuchae superma
grzebień potyliczny zewnętrzny
start learning
crista occipitalis externa
płaszczyzna potyliczna
start learning
planum occipitale
płaszczyzna karkowa
start learning
planum nuchale
wyniosłość krzyżowata
start learning
eminentia cruciformis
guzowatość potyliczna wewnętrzna
start learning
Protuberantia occipitalis interna
bruzda zatoki poprzecznej
start learning
sulcus sinus transversi
grzebień potyliczny wewnętrzny
start learning
Crista occipitalis interna
szew węgłowy
start learning
sutura lambdoidea
dół móżdżkowy
start learning
fossa cerebellaris

You must sign in to write a comment