On Screen - 1

 0    562 flashcards    superjusta
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dotyczą
start learning
apply to
zorganizować
start learning
arrange
budowniczy
start learning
builder
perspektywy kariery
start learning
career prospects
stopień (temperatury)
start learning
degree
ująć
start learning
enclose
doświadczenie
start learning
experience
elastyczny
start learning
flexible
stewardesa
start learning
flight attendant
kwiaciarz
start learning
florist
ogrodnik
start learning
gardener
badacz
start learning
researcher
medyczny
start learning
medical
płatny
start learning
payable
słabo płatna
start learning
poorly-paid
kwalifikacje
start learning
qualification
zręczność
start learning
skill
choroba
start learning
disease
odniesienie
start learning
reference
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
pensja
start learning
salary
płatność
start learning
payment
sprzedawca / ekspedient
start learning
sales assistant
makler giełdowy
start learning
stockbroker
asortyment
start learning
stock
praca
start learning
occupations
zachowanie
start learning
behavior
łza
start learning
tear
strach
start learning
fear
drapieżniki
start learning
predator
wychowani
start learning
brought up
przypadkowe spotkanie
start learning
encounter
dostosować
start learning
adapt
okrutny, niebezpieczny
start learning
ferocious
niezdolność do poruszania się
start learning
immobility
podziwiać
start learning
admire
zinterpretować
start learning
interpret
poza granicami
start learning
beyond the limits
akwarium, zbiornik
start learning
tank
chociaż
start learning
though
takie
start learning
such
więź
start learning
bond
turystyka
start learning
tourism
obszar
start learning
area
kapitan
start learning
skipper
mimo
start learning
despite
stopniowo
start learning
gradually
postura
start learning
posture
działanie
start learning
operation
okazja / możliwość
start learning
opportunity
niezapomniany
start learning
unforgettable
przez coś, dzięki
start learning
through
cel
start learning
aim
bezmyślny
start learning
mindless
ciekawy, ciekawski, wścibski
start learning
curious
wrażliwy, delikatny
start learning
sensitive
koszmar
start learning
nightmare
osobowości
start learning
personalities
cieszyć się
start learning
enjoy
ani
start learning
neither
dopuszczać
start learning
allow
tuż obok
start learning
alongside
na
start learning
onto
płetwa grzbietowa
start learning
dorsal fin
naprawdę, faktycznie
start learning
truly
do góry nogami
start learning
upside-down
podziwiać
start learning
marvel at
cud
start learning
marvel
aportować
start learning
seeking
podróż
start learning
tours
status
start learning
status
pysk
start learning
snout
porzucić
start learning
quit
odejść
start learning
retire
przerwać
start learning
discontinued
opuszczony
start learning
abandoned
zarobek
start learning
earnings
zyski
start learning
profits
dobroduszny
start learning
good-natured
humorzasty, markotny
start learning
moody
sentymentalny
start learning
sentimental
niepewny siebie, skrępowany
start learning
self-conscious
konserwatywny, zachowawczy
start learning
conservative
zrelaksowany
start learning
relaxed
łatwowierny, naiwny
start learning
gullible
czuły
start learning
fond
oszukać
start learning
trick
osądzać
start learning
judging
wydawać się
start learning
seems
wąski
start learning
narrow
ograniczony
start learning
narrow-minded
nieczuły, zimny
start learning
cold-hearted
odmawiać
start learning
refuse
bezdomny
start learning
homeless
o łagodnym głosie
start learning
soft-spoken
wybuchowy, nieopanowany
start learning
quick-tempered
szczególny, konkretny
start learning
particular
wyrozumiały
start learning
big-headed
gruby
start learning
thick
gruboskórny
start learning
thick-skinned
krytyka
start learning
criticism
wytłuszczenie, pogrubienie czcionki, odważny
start learning
bold
trudny, twardy
start learning
tough
ktoś dokuczliwy
start learning
a pain in the neck
drażnić, irytować, dokuczać
start learning
annoying
mieć złote serce
start learning
have a heart of gold
twardy jak skała, niewzruszony
start learning
as hard as nails
przestarzały, niedzisiejszy
start learning
behind the times
ktoś, kto spędza dużo czasu przed telewizorem
start learning
a couch potato
z
start learning
out of
w dół
start learning
down on
odkładać, oszczędzać
start learning
put by
pożyczka, kredyt
start learning
loan
przetrwać
start learning
live on
zredukować, ograniczać
start learning
cut down on
wypełniać
start learning
fill out
wyjąć, wyciągać, wypłacać
start learning
take out
wsparcie
start learning
support
nacisk, presja
start learning
pressure
pogratulować
start learning
congratulated on
zakończyć coś, przejść na emeryturę
start learning
retired from
aplikować, ubiegać się
start learning
apply for
specjalizować się w
start learning
specialise in
doświadczenie w czymś
start learning
experience in
kwalifikacje do
start learning
qualified for
pracować pod
start learning
work under
pod presją
start learning
under pressure
(strzelista) wieża
start learning
steeple
pracujący na własny rachunek, samozatrudniony
start learning
self-employed
nosić, dźwigać
start learning
carry
wykonywać
start learning
carry out
utrzymać, konserwować
start learning
maintain
osoba pracująca na wysokościach
start learning
steeplejack
wysokość
start learning
height
społecznie
start learning
socially
okres, czas
start learning
period
piękno, uroda
start learning
beauty
gracja, wdzięk
start learning
grace
linia horyzontu
start learning
skyline
konsument
start learning
consumer
klient
start learning
customer
ostrzeżenie
start learning
warning
notatka, zapisek
start learning
note
zauważać (istnienie czegoś)
start learning
notice
kolega, towarzysz
start learning
comrade
kolega lub koleżanka z pracy
start learning
colleague
kandydat
start learning
candidate
centrum rekreacyjne
start learning
leisure centre
miejsce pracy
start learning
workplace
dodatek (do wynagrodzenia)
start learning
perk
pozwalać, zezwalać
start learning
permit
awans
start learning
promotion
praktykant
start learning
trainee
pracodawca
start learning
employer
umowa
start learning
deal
na wskroś, po całym (kraju)
start learning
throughout
wolna posada
start learning
vacancy
załoga
start learning
crew
kadra
start learning
personnel
zwolnić
start learning
dismiss
zrezygnować
start learning
resign
worek
start learning
sack
wrażliwy
start learning
sensitive
wyluzowany, zrelaksowany
start learning
laid back
słuchać
start learning
listen to
zadzwoń do mnie
start learning
call me
oni są
start learning
They're
wygrał
start learning
won
nagły, niespodziewany
start learning
sudden
na stałe, ciągle
start learning
permanently
spółgłoska
start learning
consonant
samogłoska
start learning
vowel
twierdzący
start learning
affirmative
wybitny, szczególny, dziwy (o sobie)
start learning
singular
stały, trwały
start learning
permanent
prawie nigdy
start learning
hardly ever
ogólne prawdy
start learning
general truths
częsty
start learning
frequent
mnóstwo
start learning
plenty
dubbing
start learning
dubbed
z napisami
start learning
subtitle
należeć
start learning
belong
częstotliwość
start learning
frequency
pomocniczy
start learning
auxiliary
naiwny, łatwowierny
start learning
gullible
zgodny, spójny
start learning
coherent
zdenerwowany
start learning
upset
prowadzić
start learning
lead
łańcuszek, łańcuch
start learning
chain
wymagany, potrzebny, konieczny
start learning
required
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
istotny
start learning
essential
być z
start learning
be out of
macierzyństwo
start learning
maternity
mieć wywiad
start learning
have an interview
zdobyć, osiągnąć
start learning
gain
ulga
start learning
relief
stały
start learning
steady
kierowniczy
start learning
managerial
tygodniowy
start learning
weekly
ostateczny termin (zrobienia czegoś)
start learning
deadline
dążyć do, realizować
start learning
pursue
pełen współczucia, życzliwy
start learning
sympathetic
czerpać
start learning
derive
rekrutować
start learning
recruit
podstawa, baza
start learning
base
gwardia, straż
start learning
guards
skuteczność, efektywność
start learning
effectiveness
siła
start learning
strength
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
attend an interview
być pracownikiem
start learning
be an employee
kierować firmą
start learning
be in charge of the company
być na urlopie macierzyńskim
start learning
be on maternity leave
być bezrobotnym
start learning
be out of work
mieć kwalifikacje do wykonywania danego zawodu
start learning
be qualified for the job
być bezrobotnym
start learning
be unemployed
zostać bezrobotnym
start learning
become unemployed
pracować jako wolontariusz
start learning
do voluntary work
zarabiać na życie
start learning
earn a living
zyskać
start learning
gain
dostać premię
start learning
get a bonus
otrzymywać dobrą pensję
start learning
get a good salary
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
awansować, dostać awans
start learning
get a promotion
otrzymać / mieć dzień wolnego
start learning
get / have a day off
wskazać, pokazać, oznaczać
start learning
indicate
logiczny, spójny
start learning
coherent
badanie, ankieta, sondaż
start learning
survey
wyjawiać, ujawniać, odsłonić
start learning
reveal
ufność, zaufanie
start learning
faith
odnosić się, dotyczyć
start learning
related
według czegoś, zgodnie z czymś
start learning
according
czas wolny
start learning
leisure
dotyczący testu na wypełnianie luk w tekście
start learning
cloze
leksyka, słownictwo
start learning
lexis
odpowiedni, stosowny, właściwy
start learning
appropriate
zatem, dlatego
start learning
therefore
wskazówka, wytyczna, drogowskaz
start learning
guideline
mądry, rozsądny (np. decyzje)
start learning
wise
przyimek
start learning
preposition
większość
start learning
majority
zaimek
start learning
pronoun
Piszę, aby ubiegać się o stanowisko ... reklamowane w (wczoraj)
start learning
I am writing to apply for the position of ... advertised in (yesterday's)
W odniesieniu do twojej reklamy w...
start learning
With reference to your advertisement in...
Pracuję jako ... przez ostatnie ... lata.
start learning
I have been working as a ... for the last ... years.
Będę dostępny na rozmowę...
start learning
I will be available for an interview...
Czekam na kontakt z Państwem.
start learning
I look forward to hearing from you.
Jestem dostępny na rozmowę w każdy poranek w dni powszednie.
start learning
I am available for an interview any weekday morning.
Byłbym wdzięczny, gdyby mnie Pan uznał za stanowisko.
start learning
I would be grateful if you would consider me for the post.
Uważam się za...
start learning
I consider myself to be...
Pomimo braku doświadczenia czuję, że byłbym...
start learning
Despite my lack of experience, I feel that I would be...
Załączam referencję od mojego poprzedniego pracodawcy.
start learning
I enclose a reference from my previous employer.
Mogę skontaktować się telefonicznie w...
start learning
I can be contacted by telephone on...
odsłonić, wzjawić, zdradzić
start learning
reveal
ilość
start learning
quantity
katastrofa, klęska
start learning
disaster
składać się
start learning
consist
wejście
start learning
input
niebezpieczeństwo
start learning
jeopardy
wystawa sklepowa
start learning
display
zablokowanie
start learning
tackling
walka
start learning
combat
równy
start learning
equalishe
wybierać, obierać, głosować
start learning
pick
pozbyć, elimiować
start learning
rid
zaskakująco
start learning
surprisingly
raczej
start learning
rather
zamożny, bogaty
start learning
wealthy
wiarygodny
start learning
reliable
podczas gdy
start learning
whereas
coroczny
start learning
annual
zatwierdzać
start learning
approve
nadzorca
start learning
supervisor
skarb
start learning
treasure
wydobywać, wykopać
start learning
excavate
znikać
start learning
vanish
pogrzebać
start learning
bury
odsłonić, eksponować
start learning
expose
tajny, skryty
start learning
uncover
trzask
start learning
snap
chwycić
start learning
grasp
spojrzenie, zerknąć
start learning
glance
mignięcie (kiedy ledwo coś dojrzeliśmy)
start learning
glimpsed
zbliżać się
start learning
approached
uległość, poddanie się
start learning
submission
przerwa
start learning
intermission
przyznanie się, wejście
start learning
admission
koszt, opłata, zarzut, oskarżenie
start learning
charge
wartość
start learning
value
osiągać, kończyć, realizować
start learning
accomplish
osiągnąć sukces
start learning
succeed
radzić sobie
start learning
manage
dostrzegać
start learning
discern
odkrywać
start learning
detect
postrzegać
start learning
perceive
zaspokajać
start learning
cater
wyposażyć, zaopatrzyć
start learning
equip
dostarczać, zaopatrywać, uzupełniać
start learning
supply
przyznać
start learning
admit
niech, pozwalać
start learning
let
zatwierdzać, akceptować
start learning
approve
pożyczka, kredyt
start learning
loan
ekscytujący, porywający
start learning
thrilling
dreszczyk
start learning
thrill
zająć
start learning
occupy
zawstydzić
start learning
embarrass
papuga aleksandretta
start learning
parakeet
tytuł doktora, doktorat
start learning
PhD
stąd
start learning
hence
niepochlebne
start learning
uncomplimentary
określenie
start learning
term
okazać się
start learning
turn out
pióro (ptasie)
start learning
feather
liczyć
start learning
count
między, spośród
start learning
amongst
zafascynowany
start learning
fascinated
dziedzina, zakres
start learning
field
zniechęcać
start learning
discourage
niemniej jednak
start learning
nonetheless
czas wolny
start learning
spare time
nabywać
start learning
purchase
przedwczesny
start learning
premature
dedykowane
start learning
dedicated
kompletny, sprawny
start learning
capable
szeroko
start learning
widely
ssak naczelny, prymas
start learning
primate
wymagać, zażądać
start learning
require
kierować, klamka
start learning
handle
dowieść
start learning
prove
inicjatywa
start learning
initiative
prawdziwy
start learning
genuine
pragnienie
start learning
desire
rozróżniać, odróżniać
start learning
distinguish
nic, żaden
start learning
none
pojąć, zrozumieć
start learning
comprehend
przykład
start learning
instance
przyczyna, powód
start learning
reason
odrzucać
start learning
reject
niepowiązany
start learning
unrelated
łączyć
start learning
relate
wynagradzać
start learning
rewards
metka, etykietka
start learning
labbel
drzewo korkowe
start learning
cork
nerkowiec
start learning
cashew
słodzić, osładzać
start learning
sweeten
nekrolog
start learning
obituary
bełkot, mamrotać
start learning
mumble
wspaniały / niespotykany / niezwykły
start learning
extraordinary
dojrzałość
start learning
maturity
zdolność, możliwość
start learning
capability
wywnioskować
start learning
infer
działać, postępować
start learning
act
niegrzeczny sposób
start learning
rude manner
ogólny
start learning
general
moneta, wymyślić
start learning
coin
spadek / zmniejszenie
start learning
decrease
niespodziewanie
start learning
unexpectedly
podpowiadać, sugerować
start learning
prompt
porównać
start learning
compare
wymowa
start learning
pronunciation
według
start learning
according
złożony, skomplikowany
start learning
complex
próbka (reklamowa)
start learning
sample
atut, zaleta
start learning
asset
alergia
start learning
allergy
bieg (w samochodzie)
start learning
gear
aparat, aparatura
start learning
apparatus
morski
start learning
marine
zagrać, przedstawiać
start learning
portray
utrzymać
start learning
maintain
Mam dobrą znajomość
start learning
I have a good command of
byłbym zadowolony
start learning
I would be glad
Z poważaniem,
start learning
Yours faithfully,
wielki pożar
start learning
blaze
płomień
start learning
flame
ratunek
start learning
rescue
przerywać, wstrzymywać
start learning
suspend
akrobata występujący na trapezie
start learning
trapeze artist
w środku
start learning
mid
pas bezpieczeństwa, uprząż
start learning
harness
awaria, usterka
start learning
malfunction
klaskać
start learning
applaud
absolwent
start learning
graduate
czynnik
start learning
factor
ogólny, całkowity
start learning
overall
siła robocza
start learning
workforce
wymagać
start learning
involve
nieskończony, niewyczerpany
start learning
endless
pozostawać
start learning
remain
łatwy, lekki, swobodny
start learning
effortless
imponujący charakter
start learning
impressiveness
wejście, hasło, notatka w encyklopedii lub w przewodniku
start learning
entry
utrzymywać kontakt wzrokowy
start learning
make eye contact
przygotować
start learning
prepare
zwracać uwagę
start learning
pay attention
zażądać, domagać się
start learning
demand
wymagający
start learning
demanding
parafrazować
start learning
paraphrase
doskonały, znakomity
start learning
excellent
wynajmować, zatrudniać
start learning
hire
podczas, w trakcie
start learning
while
tymczasowy, chwilowy, przejściowy
start learning
temporary
chętny, skłonny
start learning
willing
nerwowy, gorączkowy, napięty
start learning
hectic
żłobek
start learning
nursery
przesunąć, przestawić
start learning
shift
uznanie, wdzięczność
start learning
appreciation
dział sprzedaży
start learning
department
udowadniać
start learning
prove
wyróżniać się, rzucać się w oczy
start learning
stand out
kontroler lotów
start learning
air traffic controller
licytator
start learning
auctioneer
dyrektor banku
start learning
bank manager
adwokat
start learning
barrister
urzędnik administracji państwowy
start learning
civil servant
robotnik budowlany
start learning
construction worker
doradca, psycholog szkolny, opiekun
start learning
counsellor
grafik
start learning
graphic designer
badacz w dziedzinie medycyny
start learning
medical researcher
zarządzający kadrą
start learning
personnel manager
fizjoterapeuta
start learning
physiotherapist
śmieciarz
start learning
refuse collector
konsument
start learning
consumer
zarobek
start learning
earning
zarządzać firmą
start learning
be in charge of the company
tkwić za biurkiem, wykonywać pracę biurową
start learning
be stuck behind the desk
zwołać zebranie
start learning
call a meeting
iść na strajk
start learning
go on strike
trudne do zdobycia
start learning
hard to come by
łatwe do zdobycia
start learning
easy to come by
mieć pracowity dzień
start learning
have a busy day
mieć stałą pracę
start learning
have a steady job
mieć dobre perspektywy rozwoju kariery
start learning
have a good career prospect
dotychczasowe doświadczenie
start learning
previous experience
potrzebować stopnia naukowego
start learning
need a degree
dążyć do kariery zawodowej
start learning
pursue a career
pracować w systemie zmianowym
start learning
work shifts
rozwój kariery
start learning
career advancement
cele zawodowe
start learning
career goals
krok do przodu w karierze zawodowej
start learning
career move
obecna pozycja zawodowa
start learning
current position
dodatkowe korzyści
start learning
fringe benefits
podwyżka automatyczna
start learning
increase
zjawisko wypalenia zawodowego
start learning
job burnout
oferta pracy
start learning
job offer
referencje do pracy
start learning
job reference
płaca minimalna
start learning
minimum wage
pasek wpłaty (z wyszczególnieniem zasobów, wysokości zaliczki na podatek ird.)
start learning
pay slip
złe warunki pracy
start learning
poor working conditions
zawód
start learning
profession
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
personel, kadra
start learning
staff
możliwości podnoszenia kwalifikacji (szkolenie)
start learning
training opportunities
wolny pokój
start learning
vacancy
stres związany z pracą
start learning
work-related stress
dyskryminacja w miejscu pracy
start learning
workplace discrimination
księgowość
start learning
accounts
obsługa klienta
start learning
customer services
sprzedaż detaliczna
start learning
retail trade
publiczne relacje, stosunki między firmą a klientami
start learning
public relations
wykazać dochody
start learning
declare profits
wyrzucić kogoś z pracy
start learning
give sb the sack
zwolnić kogoś
start learning
lay sb off
zwolnić kogoś w wyniku redukcji etatów
start learning
make sb redundant
podwyższać ceny
start learning
make up prices
obniżać ceny
start learning
down prices
promować
start learning
promote
być promowanym
start learning
be promoted
odpowiadać przed kimś, podlegać komuś
start learning
report to sb
zarządzać firmą
start learning
run a company
przejść trudny okres
start learning
go through a difficult time
wręczyć wypowiedzenie
start learning
hand in your notice
opisywać / podkreślać (wagę czegoś)
start learning
put across the importance
wziąć pożyczkę
start learning
take out a loan
odreagować stres
start learning
work off stress
zasiłek (dla bezrobotnych)
start learning
dole
emerytura
start learning
pension
defwnsywny, obronny
start learning
defensive
zadufany, pyszałkowaty
start learning
self-righteous
towarzyski
start learning
sociable
wybuchowy, ulegający nastrojom
start learning
temperamental
o czułym sercu
start learning
tender-hearted
godny zaufania
start learning
trustworthy
szerokie ramiona
start learning
broad shoulders
w kwiatki
start learning
floral
zrobiony na drutach
start learning
knitted
w kropki
start learning
polka dot
golf
start learning
polo-neck
obcisły
start learning
tight-fitting
gładka cera
start learning
clear complexion
zapadnięte policzki
start learning
hollow cheeks
haczykowaty nos
start learning
hooked nose
krostowaty, pryszczaty
start learning
spotty
zadarty nos
start learning
upturned nose
zakres uprawnień i obowiązków
start learning
job description
stanowisko kierownicze
start learning
managerial post
robić karierę (w jakiejś dziedzinie)
start learning
pursue a career
obciążenie pracą
start learning
work load
przedtem, wcześniej
start learning
beforehand
negocjować
start learning
negotiate
zobowiązanie / obowiązek
start learning
obligation
uparty, konsekwentny
start learning
persistent
wybrać
start learning
pick out
potencjalny
start learning
potential
punktualność, terminowość
start learning
punctuality
osoba korzystająca z programu łączącego cechy wymiany młodzieży i programu zatrudnienia cudzoziemców
start learning
au pair
mieć na celu
start learning
aim to
świadomość
start learning
awareness
zdobycz
start learning
prey
zobowiązuję się
start learning
commit myself
około, w przybliżeniu
start learning
approximately
taniec współczesny
start learning
contemporary dance
ogrodniczki
start learning
dungarees
słaby, nikły, niewyraźny (np. dźwięk)
start learning
faint
wynagrodzenie
start learning
fee
biegły, płynny
start learning
fluent
pracownik
start learning
member of staff
pogoń, dążenie, ściganie
start learning
pursuit
firma cateringowa
start learning
catering company
wydajny
start learning
efficient
zabezpieczenie finansowe
start learning
financial security
niebezpieczny
start learning
hazardous
koszty utrzymania
start learning
living expenses
istotny / trafny
start learning
relevant
zaspokoić
start learning
cater to
wykryć
start learning
detect
rozbić się, rozstać się
start learning
break up
spowodować
start learning
bring about
wydobywać, uwtdatniać, wypuklać, podkreślać (coś)
start learning
bring out
odwołać
start learning
call off
sprzątać
start learning
clean up
zachorować na
start learning
come down with
zameldować się
start learning
check in
odciąć
start learning
chop off
rozpadać się/załamywać się
start learning
fall apart
dać się na coś nabrać, zostać oszukanym, tracić głowę dla kogoś
start learning
fall for
zapadać się, ustawić się kolejno jeden za drugim
start learning
fall in
wsiadać (np. do autobusu)
start learning
get on
przekazać do
start learning
hand down to
przeżyć z
start learning
live out of
wypowiadać swoje myśli
start learning
open up
mdleć
start learning
pass out
odbierać kogoś
start learning
pick sb up
odkładać na bok
start learning
put aside
proponować, przedstawiać
start learning
put forward
odkładać
start learning
put off
zakładać, nakładać
start learning
put on
zgasić
start learning
put out
kłaść, położyć
start learning
put sth down to
natknąć się
start learning
run across
uciekać
start learning
run away
spotkać przypadkiem, napotkać
start learning
run into
nie mieć już (czegoś), wyczerpać (coś)
start learning
run out of
wyruszyć
start learning
set off
ustatkować się
start learning
settle down
zapisać się
start learning
sign up
zatrzymać się gdzieś na krótko w czasie podróży
start learning
stop off
startować/odnosić sukces
start learning
take off
wyjść (z kimś), zabierać (kogoś, gdzieś)
start learning
take out
wyrzucać
start learning
throw away
relaksować się
start learning
window down

You must sign in to write a comment