Oct/Nov. 2019

 0    199 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jednorazowego użytku
start learning
Disposable
kręgosłup
start learning
spine
parrtia/ strona (np konfilktu)
start learning
party
interweniować
start learning
intervene
zerwanie kontraktu
start learning
breach of contract
wypowiedzenie, przerwanie umowy
start learning
termination of the contract
przerwanie np ciąży
start learning
termination / abortion
dogadywać się z
start learning
get along with
gromadzić dane
start learning
gather data
sznurówki
start learning
laces
koronka
start learning
lace
ironiczny
start learning
ironic
z nadejściem czegoś
start learning
with the advent of something
pogodzić się z kimś
start learning
to make up with sb
lęk
start learning
anxiety
strach
start learning
fear
zwiedzanie
start learning
sightseeing
lochy zamku
start learning
dungeons of the castle
dyrygent
Orkiestra grała pod batutą wybitnego dyrygenta.
start learning
conductor
The orchestra played under the baton of an eminent conductor.
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
start learning
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
wychowywać
start learning
raise / bring up child
ogórek
Widziałeś kiedyś żółtego ogórka?
start learning
cucumber
Have you ever seen a yellow cucumber?
pożar wybuchł
start learning
fire broke out
wojna wybuchła w...
start learning
the war broke out in...
aparat fotograficzny
start learning
camera
przeciwnie do
start learning
contrary to
okres dojrzewania
start learning
puberty
pogodzić się z czymś
Trudno pogodzić się ze śmiercią bliskiego krewnego.
start learning
come to terms with
It's difficult to come to terms with the death of a close relative.
coś mi zaszkodziło
start learning
sth disagreed with me
ciśnienie
Spodziewaj się, że deszcz rozprzestrzeni się na ten obszar wraz ze zbliżającym się system niskiego ciśnienia.
start learning
pressure
Expect rain to spread into the area as a low pressure system approaches.
hak holowniczy
start learning
towbar
holować
Nasza łódź została zaholowana przez holownik do najbliższej przystani.
start learning
tow
Our boat was towed by a tug to the nearest marina.
gepard
start learning
cheetah
grób
start learning
grave
armata
start learning
cannon
nawilżać
start learning
moisturize
wtulić się, przytulić
start learning
nestle, hug
ananas
start learning
pineapple
zakonnica
Zakonnica poświęciła swoje życie Bogu i mieszka w klasztorze z dziesięcioma innymi zakonnicami.
start learning
nun
The nun has devoted her life to God, and lives in a convent with ten other nuns.
samolubny
start learning
selfish
wędka
start learning
fishing rod
drogi oddechowe
start learning
airways
krtań
start learning
larynx
gołębica
start learning
dove
zalety
start learning
advantages
korzyści
start learning
benefits
wady
start learning
disadvantages
przewaga nad
start learning
advantage over
różnic się
start learning
differ
jak to się różni od...?
start learning
how does it differ from ...?
winogrona
start learning
grapes
pierogi
start learning
Dumplings
ciasto surowe
start learning
dough
aksamit
start learning
velvet
cienki
Stąpasz po cienkim lodzie.
start learning
thin
You're walking on thin ice.
komputer stacjonarny
start learning
desktop
udo
Chyba naciągnąłem mięsień w udzie, gdy robiłem przysiady.
start learning
thigh
I think I pulled a muscle in my thigh when I was doing squats.
płyn do włosów
start learning
shampoo
gniazko elektryczne
start learning
socket
lżejszy
start learning
lighter
rozładowana bateria
start learning
discharged battery/ flat battery
warunki współpracy
start learning
terms of cooperation
pracownik sezonowy
start learning
seasonal worker
ustalać budżet
start learning
draw the budget
zwrot z inwestycji
Musimy obliczyć zwrot z inwestycji.
start learning
return on investment
We need to calculate the return on invesment.
oporny na zmiany
start learning
resistant to changes
opór
start learning
resistance
namacalne efekty
start learning
tangible effects
namacalny cel
start learning
tangible goal
podnosić poprzeczkę
start learning
raise the bar
równy =
start learning
equal
nabiał
start learning
dairy
szczelny proces
start learning
tight process
dres
start learning
a tracksuit
wyznaczać granice
start learning
set boundaries
przekraczać granice
start learning
cross the boundaries
potępiać
start learning
condemn
namacalny
start learning
tangible
postanowienie np noworoczne
start learning
resolution
lawina
start learning
avalanche
sauna parowa
start learning
steam sauna
ratownik medyczny / sanitariusz
start learning
medical rescuer / paramedic
pstrąg
Pstrąg to głównie ryba słodkowodna.
start learning
trout
The trout is a chiefly freshwater fish.
hierarchia
start learning
hierarchy
na służbie
start learning
on duty
sanie
start learning
sleigh
Wigilia
start learning
Christmas Eve
sylwester
start learning
New Year's Eve
miska
start learning
bowl
w swoim żywiole
start learning
in one's element
grochówka
start learning
pea soup
członkowstwo
start learning
membership
pokaż sztucznych ogni
start learning
fireworks show
Krawiec
start learning
Tailor
szyte na miarę
start learning
Tailor-made
kolęda
Jaka jest Twoja ulubiona kolęda?
start learning
Christmas carol
What is your favourite Christmas Carol?
refren
start learning
chorus
dla przykładu
start learning
for instance
podchodzić do czegoś
start learning
approach something
nabywać umiejętności
start learning
acquire skills
poza systemem
start learning
beyond the system
odzyskiwac dane
start learning
retrieve data
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
start learning
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.
sosna
start learning
pine
dwukrotnie
start learning
twice
trzykrotnie
start learning
three times
holenderskie
start learning
Dutch
Holender
start learning
Dutchman
nigdy nie wiadomo
start learning
you never know
zyskać doświadczenie
start learning
gain experience
nigdzie nie byłem
start learning
I was nowhere/ I wasn't anywhere
to ma sens
start learning
it makes sense
kosmetyczka
start learning
a beautician
piszę z zapytaniem o
start learning
I'm writing to inquire about
hydraulik
start learning
a plumber
chirurg
start learning
a surgeon
górnik
start learning
a miner
rocznica
start learning
anniversary
roczne sprawozdanie finansowe
start learning
annual financial statements
roczny obrót
start learning
annual turnover
przybywać, przyjeżdżać
start learning
arrive
łydka
start learning
calf
film trwa godzinę
start learning
the film lasts an hour
trwać
start learning
last
piszczel
start learning
shinbone
grypa
start learning
flu
choroba przewlekła
start learning
chronic disease
nieprzyjemny
start learning
unpleasant
szczepić
start learning
vaccinate/inoculate
szczepienie
start learning
vaccination / inoculation
sokół
start learning
falcon
pielegniarka
start learning
nurse
przechodzić zmiany
start learning
undergo changes
pogrzeb
start learning
funeral
działka budowlana
start learning
a building site
początkowy
start learning
initial
wynajmować mieszkanie
start learning
rent an apartment
welon
start learning
veil
blady
start learning
pale
data przydatności do spożycia
start learning
expiry date
skasować bilet
start learning
validate
piekarnik
start learning
oven
obojętny
start learning
indifferent
czasochłonny
start learning
time-consuming
piec grzewczy
start learning
heating stove
wyciek
start learning
leakage
księga wieczysta
start learning
land registry/land registration
jędrna skóra
start learning
firm skin
stanowczy
start learning
firm
jechać na stopa
start learning
hitch-hike
peruka
start learning
wig
łysy:(((((
start learning
bald: (((((
stabilizator
start learning
stabilizer
gips
start learning
plaster
sztuki walki
start learning
martial arts
barwnik
start learning
dye
farbowac włosy
start learning
dye hair
kontuzja/uraz/obrażenia
start learning
injury
robić zdjęcia
start learning
take photos
notariusz
start learning
notary
zęby
start learning
teeth
ostrożny, przezorny
start learning
cautious, cautious
rozbieżność
start learning
discrepancy
automatyczny
start learning
automatic
zautomatyzować
start learning
automatize
środowisko
start learning
environment
poświęcać
start learning
sacrifice
zagrożenie dla
start learning
threat for
równolegle
start learning
parallel
prostopadły
start learning
perpendicular
ludzkość, rodzaj ludzki
start learning
humanity, mankind
błogosławieństwo rodziców
start learning
blessing of parents
zmartwienie, troska
start learning
, concern
przemoc
start learning
violence
dziedziczyć
start learning
inherit
dziedziczność
start learning
heredity
handel
start learning
trade
na poczet czegoś
start learning
in favour of
plemie
start learning
tribe
plemienny
start learning
tribal
równość
start learning
equality
utrzymywać
start learning
maintain
suwerenny, niepodległy
start learning
sovereign, independent
obalony, zniesiony
start learning
overthrown, abolished
prawo
start learning
law
to nie twoje zmartwienie
start learning
it's not your concern
wypominać coś komuś,
start learning
reproach
sufit
start learning
ceiling
welon
start learning
veil
niezdarny
start learning
clumsy
rodzeństwo
start learning
siblings
przestraszyć kogoś
start learning
frighten someone
opiekować się
start learning
take care, look after
dźwigać,
start learning
carry,
zmieszany
start learning
confused
trzezwy
start learning
sober
trzeźwość
start learning
sobriety
bieżnia stacjonarna
start learning
treadmill
strupek
start learning
scab, crust

You must sign in to write a comment