Obojczyk i łopatka

 0    31 flashcards    doris14175
print play test yourself
 
Question Answer
cingulum membri superioris
start learning
obręcz kończyny górnej
scapula
start learning
scapula in Latin
łopatka
clavicula
start learning
obojczyk
extremitas sternalis
start learning
koniec przyśrodkowy (mostkowy)
extremitas acromialis
start learning
koniec barkowy
facies articularis sternalis
start learning
powierzchnia stawowa mostka
facies articularis acromalis
start learning
powierzchnia stawowa barkowa
sulcus subclavius
start learning
bruzda mięśnia podobojczykowego
impressio ligamenti costoclavicularis
start learning
wycisk więzadła żebrowo-obojczykowego
tuberculum conoideum
start learning
guzek stożkowaty
linea trapezoidea
start learning
kresa czworoboczna
facies costalis
start learning
powierzchnia żebrowa
facies dorsalis
start learning
powierzchnia grzbietowa
margo superior
start learning
brzeg górny
margo medialis
start learning
brzeg przyśrodkowy
margo lateralis
start learning
brzeg boczny
angulus superior
start learning
kąt górny
angulus lateralis
start learning
Kąt boczny
angulus inferior
start learning
kąt dolny
lineae musculares
start learning
kresy mięśniowe
fossa subscapularis
start learning
dół podłopatkowy
spina scapulae
start learning
Grzebień łopatki
acromion
start learning
wyrostek barkowy
facies articularis acromii
start learning
powierzchnia stawowa wyrostka barkowego
fossa supraspinata
start learning
dół nadgrzebieniowy
fossa infraspinata
start learning
dół podgrzebieniowy
incisura scapulae
start learning
wycięcie łopatki
processus coracoideus
start learning
wyrostek kruczy
cavitas glenoidalis
start learning
wydrążenie stawowe
tuberculum supraglenoidale
start learning
guzek nadpanewkowy
tuberculum infraglenoidale
start learning
guzek podpanewkowy

You must sign in to write a comment