Nuovo espresso Unit 6: Una visita a Padova p. 82

 0    26 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Dzień dobry, przepraszam.
start learning
Buongiorno mi scusi.
Proszę mówić.
start learning
Dica.
Czy Pan/Pani wie, gdzie jest Palazzo della Ragione?
start learning
Sa dov’è il Palazzo della Ragione?
Nie, przykro mi, że nie jestem stąd.
start learning
No, mi dispiace non sono di qui.
Oh, przepraszam bardzo.
start learning
Oh, scusi tanto.
Proszę, niech tak będzie!
start learning
Prego, si figuri!
Przepraszam Czy jesteś tutaj z Padwy?
start learning
Scusi Lei è qui di Padova?
Tak, powiedz mi.
start learning
Sì, mi dica.
Jak dostać się do Palazzo della Ragione?
start learning
Come faccio ad arrivare al Palazzo della Ragione?
Chcesz iść pieszo lub autobusem?
start learning
Vuole andare a piedi o in autobus?
Jeśli nie jest daleko, wolę iść
start learning
Se non è lontano, preferisco a piedi
Nie, nie jest daleko, zajmuje to 10 minut, kwadrans: stąd prosto prosto do dużego skrzyżowania:
start learning
No, non è lontano, ci mette 10 minuti, un quarto d’ora: allora da qui va dritto fino a un grande incrocio:
tam skręca w prawo i zabiera Corso Giuseppe Garibaldiego.
start learning
lì gira a destra e prende corso Giuseppe Garibaldi.
Po chwili dociera do Piazza Garibaldi, przecina plac i kontynuuje w prawo...
start learning
Dopo un po’ arriva a Piazza Garibaldi, attraversa la piazza e continua verso destra...
O Boże.
start learning
Oddio.
Nie, patrz jest bardzo łatwo. Zawsze Pan/Pani musi iść prosto do Corso Garibaldi, a na drugim skrzyżowaniu skręcić w lewo.
start learning
No, guardi è facilissimo. Deve continuare sempre dritto per corso Garibaldi e alla seconda traversa gira a sinistra.
Ach, a jak nazywa się ta ulica?
start learning
Ah, e come si chiama questa strada?
Przez ... Busonera, myślę.
start learning
Via... Busonera, credo.
Ale łatwo to rozpoznać, ponieważ po prawej stronie znajduje się duży plac, Piazza Insurrection.
start learning
Ma è facile da riconoscere perché a destra c’è una grande piazza, piazza Insurrezione.
Zamiast tego skręć w lewo w tę ulicę i kontynuuj prosto nawet po przejściu z via Santa Lucia.
start learning
Lei invece gira a sinistra in questa via e continua sempre dritto anche dopo l’incrocio con via Santa Lucia.
Po mniej niż 200 metrach docieramy do Piazza dei Frutti i tuż przed Palazzo della Ragione...
start learning
Dopo meno di 200 metri arriva a Piazza dei Frutti e proprio lì davanti c’è il Palazzo della Ragione
OK. Następnie prosto do Corso Garibaldi, następnie przechodzę przez plac i kontynuuję, potem w drugą (ulicę) skręcam w lewo i kontynuuję prosto za skrzyżowaniem.
start learning
OK. Allora dritto fino a Corso Garibaldi, poi attraverso la piazza e continuo, poi alla seconda giro a sinistra e continuo dritto dopo l’incrocio.
Na końcu dochodzę do placu z Palazzo della Ragione.
start learning
Alla fine arrivo alla piazza con il Palazzo della Ragione.
Dokładnie. Jeśli jednak masz problemy, możesz ponownie zapytać.
start learning
Esatto. Comunque, se ha problemi, può chiedere ancora.
Ale nie ... Myślę, że rozumiem. Dziękuję bardzo.
start learning
Ma no ... penso di aver capito. La ringrazio infinitamente.
Nic nie ma.
start learning
Non c’è di che.

You must sign in to write a comment