Nowy Testament NT

 0    27 flashcards    Lenka i Franek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Mt
start learning
Ewangelia wg św. Mateusza
Mk
start learning
Ewangelia wg św. Marka
Łk
start learning
Ewangelia wg św. Łukasza
J
start learning
Ewangelia wg św. Jana
Dz
start learning
Dzieje Apostolskie
Rz
start learning
List św. Pawła Apostoła do Rzymian
1 Kor
start learning
1 List św. Pawła Apostoła do Koryntian
2 Kor
start learning
2 List św. Pawła Apostoła do Koryntian
Ga
start learning
List św. Pawła Apostoła do Galatów
Ef
start learning
List św. Pawła Apostoła do Efezjan
Flp
start learning
List św. Pawła Apostoła do Filipian
Kol
start learning
List św. Pawła Apostoła do Kolosan
1 Tes
start learning
1 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan
2 Tes
start learning
2 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Tt
start learning
List św. Pawła Apostoła do Tytusa
Flm
start learning
List św. Pawła Apostoła do Filemona
Hbr
start learning
List do Hebrajczyków
Jk
start learning
List św. Jakuba Apostoła
1 P
start learning
1 List św. Piotra Apostoła
2 P
start learning
2 List św. Piotra Apostoła
1 J
start learning
1 List św. Jana Apostoła
2 J
start learning
2 List św. Jana Apostoła
3 J
start learning
3 List św. Jana Apostoła
Jud
start learning
List św. Judy Apostoła
Ap
start learning
Apokalipsa św. Jana Apostoła
1 Tym
start learning
1 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza
2 Tym
start learning
2 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza

You must sign in to write a comment