Niemiecki - zwroty do skargi i listu motywacyjnego

 0    67 flashcards    beti73
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
mit großem Interesse
start learning
z wielkim zainteresowaniem
Daher bewerbe ich mich hiermit um...
start learning
Dlatego ubiegam się o
Ich habe meine Ausbildung/ mein Studium (mit der Note...) abgeschlossen
start learning
Ukończyłam edukację(wykształcenie)/ moje studia (z notą ...)
Danach habe ich bei ... gearbeitet und erste Erfahrungen gesammelt
start learning
Następnie pracowałem w ... i zbierałem pierwsze doświadczenia
Als ... gehörte es zu meinen Aufgaben
start learning
Do moich zadań należało...
Dabei habe ich auch Erfahrungen mit ... gesammelt/ gemacht
start learning
Mam też zebrane doświadczenia w/z...
Dabei habe ich gemerkt, dass ich sowohl ... als auch ... bin
start learning
Zauważyłem, że jestem zarówno ... jak i...
Es hat mir Spaß gemacht
start learning
To sprawiało mi przyjemność
Es hat mir Freude gemacht
start learning
To dawało mi uśmiech
ich kann mir gut vorstellen
start learning
Mogę sobie wyobrazić
Es fällt mir leicht
start learning
Jest to dla mnie łatwe
Ich beherrsche
start learning
opanowałem
Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich gern an
start learning
Jeżeli masz do mnie jeszcze jakieś pytania, dzwoń do mnie śmiało
Über eine Einladung zu einem personlichen Gesprach würde ich mich sehr freuen
start learning
Jeśli zaprosicie mnie do osobistej rozmowy byłbym bardzo szczęśliwy
Ich konnte in verschiedene Bereichen Erfahrungen sammeln
start learning
Mam doświadczenie w różnych dziedzinach.
Ich möchte gern etwas Neues machen und mich weiterentwickeln
start learning
Chciałbym zrobić coś nowego i rozwijać się
Ich denke, dass ich bei Ihnen viele Möglichkeiten habe
start learning
Myślę, że mogę mieć u Państwa wiele możliwości
Ich erledige meine Aufgaben sowohl ... als auch...
start learning
Robię moje zadania zarówno ... jak i...
Manchmal bin ich etwas
start learning
Czasami jestem trochę
Daher bewerbe ich mich hiermit um
start learning
Dlatego ubiegam się o
Welche besonderes Fähigkeiten habe ich
start learning
Jakie mam specjalne umiejętności
Welche Computerkenntnisse habe ich?
start learning
Jakie umiejętności komputerowe posiadam?
übersetzen
start learning
przetłumaczyć
entwickeln
start learning
rozwijać
gehörte
start learning
należeć/należał
allgemeine
start learning
ogólny
übertragen
start learning
przenieść
gemerkt
start learning
poczułem
einzustellen
start learning
dostosować
ärgerlich
start learning
nieprzyjemny
Ich möchte Sie auffordern, dass Sie mir ab sofort
start learning
wzywam was, żebyście dali mi
Bitte bestätigen Sie mir schriftlich, dass
start learning
Prosimy potwierdzić na piśmie, że
Beschwerde über
start learning
reklamacja o...
Ich möchte mich darüber beschweren,
start learning
chciałbym złożyć skargę na...
mit diesem Brief möchte ich mich bei Ihnen über... beschweren und um Ihre
start learning
w tym liście chciałbym u Państwa złożyć skargę
Stellungnahme dazu bietten
start learning
prosić o zajęcie stanowiska
ich wende mich mit einer schriftlichen Beschwerde an Sie, weil...
start learning
zwracam się z pisemną skargą, ponieważ...
ich habe bei Ihnen... gebucht/gekauft/bestellt
start learning
zarezerwowałem/kupiłem/zamówiłem u Ciebie...
Leider musste ich entgegen unseren Absprachen folgende Mangel feststellen
start learning
niestety stwierdziłem, że w przeciwieństwie do umowy coś jest nie tak
Leider musste ich feststellen, dass? ganz und gar nicht zufriedenstellend ist
start learning
niestety zdałem sobie sprawę, że to w ogóle nie jest zadowalające
Leider bin ich mit? alles andere als zufrieden
start learning
niestety, nie jestem zadowolony
Entgegen unserer Vereinbarung musste ich leider feststellen, dass
start learning
w przeciwieństwie do naszego ustalenia musiałem niestety stwierdzić, że...
Entgegen der Beschreibung in der Anzeige/ in Ihrem Angebot
start learning
w przeciwieństwie do opisu w twoim ogłoszeniu/ twojej ofercie
entsprach nicht der Beschreibung im Prospekt
start learning
nie odpowiadało opisowi
ist leider, weiter defekt/ funktioniert weiterhin nicht
start learning
niestety dalej nie funkcjonuje
ist unzumutbar
start learning
jest nie do przyjęcia
Leider bin ich mit ... konfrontiert worden
start learning
niestety zostałem skonfrontowany
Leider musste ich mich uber? argern
start learning
niestety muszę się poskarżyć na
Leider bin ich von? enttauscht
start learning
niestety jestem rozczarowany
Ich war entsetzt uber
start learning
byłem zbulwersowany/ przerażony
zeige auffallende Mangel
start learning
wykazują zauważalne wady
Ich habe erwartet, dass..., stattdessen
start learning
oczekiwałem, że... w miejsce tego
Sie haben uns versichtert, dass..., Jedoch
start learning
zapewnialiście nas państwo, że... jednak
Wir haben abgesprochen, dass..., Nun jedoch
start learning
umówiliśmy się, że... jednak niestety
Aufgrund der beschriebenen Mängel erwarten wir eine Entschädigung in Höhe von...
start learning
z powodu opisanych wad oczekujemy odszkodowania w wysokości
Ich würde es sehr herzlich begrüßen, wenn Sie? ändern würden
start learning
cieszyłbym się, gdybyście zmienili...
Deshalb erwarte ich eine entsprechende Entschädigung in Höhe von
start learning
latego oczekuję odszkodowania w wysokości
Ich bitte Sie, diese Mängel umgehend, spätestens aber bis zum 13.12.20... zu beseitigen
start learning
o usunięcie wad jak najpóźniej do...
Ich möchte Sie daher bitten,? zurückzunehmen und mir den Kaufpreis zu erstatten
start learning
dlatego chciałbym prosić o zwrot ceny zakupu
Ich fordere Sie auf, die Schaden bis zum 13.12.20... zu beseitigen
start learning
wzywam do usunięcia wad/szkody do dnia...
Ich bitte Sie daher, mir den Betrag von 30 Euro zuruck zu erstatten und auf mein Konto
start learning
dlatego proszę o przesłanie mi sumu 30 euro zwrotu za zakupy na mój racuhnek bankowy
Andernfalls werde ich meinen Rechtsanwalt einschalten
start learning
w przeciwnym razie będziemy zmuszeni wejść na drogę prawną
Ansonsten sehe ich mich gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten
start learning
w przeciwnym razie jestem zmuszony do podjęcia działań prawnych przeciwko
Andernfalls sehe ich mich gezwungen, die Angelegenheit meinem Rechtsanwalt zu ubergaben
start learning
w przeciwnym razie jestem zmuszony oddać sprawę mojemu prawnikowi
Bitte teilen Sie mir, für welche Möglichkeit Sie sich entschieden haben
start learning
proszę dać znać, na co się pan zdecydował
Ich akzeptiere auch, wenn
start learning
zaakceptuję także, jeżeli...
Bis zur Beantwortung der offenen Fragen verbleibe ich
start learning
pozostaję otwarty na pytania

You must sign in to write a comment