naukowcy i dziedziny nauki

 0    95 flashcards    kasiek99
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
antropologia
start learning
anthropology
archeolog
start learning
an archaeologist
archeologia
start learning
archaeology
dziedzina nauki
start learning
field of science/area
astronom
start learning
astronomer
astronomia
start learning
astronomy
biolog
start learning
a biologist
biologia
start learning
Biology
chemik
start learning
a chemist
chemia
start learning
Chemistry
informatyka
start learning
computer science
matematyk
start learning
mathematician
genetyka
start learning
genetics
fizyka
start learning
Physics
odkrycie
start learning
a discovery
fizyk
start learning
a physician
genetyk
start learning
a geneticist
inzynier
start learning
engineer
inżynieria
start learning
engineering
ekonomia
start learning
economics
ekonomista
start learning
an economist
geograf
start learning
geographer
geografia (przedmiot)
start learning
geography (the subject)
geolog
start learning
geologist
geologia
start learning
geology
językoznawca
start learning
linguist
językoznawstwo
start learning
linguistics
matematyk
start learning
mathematician
fizyka jądrowa
start learning
nuclear physics
psycholog
start learning
psychologist
psychologia
start learning
psychology
naukowiec
start learning
a scientist
socjolog
start learning
sociologist
socjologia
start learning
sociology
medycyna weterynaryjna
start learning
veterinary medicine
związek, połączenie
start learning
connection/link
dowody
start learning
evidence
doświadczenie, eksperyment
start learning
experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
an invention
wynalazca
start learning
an inventor
wiedza
start learning
knowledge
labolatorium, pracownia
start learning
laboratory/lab
obserwacja
start learning
observation
zapis, dokumentacja
start learning
record
badania
start learning
research/study
wyniki badań
start learning
research / results
badacz
start learning
researcher
nauka
start learning
science
czasopismo naukowe
start learning
scientific journal
prawo naukowe
start learning
scientific law
metoda naukowa
start learning
the scientific method
teoria naukowa
start learning
a scientific theory
naukowo
start learning
scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystyka
start learning
statistics
sondaż
start learning
survey
próba, analiza
start learning
test
teoria
start learning
theory
akceptować
start learning
to accept
dodawać
start learning
to add
analizować
start learning
to analyse
potwierdzić
start learning
Confirm
pokazać
start learning
demonstrate
ustalać
start learning
determine
odkryć
start learning
to find out/ discover
dzielić
start learning
divide
powielić
start learning
duplicate
oszacować
start learning
estimate
przeprowadzić doświadczenie
start learning
experiment
postawić hipotezę
start learning
hypothesis
wynaleźć
start learning
to invent
mnożyć
start learning
multiply
obserwować
start learning
to observe
otrzymać
start learning
obtain
udowodnić
start learning
to prove
odrzucić
start learning
reject
badać
start learning
to investigate/study
odejmować
start learning
to subtract
otrzymywać nagrodę Nobla w dziedzinie (fizyki)
start learning
win the Nobel prize in (physics)
przeprowadzać doświadczenie
start learning
do an experiment
przeprowadzać badania
start learning
do research
dojść do wniosku, że...
start learning
come to the conclusion that...
potwierdzić hipoteze
start learning
confirm the hypothesis
formułować hipotezę
start learning
formulate a hypothesis
prowadzić dokumentację
start learning
keep records
dokonać odkrycia
start learning
to make a discovery
przewidywać
start learning
make predict
dokonać odkrycia
start learning
to make a discovery
opatentować wynalazek
start learning
to patent an invention
planować eksperyment naukowy
start learning
plan a experiment
prezentować wyniki badań
start learning
present research findings
odrzucać hipoteze
start learning
reject the hypothesis
specjalizować się siew czymś
start learning
specialise in sth
podjąć badania
start learning
undertake research

You must sign in to write a comment