Nauka i technika

 0    155 flashcards    dariusznalepa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
innowacja
start learning
an innovation
wynaleźć
start learning
to invent
badać
start learning
to investigate
badanie
start learning
investigation
badacz
start learning
investigator
nieregularny kształt
start learning
irregular shape
ograniczony / nieograniczony
start learning
limited / unlimited
dokonać odkrycia
start learning
to make a discovery
symbol matematyczny
start learning
mathematical symbol
matematyk
start learning
mathematician
zmierzyć
start learning
measure
metodologia
start learning
methodology
minerał
start learning
mineral
obserwacja
start learning
observation
zaobserwować
start learning
observe
liczby parzyste / liczby nieparzyste
start learning
even numbers / odd numbers
zjawisko
start learning
phenomenon
ochrona (planety Ziemi)
start learning
preservation (of planet Earth)
chronić
start learning
preserve
dowód
start learning
proof
udowodnić
start learning
to prove
badacz
start learning
researcher
robotyka
start learning
Robotics
uczony
start learning
scholar
ekspedycja naukowa
start learning
Scientific expedition
badania naukowe / medyczne
start learning
scientific / medical research
przygotować eksperyment
start learning
set up an experiment
osiągnięcie techniczne
start learning
technological development
teoria względności
start learning
the theory of relativity
urządzenia / technologia najwyższej klasy
start learning
top-of-the-range technology
objętość
start learning
volume
przeciętny
start learning
average
nie zmienić się, pozostać na stałym poziomie
start learning
be unchanged/ remain constant
aktualne trendy (demograficzne)
start learning
current (demographic) trends
stopniowy spadek liczby czegoś
start learning
gradual drop in the number of / decline in
gwałtownie rosnąć
start learning
grow rapidly
apogeum
start learning
high point
wzrastać
start learning
increase / be on the rise
rosnąca / malejąca liczba czegoś
start learning
increasing / decreasing number of something
zauważalny / gwałtowny wzrost czegoś
start learning
marked increase/sharp rise in sth
odsetek
start learning
percentage
najnowsze dane
start learning
recent figures
gwałtowny spadek czegoś
start learning
sharp fall / drop / rapid decline in sth
stopniowy wzrost liczby czegoś
start learning
steady rise in/growing number of sth
ogromna ilość
start learning
vast / enormous amount
mieć dostęp do informacji/wiedzy
start learning
access information / knowledge
dostęp do (internetu / treści internetowych)
start learning
access to (the internet / online content)
dostępność
start learning
availability/accessibility
dopasowywać się
start learning
adjust
alarm
start learning
alert
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
aplikacja
start learning
application / app
załączyć zdjęcie / plik
start learning
attach a photo / file
pikać
start learning
bleep
dodać stronę internetową do zakładek
start learning
bookmark a site / a webpage / a homepage
przeglądać internet / stronę internetową
start learning
browse the net / a website
wbudowane urządzenie elektroniczne
start learning
built-in technology
kliknąć w ikonę / załącznik
start learning
click on an icon / an attachment
gromadzić, zbierać dane
start learning
collect data
udzielać się, pisać na stronach typu wiki / forach / stronach z komentarzami czytelników
start learning
contribute to wikis / forums / readers' comments sections
kontrolować głośność
start learning
control the volume
analiza danych
start learning
data analysis
urządzenie
start learning
device
ściągać muzykę/ e-booki
start learning
download music / e-books
dysk zewnętrzny
start learning
external drive
być wprowadzanym/ przesyłanym do czegoś
start learning
feed into sth
aplikacja wspomagająca dbanie o dobrą kondycję
start learning
fitness/ activity app/ tracker
obserwować / śledzić kogoś na (Twitterze)
start learning
follow sb on (Twitter)
generować
start learning
generate
zacząć krążyć po internecie
start learning
go viral
wyszukać coś wyszukiwarką Google
start learning
google sth
aparat komórkowy, słuchawka aparatu telefonicznego
start learning
handset
twardy dysk
start learning
Hard Drive
słuchawki
start learning
headset
prędkość łącza internetowego
start learning
Internet connection speed
dostawca internetu
start learning
internet provider
telefon stacjonarny
start learning
landline
zalogować się
start learning
to log on
osobisty aparat fotograficzny robiący zdjęcia automatycznie co 30 sekund
start learning
narrative camera
w internecie / na twitterze
start learning
on the web / on twitter
platforma internetowa
start learning
online platform
otworzyć e-maila / plik
start learning
open an email / a file
hasło
start learning
a password
spersonalizowany
start learning
Personalised
zamieścić komentarz/ link
start learning
post a comment / link
zagadnienia związane z prywatnością
start learning
privacy issues
procesor
start learning
processor
wcisnąć guzik
start learning
push a button
rejestrować, nagrywać
start learning
record
pilot
start learning
remote control
zapisać plik/ załącznik
start learning
save a file / an attachment
przejrzeć czyjś profil
start learning
scan sb's profile
monitor
start learning
screen
wyniki wyszukiwania
start learning
Search results
wysłać zdjęcie / e-maila
start learning
send a photo / an email
czujnik
start learning
Sensor
udostępnić link/ wpis na Facebooku
start learning
share a link/ a Facebook post
inteligentna technologia
start learning
smart technology
smartfon
start learning
smartphone
portale społecznościowe
start learning
social media
programista komputerowy
start learning
software developer
przechowywać
start learning
store
surfować po internecie
start learning
Surf the internet
włączyć/wyłączyć
start learning
switch on/off / turn on/off
napisać do kogoś smsa
start learning
text sb
śledzić, rejestrować
start learning
track
transmitować, przekazywać
start learning
transmit
pisać na klawiaturze
start learning
to type
odłączyć (np. od prądu, Internetu)
start learning
unplug
aktualizować swój status/ profil
start learning
Update your status / profile
zamieścić zdjęcie/ filmik
start learning
upload a photo/ a video clip
wibrować
start learning
vibrate
wirtualny
start learning
virtual
odwiedzić stronę internetową
start learning
visit a website
wideoblog
start learning
vlog
polecenie głosowe
start learning
voice command
technologia wearable (ubrania i akcesoria z wmontowanymi urządzeniami elektronic
start learning
wearable technology
kamera internetowa
start learning
Webcam
system sieci bezprzewodowej
start learning
wireless networking system
ogólnoświatowa sieć www
start learning
world wide web
astronauta
start learning
an astronaut
z prędkością (100km) na godzinę
start learning
at (100 km) per hour
na wysokości (350 km)
start learning
at an altitude of (350 km)
okrążać
start learning
circle
system komunikacji
start learning
communication system
wysokość przelotowa
start learning
Cruising height
światło dzienne
start learning
daylight
rozregulować zegar biologiczny
start learning
disrupt the body clock
energia elektryczna
start learning
electrical power
wrażenie ruchu
start learning
feeling of motion
kula ziemska
start learning
the globe
grawitacja
start learning
gravity
ziemia
start learning
ground
niebo
start learning
heavens
w powietrzu
start learning
in mid air
międzynarodowa stacja kosmiczna
start learning
international space station
tracić siłę mięśni/węch/smak
start learning
lose muscle spower / the sense of smell / taste
kontroler misji
start learning
mission controller
na horyzoncie
start learning
on the horizon
okrążenie
start learning
orbit
okrążać Ziemię
start learning
orbit the Earth
panoramiczny widok na coś
start learning
panoramic view of something
stała załoga
start learning
permament crew
źródło energii
start learning
power source
odbijać się od czegoś
start learning
reflect off sth
naprawa
start learning
repair
wschodzić
start learning
rise
pędzić, mknąć
start learning
shoot
panele słoneczne
start learning
solar panels
spacer kosmiczny
start learning
spacewalk
prędkość
start learning
speed
przejście, przemiana
start learning
transition
wszechświat
start learning
the universe
planeta
start learning
wandering star
stan nieważkości
start learning
weightlessness/weightless conditions

You must sign in to write a comment